Vrednost novozaključenih lizing ugovora prošle godine porasla više od 90 miliona evra

Komentari: 0

„Asocijacija lizing kompanija Srbije je Narodnoj banci podnela inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o finansijskom lizingu. Usvajanje ovog zakona značajno bi unapredilo tržište čime bi se podstakla još veća aktivnost privrede”, objašnjava Teodora Milenković, generalni sekretar Asocijacije i dodaje: „Najvažnije što predložene izmene treba donesu je bolja pravna zaštita davaoca finansijskog lizinga".

„Pored toga, jedna od inicijativa je i smanjenje kapitalnog cenzusa za kompanije koje bi želele da se bave lizingom nepokretnosti, koji trenutno iznosi pet miliona evra, što ipak ograničava tržište. Imajući u vidu da lizing kompanije nisu depozitne institucije, nije jasno zbog čega je kapitalni cenzus toliko visok.”

Osim što se očekuje da će usvajanje izmena i dopuna Zakona o finansijskom lizingu rešiti pravna i proceduralna pitanja, predstavnici ALCS-a smatraju da će se on pozitivno odraziti i na operativni lizing, što će omogućiti dalji razvoj lizinga i investicije u privredu Republike Srbije.

Godišnji izveštaj Asocijacije lizing kompanija Srbije pokazao je da su među najčešćim korisnicima lizinga u 2017. godini bile kompanije koje se bave delatnošću saobraćaja i informisanja, trgovine, zatim prerađivačka industrija. Firme koje se bave saobraćajem i informisanjem su, putem lizinga, u privredu Srbije investirale 118 miliona evra, kompanije čija je delatnost trgovina na veliko i malo 58 miliona, a one posluju u oblasti rudarstva i prerađivačke industrije 49 miliona evra.
_______________
O ALCS: Asocijacija lizing kompanija Srbije (ALCS) je poslovno udruženje osnovano 2004. godine kao neprofitna organizacija, na inicijativu SEED-a, Programa Svetske banke za razvoj malih i srednjih preduzeća u jugoistočnoj Evropi. Cilj i zadatak ALCS je da zaštiti krajnje korisnike kroz obezbeđivanje međunarodno usvojenih standarda u poslovanju lizing kompanija.

ALCS je članica Leaseurope asocijacije koja objedinjuje oko 1200 lizing kompanija što predstavlja 92% lizing industrije u celoj Evropi.  

Vizija ALCS je da ostane organizacija koja je sinonim za stručnost i odgovara na potrebe svojih članica i korisnika lizinga.

Asocijacija lizing kompanija je merodavno telo, koje uvek raspolaže pravim informacijama i ide u korak sa svetskim tokovima, i predstavlja lizing industriju kao investiciju u privredu Srbije i investiciju u bolji život.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti