Utvrđivanje curenja vode pomoću satelita

Komentari: 0

Trenutno su u upotrebi, dve glavne metode za upravljanje vodom širom sveta:

Smart sistemi za upravljanje vodama i Akustična detekcija curenja

Većina menadžera zaduženih za upravljanje vodenim resursima koristi navedene metode, jer predstavljaju najbolje raspoloživo rešenje; metode su prethodno testirane i ispitane kao rezultat primene ove tehnologije.

Ipak, navedeni pristupi praćenja nenaplative vode (izgubljene curenjem) ujedno zahtevaju mnogo vremena i ta metoda je vrlo skupa, prilikom identifikovanja curenja nakon vrlo visokih investicija u infrastrukturu i opremu u odnosu na ukupan broj identifikovanih lokacija curenja.

Brza procena upravljanja nenaplative (izgubljene) vode u većini gradova širom sveta indicira kako je ovim putem daleko jednostavnije reagovati na pojavu anomalija prilikom metoda upravljanja vodnim resursima, poput merenja pada pritiska u određenoj četvrti ili pametnim upravljanjem vodom, odnosno odgovor na uzbunjeni poziv građana koji su javili kako je pucanje cevi izazvalo pojavu fontane u njihovoj ulici. Ipak to nije dovoljno...

Savremene metode za pronalaženje curenja

Utilis rešenje koristi inovativnu tehnologiju, koja je u osnovi bila razvijena za potragu vode na drugim planetama.

Tehnologija omogućava novi pristup kojim se neinvazivna metoda koristi kao rešenje za otkrivanje curenja vode u vodovodnim sistemima pomoću satelita.

Kada ovu metodu uporedimo sa drugim metodama, trenutnim tehnikama rešavanja problema nenaplative vode (smart sistemi za upravljanje vodom, akustična detekcija curenja), onda se detekcijom curenja vode potpomognuto snimcima sa satelita, može identifikovati veća količina vode koja iscuri tokom zadatog, utrošenog vremena istraživanja. 

Jednostavno rečeno, tehnologija za utvrđivanje curenja vode korišćenjem satelita predstavlja najbrži način za detekciju curenja vode iz vodovodnih cevi u sistemima za vodosnabdevanje, koja sa permanentnom periodičnom upotrebom omogućava optimalnu kontrolu.

Korišćenje tehnologije Utilis - kako to funkcioniše u praksi?

Utilis koristi satelitsko skeniranje curenja vode u proseku od 1–3 m u dubinu zemljine površine, preko koje je moguće detektovati podzemna curenja vode iz cevi. Odjednom je moguće isprobati na hiljadu kvadratnih kilometara površine grada i njegovog okruženja, s mogućnošću prepoznavanja curenja vode u radijusu manjem od 100 m.

Prilikom ovog inicijalnog koraka nije potrebno obaviti terenski posao. Mikrotalasne satelitske fotografije se primaju kao ulazni podaci za radiometrijske korekcije i algoritamsku analizu, kako bi se izračunale tačne koordinate lokacije curenja, pri čemu se može utvrditi i veličina curenja manja od 0,1 l / minuti. Rezultati analize dostupni su klijentu putem web–bazirane GIS aplikacije. 

Korišćenje tehnologije Utilis - brza implementacija i smanjenje troškova 

Najvažnije, Utilis ne zahteva prethodnu investiciju ili adaptaciju postojećih distributivnih sistema. Kao takav, ovaj sistem je vrlo isplativ sa stanovišta troškova. 

Za razliku od pametnog sistema za upravljanje vodom, Utilis ne zahteva početne investicije u potrebnu opremu na terenu.

U poređenju sa drugim rešenjima za utvrđivanje curenja vode, poput randomizirane potrage za curenjem, pretraživanjem velikih urbanih područja od strane terenskih radnika (što je vremenski vrlo zahtevan posao), ili putem analiziranja podataka dobijenim mrežom senzora, što je vrlo skupa metoda rada.

Koristeći Utilis tehnologiju, pronaći ćete tačna mesta curenja vode, zbog toga nudi nenadmašnu mogućnost pronalaženja većeg broja curenja tokom jednakog vremenskog perioda, u poređenju sa tehnologijom smart upravljanja vodenim resursima ili sondiranjem akustičnom metodom na terenu.

Niski troškovi korišćenja ove metode rezultiraju smanjenjem izgubljene, nenaplative vode, naročito prilikom pronalaska ovih malih pojava curenja vode koje bi inače mogle biti neotkrivene tokom veoma dugog vremenskog perioda.

Ključne karakteristike Utilis mikrotalasnog fotografisanja su:

Postanite proaktivni, nemojte samo delovati

Utilisovo rešenje je novo, zaštićeno patentom i jedinstveno u svetu.

Ono omogućava komunalnim firmama, opštinama, lokalnim ovlašćenim telima ili čak i državi ili regionima da vrlo precizno prate sopstveni, celoviti sistem za distribuciju vode, bez potrebe za promenama i ugradnjom instalacija kod postojeće infrastrukture.

Razmislite o gubitku nenaplaćene vode top-down umesto bottom–up principom.

Koristite Utilis da kontrolišete vašu distribuciju vode iz svemira!

Kontaktirajte KOLEKTOR SISTEH d.o.o., ekskluzivnog zastupnika rešenja UTILIS:
e-pošta: kristjan.gasperin@kolektor.com
gsm: +386 30 643 295

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti