Sve za mašinsku CNC obradu na jednom mestu

Komentari: 0

Mastercam je najrasprostranjeniji alat za CAM u skoro svim zemljama sveta.

Tome doprinosi prilagođeni CAD i CAM alati koji mogu kreirati NC kod sa minimalnim brojem klikova. Mastercam je dizajniran za programiranje svih vrsta CNC mašina.

Međučlanovi, koji su takođe jedan od razloga popularnosti softvera, su postprocesori koji se za relativno kratko vreme mogu prilagoditi potrebama upravljanja i korisnika.

Može da sadrži različite module sa kojima programiramo strugove, žičane erozije, glodalice od 3- do 5 osa, CNC mašina i drugih kontrolisanih NC mašina za koje je potreban unos NC koda.

Ovaj set takođe uključuje sve popularnije mašine za 3D štampanje.

Nakon unosa 3D modela u radni prostor i određivanje polazne tačke koordinata, biramo mašinu i na taj način Mastercam modul, na kojem želimo da napravimo obradu sa alatkama koje imamo na zalihama.

Modul MILL - glodanje

Glodanje je daleko najpopularniji Mastercam modul. Podeljen je na 2D, 3D i Multiaxis - višeosno simultano glodanje.

2D oblici se programiraju izborom 2D kontura za definisanje područja obrade, ulaza ili izbegavanja na 3D modelu.

Pošto je Mastercam okruženje CAD neparametrično, možemo menjati 3D oblike i područja obrade crtanjem linija (Wireframe) ili promenom modela (Model Prep).

Na raspolaganju je više od 20 različitih 2Dstrategija, kao i bušenje, prilagođeno ciklusima bušenja za svako pojedinačno upravljanje.

Glodanje 3D oblika postiže se paletom 13 3D HST obrada (brzi alatni put).

Podeljeni su na grube i fine, razlikuju se samo u parametrima sečenja i obliku putanje.

Zajednički im je način izbora površine i alata, ograničavanje područja obrade (2D i 3D konture, ugao oblika na modelu, dubina u Z, dodatne površine, izbegavanje rupa prema veličini...), izbegavanje sudara i zarezivanja držačem ili alatom, tolerancija obrade i precizan izbor parametara povezivanja ulaza, izlaza i podizanja do radnog reza.

Biramo između klasične grube obrade (Area roughing) i dinamičke trohoidne grube obrade Dynamic, u zavisnosti od prostora i alata sa kojima radimo.

Oba tretmana podržavaju glodanje ostatka sa manjim alatima preko funkcije Stock modela.

Fina obrada se bira prema 3D modelu.

Kontekstualna grafika i opsežna HTML pomoć za svaki parametar dostupni su unutar prozora radnog prostora.

S Waterline, Horizontal, Equal Scallop, Raster, Pencil, Hybrid, Blend i Spiral, bilo koju sirovinu možemo pretvoriti u željeni konačni oblik.

MILL se takođe može nadograditi s Multiaxis modulom.

Sadrži barem onoliko namenskih alata koliko ih ima zajedno u 2D i 3D modulima. Namenjen je programiranju višestrukih istovremenih obrada.

Opsežnost modula je očigledna kada se upoznajemo sa njime, ali developeri su sa pojednostavljenim interfejsom u poslednjoj verziji postigli jasnije, transparentnije i jednostavnije korišćenje putanja alata.

Modulom Multiaxis moguće je programirati alate sa kružnim segmentima (Circle Segment Tools), koji omogućuju brže vreme obrade i bolji kvalitet površine.

Tokarenje složenijih komada može se završiti korišćenjem alatnih putanja modula Mill, programirajući tako C-osu i I-osu na proizvodima koji to zahtevaju.

Modul za okretanje glodala – mašine za više zadataka

Mill-Turn je namenjen za programiranje složenijih mašina i sadrži sve putanja alata koje se nalaze u modulima Mill, Lathe i Multiakis. Ima posebno prilagođeno okruženje za individualnu mašinu na kojoj ćemo raditi.

Ovo su neke od najvažnijih dodatnih funkcija modula:

• posebno virtuelno okruženje za izradu alata,

• interfejs za sinhronizaciju za mašine sa više revolvera/spindela i/ili sa vretenom u B-osi

• okruženje za određivanje referentnih položaja i kretanja i

• simulacija rada mašine, koja u potpunosti prikazuje stanje i kretanja mašine.

Korisnički interfejs je jednostavan za korišćenje, jer olakšava programiranje složenih mašina.

Mastercam ove godine slavi svoju 40. godišnjicu, a njegove mogućnosti nisu ograničene samo na četiri navedena modula.

Nudi širok spektar dodataka, od kojih su najpopularniji Productivity+ za programiranje mernih senzora, Mastercam Art za pripremu 2D grafike za graviranje, Verisurf za metrološka rešenja i obrnuti inženjering, APlus za aditivne tehnologije i Robotmaster za programiranje šestoosnih antropomorfnih robota.

Ukoliko ste zainteresovani za programiranje u najrasprostranjenijem CAM okruženju, pozvani ste da kontaktirate predstavnika za Srbiju.

Camincam d.o.o.
www.mastercam.rs
info@mastercam.rs

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti