Da li treba preći na elektronske fakture i zašto?

Komentari: 0

Nakon dugo vremena deluje da je digitalizacija uzela maha i da, hteli vi to ili ne, morate da se prilagodite novom načinu poslovanja, koje podrazumeva manje štampe a više elektronske forme. Jedan od takvih digitalnih iskoraka u budućnost je i prelazak na elektronske fakture.

Ukoliko imate sumnju da li će takav oblik poslovne administracije zaživeti, razuveriće vas novi propisi Republike Srbije, koji se odnose upravo na obavezno korišćenje elektronske fakture u poslovanju.

Pre svega takvu obavezu propisuje Zakon o računovodstvu (("Sl. glasnik RS", br. 73/2019), član 9, stav 3 i član 64, stav 3.), koji nalaže da se ta praksa uvede do početka 2022. godine.

U javnom sektoru taj rok je čak i kraći - od 1. jula 2021. godine svi koji budu ispostavljali račune budžetskim korisnicima moraće to da rade u elektronskom obliku (Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama).

Koje benefite možemo da očekujemo od novog načina upravljanja i kreiranja faktura?

1. Ubrzanje procesa rada tj. ušteda vremena

2. Smanjenje troškova 

3. Brža naplata

Ubrzanje procesa rada

Umesto nekoliko operacija koje su neophodne prilikom kreiranja i slanja (pravljenje fakture u nekom od poslovnih programa na računaru, potom štampanje u više primeraka, pakovanje, adresiranje, slanje klasičnom poštom i na posletku arhiviranje u registrator), kroz sistem e-fakture, celokupan proces se svodi na jedan postupak u programu za kreiranje i slanje elektronskih faktura. Ušteda vremena je očigledna i značajna.

Smanjenje troškova

Umesto velike količine papira i poštanskih troškova - sve završavate elektronski. Procene su da za 1.000 faktura godišnje koje pošaljete potrošite oko 80.000 dinara ako šaljete preporučeno, ili oko 110.000 dinara ako šaljete sa povratnicom.

Kao što se da sagledati iz priloženih brojeva - godišnje uštede nisu male. Zašto jednostavno ne biste uštedeli ako za to već postoji konkretno i kvalitetno rešenje?

Brža naplata

Svim poslovnim subjektima u interesu je brža i sigurnija naplata. Instant isporuka fakture, je korak bliže sigurnoj isporuci e-računa i urednoj naplati. Na ovaj način odstranjujete rizične faktore poput poštanskih usluga, neuspešnog uručenja, ljudskog faktora - i vaš klijent fakturu dobija u trenutku kada ste mu poslali. Hipotetički, može je odmah platiti. 

Konačno, domaća kompanija Paragraf Lex, koja je na dobrom glasu zbog elektronske baze propisa, izašla je na tržište sa svojim rešenjem za upravljanje i slanje elektronskih faktura - Kancelarko.

Jedan od Kancelarkovih modula je e-Fakture, koji omogućava da korisnik u celosti zameni staromodan način kreiranja i slanja faktura prelaskom na digitalnu formu. 

Osim što kroz e-Fakture računi stižu elektronski, u momentu slanja, uz njih postoji i potvrda o prijemu od strane primaoca. Uz fakturu kreiranu kroz program Kancelarko moguće je poslati i propratnu dokumentaciju poput otpremnice, garancije ili knjižnog odobrenja.

Na privredicima je sada da prepoznaju i iskoriste priliku za unapređenje i da usvajanjem ovakvih korisnih softvera budu lideri inovacije i započnu još jedan od procesa u digitalizaciji poslovanja.

Pogledajte VIDEO – KREIRANJE I SLANJE ELEKTRONSKE FAKTURE 


0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti