DELMIA rešenje za proizvodnju bez gubitaka

Komentari: 0

DELMIA rešenje za proizvodnju bez gubitaka (Perfect Manufacturing Operations) omogućava realizaciju proizvodnih procesa i eliminiše potrebu za postojanjem tehničke dokumentacije, čime se ubrzava proces uvođenja novih proizvoda (New Product Introduction – NPI) i smanjuju troškovi kontrole kvaliteta.

Firme mogu da upravljaju koordinisanim NPI procesima, od kanala nabavke do sinhronizacije razmene elektronskih dokumenata na nivou svih verzija. Stope gubitaka se smanjuju, a reputacija brenda je netaknuta jer se u realnom vremenu mogu eliminisati greške po pitanju štampe, pakovanja i obeležavanja.

Rešenje Manufacturing Execution Precision se može koristiti za više brendova jedne kompanije i za više područja. Upravljanje operativnim aktivnostima proizvodnje se može odvijati na nivou svih pogona, što olakšava proces uvođenja novih proizvoda (NPI) i pomaže održavanju kvalitetnog odnosa sa kupcima, nezavisno od njihove lokacije.

Izazovi industrije:

• Kako efikasno upravljati stanjem na zalihama u uslovima dinamičnih kretanja lanaca nabavke?

• Kako se može skratiti vreme proizvodnje novog proizvoda, a da to smanjenje ne utiče na njegov kvalitet?

• Kako unaprediti sinhronizaciju isporuka materijala od strane svih dobavljača sa proizvodnjom i skladištenjem materijala i gotovih proizvoda, tako da se spreči nepotreban višak stanja na zalihama?

• Kako obezbediti kvalitetan odnos sa kupcima i zaštititi brend?

• Kako da se optimalno integrišu najsitniji detalji i zahtevi u globalne operacije?

Ključni benefiti:

• Kolaborativni pristup u lancu snabdevanja dovodi do bržeg rešavanja potencijalnih problema;

• Povećava efikasnost u proizvodnji, brže odgovara na potrebe tržišta i smanjuje troškove;

• Povećava performanse i iskorišćenost proizvodnih kapaciteta;

• Obezbeđuje kvalitetan odnos sa kupcima, nezavisno od geo-lokacije;

• Pruža podršku kontroli rasta i trošenja zaliha, čime se omogućava nesmetano odvijanje proizvodnje, a izbegava bespotrebno povećanje stanja zaliha.

Prednosti rešenja koje bismo izdvojili:

• Tehnički timovi imaju mogućnost da vide i analiziraju sve potencijalne neusaglašenosti proizvodnih linija i rade na razvoju rešenja;

• Omogućava direktno upravljanje procesima i podršku prijema, odlaganja, kontrole kvaliteta, izbora i dopunjavanja proizvodnog asortimana;

• Pruža savršenu podršku logističkom delu nabavke sirovih i rastresitih materijala i komponenti u uslovima nepredviđenih promena na zalihama ili u porudžbinama;

• Može pratiti sve aktivnosti na globalnom nivou, a istovremeno se prilagođava potrebama i zahtevima svakog proizvodnog pogona pojedinačno;

• Vršenje korelacije radnji i operacija u proizvodnom pogonu dovodi do savršene sinhronizacije prisustva materijala i alata, čime se omogućava gotovo neprekidna proizvodnja. 

CADCAM Data d.o.o.
Adresa: Sanska 32,
11 010 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 396 26 31
E-mail: info.rs@cadcam-group.eu
Web: www.cadcam-group.eu/rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti