APR: Puštena u rad aplikacija za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2022. godinu

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Agencija za privredne registre od 31. januara omogućila je obveznicima rad u aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije za 2022. godinu, koja je dostupna na portalu Agencije sa eUslugama..

Na internet stranici Agencije su ažurirani tekstovi za sve vrste zahteva putem kojih se mogu dostaviti finansijski izveštaji, odnosno propisana dokumentacija, korisnička uputstva za sastavljanje i dostavljanje konkretne vrste zahteva, kao i tehnička uputstva.

Istovremeno, dostupne su i informacije u vezi zakonskih rokova za njihovo dostavljanje, naknada za obradu i objavljivanje zahteva, obima finansijskog izveštaja i pravilima njihove računsko-logičke kontrole, načina razvrstavanja pravnih lica i preduzetnika, odnosno ekonomskih celina, primeni računovodstvene regulative i načinu utvrđivanja obaveze revizije i dostavljanja propisane dokumentacije i sl.

Najznačajnije novine u sastavljanju i dostavljanju finansijskih izveštaja za 2022. godinu su:

*pružaoci računovodstvenih usluga kojima je obveznik ugovorom poverio usluge sastavljanja finansijskih izveštaja moraju da budu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga. Ukoliko je kao lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja, obveznik obeležio "pružaoca računovodstvene usluge" , a to pravno lice ili preduzetnik nije upisano u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, Agencija takav finansijski izveštaj neće obraditi i javno objaviti,

*mogućnost potpisivanja zahteva i dokumentacije sa više kvalifikovanih elektronskih potpisa, u slučajevima kada je zakonski zastupnik ograničen supotpisom,

*obaveza potpisivanja zahteva i dokumentacije, putem besplatne aplikacije Agencije za potpisivanje elektronskih dokumenata (NexU APR aplikacija) ili aplikacije koje obezbeđuju potpis u klaudu.

*novi korisnici koji do sada nisu imali naloge na sistemu Agencije, treba da registruju svoje korisničke naloge na portalu za elektronsku identifikaciju (eID.gov.rs). Po registraciji, prijavljuju se na portal APR-a putem naloga sa Portala eID.gov.rs. Postojeći korisnici mogu da koriste stare naloge kreirane u sistemu Agencije najkasnije do 1. juna 2023. godine. Nakon toga, pristup aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje izveštaja odnosno dokumentacije biće dostupno isključivo sa nalogom registrovanim na Portalu eID.gov.rs.

U APR ističu da obveznici pre sastavljanja i dostavljanja zahteva, obavezno provere ažurnost podataka u evidenciji obveznika, a preduzetnike koji su u 2022. godini počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva da se prijave u tu evidenciju.

Izvor: eKapija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti