Biomasa, biopelet – očuvanje životne sredine

Komentari: 0

Biomasa predstavlja biološki materijal koji je nastao od živih organizama kao što je drvna masa i različitih vrsta komunalnog i drugog otpada. Ona se može koristiti za genersanje toplote koja zatim može poslužiti, između ostalog, i za proizvodnju električne energije.

Kao najprostije primere biomase možemo navesti drveće i iverje koji su pokazali veoma veliki potencijal kao izvori energije.

U biomasu se takođe ubrajaju biljni i životinjski materijali koji se koriste prilikom proizvodnje raznih vlakana i hemikalija. Kao izvor energije, biomasa ima veoma dugu istoriju jer je u svojim osnovnim oblicima korišćena od samih početaka ljudske civilizacije. Jednostavno rečeno – vatra pretvara organski materijal iz drveta u toplotu.

Izvori biomase iz kojih možemo dobiti energiju su: smeće, drvna masa, razne vrste otpada, otpadni gasovi i alkoholna goriva. Ona može biti na relativno jednostavan način biti prevedena u upotrebljive izvore energije poput metana ili goriva za transport kao što su etanol i biodizel. Iz dana u dan biomasa postaje sve popularnija i prihvaćenija širom sveta ali se i dalje spominje u mnogim debatama kod kojih se razrađuju prednosti i mane, naročito kad se biomasa uporedi s ostalim obnovljivim izvorima energije.

I pored različitih mišljenja, većina naučnika i dalje tvrdi da biomasa ima mnoge prednosti pred fosilnim gorivima i da značajno doprinosi smanjenju ukupne emisije ugljen dioksida u atmosferu.

Na temu biomase i biopeleta kao i o značaju otvaranja poglavlja 27 – životna sredina, razgovarali smo sa gospodinom Dušanom Starovlahom, tehničkim direktorom kompanije Miva Eko Pelet.

“Sve više postajemo svesniji koliko je naša životna sredina zagađena raznim isparenjima, štetnim gasovima, različitim teškim metalima i raznim drugim hemikalijama kojima se zagađuje voda, vazduh i okolina u kojoj živimo. Važno je da na svaki mogući način doprinesemo očuvanju životne sredine. Mi kao pojedinci možemo doprineti da okolina bude čistija i okruženje u kojem naša deca odrastaju bude zdravije. Planeta Zemlja i priroda su naše najvrednije dobro i čovek svojom nepažnjom uništava i navredniji resurs koji imamo.

Naša kompanija kao proizvođač biopeleta koristi obnovljive izvore energije i radi u skladu sa ekološkim načelima. Biopelet je 100% ekološki proizvod koji sadrži samo biomasu (slamu) i vodu. Proizvodni proces se odvija na temperaturi od 96°C i kao takav može da se koristi i u poljoprivredi kao prostirke za životinje, kao i za stvaranje toplotne energije u kotlovima za grejanje škola, vrtića, vojnih, komercijalnih i poslovno-stambenih objekata.

Glavna prednost biomase u odnosu na fosilna goriva je manja emisija štetnih gasova i otpadnih voda. Biomasa je ekološki bezopasna jer su otpadne materije manjeg volumena i ne povećavaju zagađenost atmosfere sa ugljendioksidom i sumporom.

Biomasa je pristupačna i koristi se na mestu izvora, nije potreban transport u većem obimu, količine se stalno obnavljaju, jeftinija je tehnologija i angažovana radna snaga.

Normativi Evropske unije vezano za ekologiju se već primenjuju u zemljama EU. Otvaranjem Poglavlja 27 – životna sredina, Srbija se susreće sa načelima kao što su predostrožnost, prevencija, suzbijanje zagađenja na samom izvoru.

Jedan od glavnih zadataka je da se fosilna goriva polako zamenjuju biomasom kao ekološki opravdano rešenje upotrebe za stvaranje toplotne energije. Na taj način dobijamo niz prednosti, kao ekonomsku isplativost (nije potreban tretman otpadnih voda, 1l tretmana = 1 evro). Sa tehničke strane nije potrebna zamena sekundarne instalacije u toplotnim stanicama, već samo kotao i priključak.

Iz gore navedenog možemo videti niz prednosti koje bi dobili sa prelaskom sa fosilnih goriva na pelet. Države EU su već u tranziciji prelaska i u budućnosti verujemo da ćemo i mi prelaskom dati primer ostalim zemljama i na taj način doprineti očuvanju naše planete.“

Dušan Starovlah, tehnički direktor firme Miva Eko Pelet 

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Novom Sadu 2010. Radio kao elektroinženjer u zemljama EU, kao i u Kini, Koreji. Od 2015. godine uspešno vodi firmu S&S Engineering Solution za inženjering i tehničko savetovanje a od 2017. godine i kao tehnički direktor firme Miva Eko Pelet. Profesionalno je usmeren ka vođenju i upravljanju projektima, kao i srednjem i visokom menadžmentu. 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti