Vlada Srbije donela Uredbu o tržišnoj premiji i Uredbu o modelu ugovora o tržišnoj premiji za obnovljive izvore energije

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Vlada Srbije donela je dve uredbe koje se tiču uređivanja oblasti obnovljivih izvora energije.

Reč je o Uredbi o tržišnoj premiji i Uredbi o modelu ugovora o tržišnoj premiji, potvrđeno je u pres službi Vlade Srbije.

Prema Uredbi o modelu ugovora o tržišnoj premiji, ugovorne strane regulišu međusobna prava i obaveze kao i uslove i način plaćanja tržišne premije za elektranu i druga prava i obaveze u skladu sa Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Podsticajni period traje 15 godina od dana prve isplate tržišne premije ili negativne premije.

Prema Zakonu o korišćenju obnovljivih izvora energije, podsticaji se stiču u postupku aukcija i dobijaju se u obliku tržišne premije koja je definisana kao finansijski dodatak na tržišnu cenu električne energije.

Aukcije se sprovode u tri faze: kvalifikacije, nadmetanje i odabir najboljih ponuda. Ministarstvo pokreće postupak aukcija javnim pozivom i sprovodi aukcije na osnovu kvote koju određuje Vlada.

Podsetimo, prethodno je doneta Uredba o kvoti u sistemu tržišne premije za vetroelektrane. Ovom uredbom koja je objavljena 10. novembra a stupila na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku, kvota za vetroelektrane odobrene snage 3 MW i više iznosi 400 MW.

Takođe, Agencija za energetiku donela je metodologije za određivanje visine maksimalne cene na aukciji i početne cene iznad koje investitori neće moći da ponude svoje cene.

Kada je reč o mehanizmu zaštite aukcija od spekulativnih ponuda, osim bankarske garancije, investitori treba da prilože energetsku dozvolu, potvrdu o postojanju planskog osnova za priključak i niz administrativnih dokumenata.

Nakon aukcije, investitori koji su stekli status privremenog povlašćenog proizvođača su dužni da u roku dve godine pribave građevinsku dozvolu i saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredine, odnosno odluku da nije potrebne izrada te studije.

Posle toga, status privremenog povlašćenog proizvođača se produžava za tri godine, i u tom roku je privremeni povlašćeni proizvođač dužan da izgradi elektranu, s tim da status može produžiti za još godinu dana ako je elektrana izgrađena u konstruktivnom smislu, a zbog više sile status se može produžiti za još godinu dana.

Ako u roku statusa privremenog povlašćenog proizvođača investitor izgradi i priključi elektranu, stiče status povlašćenog proizvođača, na osnovu čega može da koristi podsticajne mere u trajanju od 15 godina.

Ugovor o tržišnoj premiji na osnovu koga se isplaćuje tržišna premija investitor zaključuje posle sticanja statusa privremenog povlašćenog proizvođača

Do uspostavljanja likvidnog organizovanog unutradnevnog tržišta, ovlašćena ugovorna strana iz ugovora o tržišnoj premiji preuzima balansnu odgovornost za investitore, pri čemu u toku prelaznog perioda investitori plaćaju fiksnu naknadu za balasno odstupanje, ako plan proizvodnje odstupi od dozvoljenog procenta balansnog odstupanja.

Izvor: eKapija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti