APR: Do sada 85% registrovanih evidentiralo svoje podatke u evidenciji stvarnih vlasnika

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Agencija za privredne registre (APR) objavila je da je više od 140.000 registrovanih subjekata u Srbiji do sada elektronski evidentiralo svoje podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, odnosno da je trenutno više od 85% registrovanih subjekata na koje se primenjuje Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, ispunilo svoju zakonsku obavezu.

U najvećem procentu su ovu obavezu ispunile zadužbine (94%), akcionarska društva (93%), društva sa ograničenom odgovornošću (88,5%) i ustanove (83,5%), navedeno je na sajtu APR.

Podatke o stvarnim vlasnicima su u najmanjem procentu do sada evidentirala predstavništva stranih pravnih lica (30%), predstavništva stranih zadužbina (50%), predstavništva stranih udruženja (54%) i otvorena akcionarska društva (58%).

Iz APR su podsetili da podatke o stvarnim vlasnicima treba da evidentiraju tek osnovani i oni registrovani subjekti koji promene vlasničku strukturu, članove organa ili registruju neku drugu promenu na osnovu koje steknu svojstvo stvarnog vlasnika.

Centralna evidencija stvarnih vlasnika se vodi u elektronskom obliku, a obveznici joj pristupaju preko internet stranice APR.

Istovremeno sa evidentiranjem, APR na svojoj internet strani objavlјuje podatke u okviru Centralne evidencije stvarnih vlasnika, dok su registrovani subjekti dužni da čuvaju odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih su odredili stvarne vlasnike u periodu od deset godina od dana evidentiranja podataka u Centralnoj evidenciji, kako bi ; ih učinili dostupnim, odnosno kako bi ih mogli dostaviti nadležnim državnim organima i Narodnoj banci Srbije, na zahtev.

Iz APR podsećaju da su dužni da omoguće elektronsku razmenu podataka sa državnim organima i Narodnom bankom Srbije, radi sprovođenja nadzora i kontrole evidentiranja stvarnih vlasnika.

Podseća se da su krajem 2019. godine izvršene poslednje izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma iz 2017. godine, u koji su implementirani međunarodni standardi utvrđeni Direktivom (EU) 2018/843 Evropskog parlamenta i Saveta od 30. maja 2018. godine (tzv. Peta Direktiva), radi unapređenja postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Izvor: Beta

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti