Biogas postrojenja – energetski efikasno upravljanje otpadom

Komentari: 0

Budućnost postrojenja za tretman otpadnih voda leži u proizvodnji električne energije i toplote uz stabilizaciju otpadnog mulja iz procesa tretmana anaerobnom stabilizacijom i konverzijom u bio-gasnim postrojenjima.

Energetska efikasnost i briga za zaštitu životne sredine predstavljaju značajne aspekte modernih postrojenja za tretman otpadnih voda.

Efikasnim iskorišćenjem svih resursa za sopstvenu proizvodnju energije može se odgovoriti ovim izazovima.

Prehrambena industrija može ostvariti višestruku dobit investiranjem u proizvodnju energije iz biogasa korišćenjem:

- ostataka organske materije iz proizvodnje

- otpadnih organskih tokova

- proizvoda sa isteklim rokom trajanja

- neusaglašenih proizvoda

Na taj način rešavaju problem skladištenja otpada i ujedno smanjuju potrebu za kupovinom električne energije za potrebe proizvodnje.

Dobri primeri postoje u mlekarama, industrijama prerade voća i povrća, pivarama, šećeranama i konditorskoj industriji.

Upotreba prirodnog organskog đubriva sa životinjskih farmi za dobijanje metana ima višestruke prednosti.

Anaerobnom digestijom organske materije izdvaja se metan koji se zatim može konvertovati u električnu energiju za napajanje farme ili domaćinstava, procesiranje u CNG za napajanje vozila ili proizvodnju bio-plastike.

Materija zaostala nakon anaerobne digestije koristi se kao odlično organsko đubrivo oslobođeno metana, čime se značajno smanjuje uticaj farmi na efekat staklene bašte.

Biogas se može dobiti iz velikog broja obnovljivih sirovina biomase poput zrna žitarica, silaže, repe, itd.

Kulture se mogu kombinovati, a ostatak nakon proizvodnje biogasa, može se koristiti kao prirodno đubrivo.

Kompanija Weltec Biopower se u proteklih 20 godina razvila u globalnog lidera svojom tehnologijom za proizvodnju i iskorišćenje biogasa.

Sva postrojenja dizajnirana su prema potrebama kupaca u cilju njihovog optimalnog rada, na šta ukazuje iskustvo uspešnih projekata sa 120 različitih vrsta supstrata u više od 300 postrojenja izgrađenih na 5 kontinenata.

Ključ uspeha kompanije predstavlja usmerenost na kontinualni razvoj i unapređenje tehnologije proizvodnje biogasa.

Pre investiranja u postrojenja za komercijalnu proizvodnju biogasa potrebno je izvršiti pažljivu analizu niza parametara kako bi se osigurala isplativost investicije.

Zahvaljujući velikom iskustvu i znanju u ovoj oblasti, Weltec Biopower svim svojim klijentima može pružiti neophodnu podršku u svim fazama projekta u vidu:

- Konsaltinga prilikom planiranja projekta

- Vođenja projekta kroz sve faze

- Proizvodnje opreme i instalacije postrojenja

- Obuke zaposlenih i puštanja postrojenja u rad

- Dodatne optimizacije supstrata i rada postrojenja u slučaju izmena

- Podrške nakon instalacije, redovnog održavanja postrojenja i rezervnih delova

Trim d.o.o.
Ribarska 83
35000 Jagodina
tel/fax: 035/8220-409,
035/245-409
e-mail: office@trim.rs
web: www.trim.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti