ABM Elektro - elektroenergetika i elektroinstalacije

Komentari: 0

ABM Elektro d.o.o. je proizvodna, projektantska, izvođačka i trgovačka firma iz oblasti elektroenergetike i elektroinstalacija. Pored elektroinstalacija poslovnih i industrijskih objekata kao i objekata elektroenergetike, pokrenuli smo i proizvodnju rasklopnih postrojenja srednjeg napona (SN blokova do 20 kV), kao i tipskih niskonaponskih tabli (NN Blokova 0.42 kV).

Poseban segment našeg poslovanja predstavlja proizvodnja metalnih razvodnih ormana zaštićenih tehnologijom elektrostatičkog nanošenja poliesterskog strukturnog praha, koji pored odličnog vizuelnog izgleda daje i visoku otpornost na uticaje spoljne sredine. Ormane izrađujemo od crnog lima, prohroma i aluminijuma,a pored praznih ormana i kablovskih priključnih kutija izrađujemo i kompletne ožičene ormane sa opremom vrhunskog kvaliteta i dizajna.

Prateći nove tehnologije i inovacije, raspolažemo potrebnom opremom i kadrovima i držimo se standardizovanih procedura uz dugogodišnje iskustvo, čime garantujemo stalni kvalitet proizvoda i usluga.

• PROIZVODNJA METALNIH ORMANA

Izrađeni su od hladnovaljanog čeličnog lima debljine 1,2-1,5 mm u zavisnosti od dimenzije ormana, opremljeni su bravom, montažnom pločom, priključkom uzemljenja i zaptivkom od poliuretanske pene, a prema načinu ugradnje mogu biti ormani za montažu na zid, u zid i slobodno stojeći ormani.

• SN I NN RASKLOPNA POSROJENJA

Ova postrojenja se koriste za razvod i merenje utrošene električne energije, kao i priključak transformatorske ćelije na SN mreži, a najčešće su sastavljeni od dve vodne i trafo ćelije za distributivne trafostanice i dve vodne, merne trafo ćelije za industrijske trafostanice.

• IZVOĐENJE ELETROENERGETSKIH INSTALACIJA

ABM ELEKTRO d.o.o.
Dragoljuba Rakića 7A
18400 Prokuplje
tel: +381 (0)27 321-177
fax: +381 (0)27 334-310
e-mail: kontakt@abmelektro.com
web: www.abmelektro.com
 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti