VODOOTPORNI KABLOVI POGODNI ZA TRAJNU UPOTREBU U VODI

Komentari: 0

Porast stanovništva, i urbanizacija ruralnih područja postavlja zahteve za razvojem vodovodnih i kanalizacionih mreža. Prerada odnosno prečišćavanje vode je izazov koji zahteva dugoročno planiranje, a sve u korak sa najnovijim dostignućima u tehnologiji koja prati ovu industriju.

OTPADNA VODA I KABLOVI

Voda koja je zagađena i obeščišćena na bilo koji način jeste otpadna voda.

Prečišćavanje je proces koji se sprovodi radi uklanjanja zagađivača iz otpadnih voda koje su rezultat štetnih materija industrijskog porekla ili kanalizacije, odnosno materija koje dolaze od urbanih sredina i domaćinstava.

Da bi se takva voda vratila u prirodu ili dalje koristila kao tehnička voda, mora se izvršiti njeno prečišćavanje koje se obavlja mehaničkim, hemijskim i biološkim metodama.

Ovi procesi zahtevaju veoma visok nivo bezbednosti materijala i opreme koja se koristi u postrojenjima, upravo zbog hemikalija i materija koji sa jedne strane mogu oštetiti opremu tokom procesa prečišćavanja, ili sa druge strane zagaditi već prečišćenu vodu.

Posebnu pažnju skrenućemo na gumene kablove koji su svakako neizostavni deo ove industrije i bez dileme moraju biti pouzdan snabdevač koji nema uticaja na okolinu i ne dozvoljava da ista utiče na njega.

Osim toga, kablovi korišćeni u ovoj industriji moraju biti svojim većim delom ili tokom dužeg vremenskog perioda potopljeni u vodi, te je kao svoj prepoznatljivi proizvod kompanija TKD Kabel GmbH dizajnirala kabal H07RN-F PREMIUM prvenstveno za ovu primenu, idealno je prikladan za napajanje potopljenih pumpi, plivajućih prekidača i privremenih aplikacija za napajanje sa mogućnošću potapanja u dubinu neprečišćene vode do 10m.

PUMPNA SOBA

Kao i kod svake aplikacije, važno je da sve komponente rade sinhronizovano.

Ovo je posebno važno kada su u pitanju pogonski motori sa promenljivom brzinom.

Kablovi moraju biti projektovani tako da obezbeđuju nesmetan rad motora i pumpi za otpadnu vodu.

Opseg kablova tipa 2YSL(St)CY je EMC kompatibilan sa dvostrukim ekranom kako bi se izbegle smetnje niskih i visokofrekventnih šumova iz okolnih motora.

Niska kapacitivnost ovih kablova omogućava dugotrajan rad, a dizajn 3+3 obezbeđuje simetriju protiv efekta smetnji zajedničkog režima koji smanjuje impulsne struje koje oštećuju ležajeve.

Dodatno bismo skrenuli pažnju i na još neke tipove i podtipove kablova rado primenjivane u ovoj industriji.

Neke za primenu u veoma agresivnim uslovima do onih koji se polažu u pijaću vodu bez bojazni da će imati bilo kakav uticaj na zdravlje i bezbednost vode koju pijemo.

H07RN-F PREMIUM

Za povezivanje električnih alata, mobilnih jedinica i mašina za srednje mehaničke zahteve u suvim i vlažnim prostorijama, za spoljašnju upotrebu, u eksplozivnim prostorijama, u komercijalnim i poljoprivrednim pogonima i na građevinskim parcelama,

takođe za trajnu upotrebu u neprečišćenoj vodi do dubine od 10m.

Pogodan za fiksno polaganje na zidovima, za direktno polaganje na module uređaja za dizanje, instalacije na mašinama itd.

TML N-RD OKRUGLI, TML N-F RAVNI

Za trajnu upotrebu u vodi za povezivanje električne opreme kao što su motori potopljenih pumpi.

Pogodno za industrijsku vodu i za srednje mehaničke zahteve.

TML T-RD OKRUGLI, TML T-F RAVNI

Za trajnu upotrebu u vodi za povezivanje električne opreme kao što su motori potopljenih pumpi.

Pogodan za pijaću i industrijsku vodu i za srednje mehaničke zahteve.

A-Y(ST)YÖ

Kao priključni kabl za unutrašnje i spoljašnje ožičenje benzinskih pumpi, sistema benzinskih stanica, sistema za prikupljanje podataka i u područjima gde se zahteva ili zakonski reguliše povećana otpornost na ulja i benzin.

Naponski nivo do 240V, sa PVC izolacijom.

Dodatna izolacija plastificiranom aluminijumskom folijom.

Takođe pogodan za polaganje direktno u zemlju.

Po standardu DIN VDE 0282.

2-NORM-CY +UV 1.000V GREY | BLACK

Energetski, upravljački i priključni kabl u električnim objektima za prenos podataka i signala bez gubitaka, fiksno polaganje i fleksibilne primene bez zateznog naprezanja i bez definisane trase kablova.

Pogodno za upotrebu u suvim, vlažnim i mokrim prostorijama (takođe mešavina vode i ulja).

Ovaj tip kabla u crnoj boji pogodan je za spoljnu upotrebu ali ne i za polaganje pod zemljom.

2-NORM TRAY-CY+UV DB TC-ER MTW BLACK

Za kontrolu i napajanje kablova za upotrebu u nosačima kablova ili kablovskim kanalima, posebno za mašine sa povećanom otpornošću na ulje.

Za srednja mehanička naprezanja, za fiksnu ili fleksibilnu instalaciju gde je potrebno slobodno kretanje bez zateznog naprezanja i bez sistema prinudnog vođenja, u suvim, vlažnim i mokrim enterijerima (uključujuć i mešavine vode i ulja).

Za spoljašnju upotrebu, kao i za direktno polaganje u zemlju.

TC-ER (Tray Cable - Exposed Run) odobrenje otvorenog ožičenja između nosača kablova i industrijskih mašina/postrojenja prema standardu NEC 336.10(7).

ÖPVC-JB/OB-YCY

Energetski, upravljački i priključni kabl u električnim objektima za prenos podataka i signala bez gubitaka, fiksno polaganje i fleksibilne primene bez zateznog naprezanja i bez definisane trase kablova.

Pogodno za upotrebu u suvim, vlažnim i mokrim prostorijama.

Upotreba na otvorenom samo sa UV zaštitom, bez polaganja pod zemljom.

ÖPVC-JZ/OZ 0,6/1kV BLACK ima poboljšana svojstva, prikladan je za spoljnu upotrebu i bez UV zaštite, nije pogodan za polaganje pod zemljom.

KAWEFLEX® SERVO 2XSL(ST)CY... & 2XSL(ST) CYK... 0,6/1 KV EMV

Kabl za napajanje, kontrolu, povezivanje i povezivanje pogonskih sistema sa tehnologijom frekventnog pretvarača, za fiksnu instalaciju i fleksibilne primene sa povremenim slobodnim kretanjem bez zateznog naprezanja i bez prinudnog vođenja.

Pogodno za ugradnju u suve, vlažne i mokre prostorije, na otvorenom (samo K verzija), ali nije pogodno za direktno polaganje pod zemlju.

O nama

Elektrometal Plus je vaš pouzdan partner u snabdevanju kablovima visokog kvaliteta prilagođenih specijalnim zahtevima.

Naš širok asorti man obuhvata kablove za najrazličitije namene, pa između ostalog i kablove koji svoju funkcionalnost i svojstva zadržavaju u agresivnim sredinama poput zagađene vode, ali isto tako i sa svojstvima za pijaću vodu kojoj ne mogu naškoditi .

Proizvodi iz našeg portfolia su sertifikovani i izrađeni od vrhunskih materijala kako bismo osigurali nesmetano snabdevanje energijom sa minimalnim gubicima.

Pozicionirani smo na tržištu kao lideri u oblasti kablova i van granica naše zemlje.

Za sve vaše tehnički zahtevne i moderne projekte, Elektrometal Plus je tu da vam pruži podršku.

Elektrometal Plus d.o.o.
Vojvode Knićanina 4,
Vršac
Tel: +381 13 805 393
Autoput za Novi Sad 244 b,
Beograd
Tel: +381 11 41 55 121
office@elektrometal.rs
www.elektrometal.rs
Elektrometal Green d.o.o.
Autoput za Novi Sad 244 b, Beograd
Tel: +381 11 41 55 140
solar@elektrometal.rs
www.elektrometalgreen.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti