TOTAL u građevinskoj industriji

Komentari: 0

Usled novih investicija, povećane kupovne moći stanovništva i opšteg privrednog rasta, posledično se povećavaju aktivnosti u građevinarstvu i ostalim povezanim privrednim granama, kao što su: proizvodnja cementa, kreča, izolacionih materijala, asfalta itd.

TOTAL izuzetno posvećeno prati uslove za razvoj modernih maziva, aktivno sarađujemo sa proizvođačima mašina i opreme u izradi specifikacija, a samim tim TOTAL proizvodi se nalaze na listama preporučenih maziva koje proizvođači mašina i opreme odobravaju.

U svakom slučaju, u građevinarstvu je najveća upotreba motornih i transmisionih ulja u mehanizaciji i teretnim vozilima. Naravno, TOTAL nudi kompletan asortiman maziva, prilagođenih strogim specifikacijama proizvođača motora i građevinske mehanizacije.

Moglo bi se reći da se trend upotrebe maziva u građevinskom sektoru kreće ka sve većoj upotrebi sintetičkih ulja koje odlikuju odlična maziva svojstva kako pri niskim tako i pri visokim temperaturama, duži interval zamene, prihvatljivost za okolinu i ljudsko zdravlje i da usklađenost sa najnovijim EURO normama emisije izduvnih gasova i čestica.

Asortiman motornih ulja, upotpunjuje proizvod RUBIA WORKS koji je odobren od strane vodećih svetskih proizvođača motora i radne mehanizacije. RUBIA WORKS motorna ulja se u odnosu na konvencionalna motorna ulja za dizel motore teretnih vozila, razlikuju u tome jer su specijalno prilagođena teškim uslovima rada u građevinskoj industriji (prisustvo vlage, vode, prašine…) koji su, svakako, teži od uslova rada kojim su izložena ostala teretna motorna vozila.

Zbog sve većih zahteva za optimizacijom maziva, TOTAL je promovisao tzv. „TP STAR CONCEPT“ ulja za radnu mehanizaciju.

Uobičajeno, za podmazivanje jedne građevinske mašine potrebno je oko 6 različitih maziva dok za celokupan park radne mehanizacije taj broj ide do čak 12 različitih maziva. „TP STAR CONCEPT“ omogućava podmazivanje celog parka radne mehanizacije sa samo 2 proizvoda: TP STAR MAX FE 10W-30 i TP STAR TRANS 80W-110. TP STAR MAX FE 10W-30 predstavlja višenamensko motorno, reduktorsko i hidraulično ulje, dok TP STAR TRANS 80W-110 predstavlja višenamensko ulje za menjače, diferencijale i tzv. „mokre kočnice“.

Građevinska industrija koristi i relativno veliku količinu masti. TOTAL proizvodi raznovrsne masti na bazi različitih sapuna: litijumske masti, litijumske sa EP aditivom, litijum kompleksne, kalcijumske, aluminijum kompleksne, kalcijum sulfonatne i poliurea.

Većina ovih masti proizvode se od mineralnih i sintetičkih ulja, sa ili bez čvrstih maziva za udarna opterećenja (na primer grafit, Molibdendisulfid - MOS2), različitih konzistentnosti NLGI stepena (od NLGI 000 do NLGI 3), dostupni su u širokom spektru pakovanja od kertridža ~ 400 g do bačve 180 kg.

Posebno bismo istakli brend masti CERAN, kalcijum sulfonat kompleksni sapun, koji odlikuju sledeće osobine: upotreba pri visokim temperaturama (do +180⁰C), odlične mazive osobine pri visokim opterećenjima, izuzetna otpornost na vodu koja se često zahteva u građevinarstvu. Jedan od primera uspešne upotrebe CERAN masti je najviša zgrada na svetu Burdž Kalifa u Dubaiju.

TOTAL pored izuzetno kvalitetnih maziva pruža i ANAC analizu maziva. ANAC je TOTAL specijalizovana laboratorija namenjena isključivo analizama i praćenju maziva u eksploataciji, koja pored rezultata detaljnih analiza, prilagođenih potrebama različitih vrsta maziva, objavljuje i mišljenje o stanju maziva: potencijalnog habanja na određenom podmazanom mehaničkom delu, prisustvo zagađivača pa čak i predviđanje očekivanog životnog veka maziva. Prilikom ovakve analize, interval zamene maziva može da se poveća ili da se smanji ukoliko parametri analize ukazuju na to.

Potrebno je napomenuti da se komentari u ANAC analizi objavljuju na osnovu analize arhiviranih podataka iz više od 6 miliona uzoraka korišćenjem naprednih statističkih metoda koje pomažu u pouzdanom predviđanju rezultata analize maziva, kada je nužno izvršiti zamenu maziva ili produžiti korišćenje.

Neki od velikih proizvođača građevinskih mašina koriste ANAC analize kao uslov da kupci mogu da ostvare garanciju na opremu, drugim rečima, rukovaoci mašina su u obavezi da pošalju uzorke maziva u ANAC na analizu u predviđenim intervalima.

Čak i velike građevinske kompanije koriste usluge ANAC analize kao alat da se obezbedi pouzdan rad mašina i opreme, čime se izbegavaju neželjeni zastoji. ANAC koriste čak i prilikom opredeljivanja koji proizvođač opreme je bolji, odnosno, čija opema je pouzdanija dok, sa druge strane, imaju cilj da produže interval zamene maziva. ANAC analiza im obezbeđuje parametre iz kojih je lako doneti odluku.

U građevinskoj industriji je upotreba bitumena za proizvodnju asfalta značajna. TOTAL je jedan od vodećih proizvođača bitumena. Iz asortimana Specijalnih rastvarača (eng. Special Fluids) izdvajamo proizvode pod nazivom Greenflux®.

Greenflux® ulja su tzv. „flux-ulja“, posebno rafinisani ugljovodonici, koji se dodaju u bitumen i omogućavaju lakše emulgiranje bitumena, lakše tečenje i omogućavaju da polimeri u bitumenu optimalno nabreknu.

Proizvodi iz asortimana Greenflux® su pod strogom kontrolom kvaliteta i zadovoljavaju stroge zahteve u pogledu zaštite na radu: nisu deklarisani kao CMR (kancerogena, mutagena i materije koje su otrovne i utiču na reprodukciju) supstance prema odluci Evropske Komisije GHS/CLP Regulation (EC) 1272/2008. Sadrže izuzetno niske količine BTEX: Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen (pojedinačno <1 mg/Kg), sadrže veoma male količine policikličnih aromata (PAH) i definitivno ispunjavaju toksikološke zahteve.

Kontaktirajte lokalne predstavnike kompanije TOTAL kako biste se detaljnije informisali o našim proizvodima, ili posetite:
www.industrial.lubricants.total.com
www.catalog.lubricants.total.com
www.total-serbia.rs

TOTAL SERBIA d.o.o. Beograd
Milentija Popovića 5a
11070 Novi Beograd
Kontakt osoba: dipl. ing. Darko Đurđević
Mob: +381 64 658 6947
E-mail: darko.djurdjevic@total.com
Web: www.total-serbia.rs 0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti