Alfa Laval ALDEC G3

Komentari: 0

Alfa Laval ALDEC G3 centrifugalni dekanter je najnovija generacija ove vrste opreme, dizajnirane da postave značajno viši standard za performanse procesa, kao i za uticaje na životnu sredinu.

Koriste se za ugušćivanje i obezvodnjavanje mulja iz komunalnih i industrijskih postrojenja za tretman otpadnih voda.

ALDEC G3 centrifugalni dekanter je idealan za upotrebu u operacijama ugušćivanja i obezvodnjavanja koje imaju za cilj da daju značajan doprinos održivoj životnoj sredini.

Inovativni dizajn pruža vrhunske performanse u svakom trenutku, a istovremeno smanjuje ukupnu potrošnju energije za čak 40%.

Ovo značajno poboljšanje rezultira velikim smanjenjem emisije CO2. Napredna tehnologija ugrađena u ALDEC G3 dizajn pomaže da se obezbedi laka instalacija i pouzdan rad, kao i značajne uštede energije.

PREDNOSTI:

Dizajn centrifugalnog dekantera ALDEC G3 omogućava benefite koji uključuju:

• Manja potrošnja energije (koja takođe značajno smanjuje emisiju CO2)

• Izuzetan učinak obezvodnjavanja: ovo smanjuje troškove transporta i odlaganja

• Povećanje kapaciteta za 10% - ili suvlja sačma

• Veći kapacitet unutar male površine: kompaktan, modularni dizajn štedi prostor

• Najbolji učinak sa najnižom potrošnjom energije

• Operativni troškovi: niži troškovi rada i održavanja

DIZAJN:

Rotacioni deo ALDEC G3 centrifugalnih dekantera je montiran na kompaktnom, linijskom okviru, sa glavnim ležajevima na oba kraja.

PRINCIP RADA:

Separacija se odvija u horizontalnoj cilindričnoj posudi (bubnju) kojaje opremljena pužnim transporterom.

Napajanje ulazi u bubanj kroz stacionarnu ulaznu cev i glatko se ubrzava od strane ulaznog distributera.

Centrifugalna sila koja proističe iz ove rotacije zatim uzrokuje taloženje čvrste faze na zidu bubnja.

Transporter se rotira u istom smeru kao i bubanj, ali nešto sporije, pomerajući tako čvrstu fazu prema konusnom kraju bubnja.

Sačma izlazi iz bubnja kroz otvore za ispuštanje čvrste faze u kućište.

Odvajanje se odvija po celoj dužini cilindričnog dela bubnja, a tečna faza napušta bubanj prelivanjem kroz power tubes.

KARAKTERISTIKE:

• Power tubes and slimline transportera

• Kritične komponente napravljene od materijala otpornog na habanje

• Potpuno otvorena zona napajanja za bolje odvajanje

• Ispuštanje čvrstih materija od 360° da bi se izbeglo blokiranje

• Preklopni disk obezbeđuje veći kapacitet i suvlju sačmu

• Strma ili plitka konusna konfiguracija za efektivno odvajanje bilo koje vrste mulja.

“Ovaj napredni asortiman centifugalinih dekantera za obezvodnjavanje mulja idealan je za značajan doprinos održivoj životnoj sredini. Inovativni dizajn pruža vrhunske performanse u svakom trenutku, što takođe smanjuje ukupnu potrošnju energije za čak 40%.“ - Sreten Komlenovic, menadžer divizije za hranu i vodu za Jugoistočnu Evropu.

Saznajte više: www.alfalaval.com
Posetite naš lokalni sajt: www.alfalaval.rs
Ogranak Alfa Laval d.o.o.
RS-11000 Belgrade, Serbia
sreten.komlenovic@alfalaval.com
+381 11 22 83 108

 

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti