Usluge sa dodatnom vrednošću kompanije Eaton omogućuju kompaniji MTA da standardizuju procese skladištenja materijala

Komentari: 0

Povećana efikasnost, smanjeno vreme od porudžbine do isporuke, i nula grešaka pri sortiranju: Usluge sa dodatnom vrednošću kompanije Eaton omogućuju kompaniji MTA da standardizuju procese skladištenja materijala.

MTA – preduzetnički ponos Italije koji preko 30 godina proizvodi opremu za tretman komprimovanim gasom, industrijsko hlađenje i klimatizaciju – izabrao je usluge sa dodatnom vrednošću (eng. VAS – Value Added Services) kompanije Eaton za standardizovanje svojih procesa skladištenja materijala. Počevši od analize logistike i odvijanja procesa u kompaniji MTA, Eaton je dizajnirao i implementirao individualno prilagođeno rešenje koje je dovelo do važnih rezultata u pogledu poboljšanja upravljanja, smanjenja vremena za isporuku i sortiranje i dostizanju nula grešaka tokom sortiranja.

Potreba za MTA

Distinktivni i karakteristični element kompanije MTA bila je uvek energetska efikasnost: kompanija je počela na italijanskom tržištu, a sada se može pohvaliti komercijalnim prisustvom širom sveta, gde nudi kupcima optimalna energetska rešenja za vazduh i vodu.

U 2013. godini, MTA je osnovala sektor za implementaciju poboljšanja; poboljšanja i efikasnosti fabrike u skladu sa principima LEAN filozofije proizvodnje. Analiza logistike i odvijanja procesa u kompaniji pokazala je potrebu za strateškim regulisanjem procesa upravljanja, ulaska i sortiranja materijala. Štaviše, kompanija obradi svake nedelje u proseku 6 narudžbina koje obuhvataju 60 različitih artikala, sa maksimumom do 6000 komada.

Iz tog razloga su se definisala tri glavna cilja za MTA: redefinisati tajming za prijem materijala tako da se ne stvaraju zalihe u skladištu; poboljšati metodologiju isporuke i smanjiti greške u fazi podmazivanja usled kontejnera koji sadrže proizvode sa različitim šiframa. U sve to dodata je potreba za rešavanjem neefikasnosti podugovarača u vremenima isporuke.

„Došli smo u situaciju u kojoj smo, pored tehničkih perioda za isporuku, bili primorani da računamo na još jedan dan posla, uz veoma visok procenat grešaka, za sortiranje proizvoda,“ rekao je Frančesko Longato, čovek odgovoran za kontinuirani razvoj kompanije MTA.

„Naša filozofija, iz ugla LEAN filozofije, jeste raditi mnogo u timovima i osigurati da svi članovi radnih grupa mogu da obave bilo koji tip zadatka. U tom slučaju, veća preciznost transport i toka isporuke stvaraju veću verovatnoću za ostvarenje tog cilja.

Odgovor kompanije Eaton

Kompanija Eaton, koja mnogo godina snabdeva MTA elektromehaničkim komponentama, radila je na identifikovanju inteligentnog i inovativnog rešenja i ponudila je kompaniji uslugu sa dodatnom vrednošću (VAS) u skladu sa principima LEAN filozofije koja može da poboljša proces transporta i isporuke, ali i da odgovori na dualni zahtev za smanjenjem vremena i grešaka prilikom katalogizovanja primljenih materijala.

Rešenje koje je razvila kompanija Eaton bilo je stoga rezultat pažljive analize procesa kompanije MTA, prepoznato po svojoj sposobnosti da već utiče na fazu isporuke u skladištu, čineći je bržom i efikasnijom.

MTA sada prima komponente u kutijama koje su već podeljene po šiframa: svaki poslati paket sadrži – kad god je to moguće – proizvode iste vrste ili proizvode sa različitim šiframa ali pravilno raspoređene unutra tako da se mogu lako identifikovati.

„Počevši od strateškog savetovanja koje je za cilj imalo identifikovanje specifičnog potencijala za optimizovanje kompanije MTA i LEAN procesa koje treba implementirati, predložili smo kompaniji ad hoc uslugu dizajniranu da reguliše proces nabavke i skladištenja robe, olakša njeno identifikovanje i smanji greške,“ objašnjava Masimo Bartolota, segmentni marketing menadžer MOEM u kompaniji Eaton Italy.

Rezultat

Usvajanje nove metodologije isporuke koju je preporučila kompanija Eaton omogućila je regulisanje procesa ulaska i sortiranja materijala, kao i znatno smanjenje opterećenja tima kompanije MTA. Konkretno, kompleti šifri kompanije Eaton uprostili su logističke procese, olakšali fazu sortiranja tako što su smanjili potrebno vreme za više od 60% (sa 8 sati za skladištenje na samo 3 sata) i, što je najvažnije, ostvarili su 100% smanjenja grešaka.

Skladišni prostor je takođe smanjen za 5%, što je još više povećalo efikasnost procesa transporta.

„Uspeli smo da eliminišemo otpad i to nam omogućuje da budemo konkurentniji. Naši podugovarači su takođe otkrili te iste prednosti, i tako smanjili potrebno vreme za prijem, sortiranje i podmazivanje. Ovo je za nas veoma dobar rezultat," rekao je Longato.

„Trenutno pregovaramo sa kompanijom Eaton o tome kako da idemo dalje i identifikujemo naredne usluge sa dodatnom vrednošću koje mogu biti korisne za našu kompaniju. Verujemo da sledeći proces koji treba pregledati treba da bude proces koji smanjuje pakovanje.

„Kupac je zaista veoma zadovoljan. Ostvarili smo značajna i konkretna poboljšanja i ovo je za nas veoma bitan rezultat, takođe i zato što je ovo prvi uspešan slučaj korišćenja usluga sa dodatnom vrednošću (VAS) u Italiji“, rekao je Bartolota. „Tim kompanije Eaton prepoznat je kao integralni deo tima kompanije MTA i, pored priznanja za urađen posao, to nam omogućuje da nastavimo identifikovanje rešenja koji mogu da omoguće kompaniji MTA da regulišu procese.

Ukoliko želite da saznate nešto više o Eaton-u posetite www.eaton.eu ili www.eaton.rs

O kompaniji Eaton

Poslovanje kompanije Eaton u oblasti električne energije, postavlja je na mesto globalnog lidera sa iskustvom u distribuciji električne energije i zaštiti kola, rezervnoj zaštiti u energetici, kontroli i automatizaciji, rasveti i sigurnosti, strukturnim rešenjima i žičnim uređajima, rešenjima za teške i opasne uslove, kao i uslugama idejnih projekata.

Kompanija Eaton je putem svojih globalnih rešenja pozicionirana tako da može da odgovori na najkritičnije izazove u današnjem upravljanju električnom energijom.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti