SPREČAVANJE POVLAČENJA PREHRAMBENIH PROIZVODA SA TRŽIŠTA - NOVA GENERACIJA METAL DETEKTORA

Komentari: 0

Postoji nekoliko načina na koje proizvodi mogu postati kontaminirani stranim telima tokom procesa proizvodnje hrane. Mettler-Toledo je predstavio novu seriju sistema za detekciju metala, prilagođenu malim i srednjim proizvođačima. Ovi pametni metal detektor sistemi nude visoku osetljivost detekcije i pouzdanost, uz mogućnost nadogradnje i prilagođavanja potrebama proizvodnje. Inovativna tehnologija omogućava efikasnu zaštitu potrošača, smanjenje troškova i povećanje produktivnosti.

Fizička kontaminacija hrane je pitanje globalne bezbednosti jer predstavlja značajan rizik po zdravlje potrošača.

U poslednjih 20 godina kontaminacija usled stranih tela u proizvodima je jedan od glavnih razloga za povlačenje prehrambenih proizvoda sa tržišta, čak 1 od 10 slučajeva, stoga je fizička kontaminacija stalni problem i čini se da se ne može u potpunosti eliminisati.

Fizički kontaminanti poput metala, plastike, gume i stakla predstavljaju rizik za bezbednost potrošača.

Zagađenje hrane koje se dogodi na jednom kraju može uticati na zdravlje potrošača koji žive na drugom kraju planete usled međunarodne trgovine, izvoza i uvoza robe.

Bezbednost hrane treba posmatrati kao sveobuhvatan kontrolni sistem dizajniran da putem preventivnih mera, opreme i tehnologija minimizuje rizike od negativnih uticaja na zdravlje potrošača.

INTELIGENTNA INSPEKCIJA PROIZVODA

Mettler Toledo je lansirao novu seriju sistema za detekciju metala sledeće generacije koja donosi novu dimenziju na tržište za inspekciju hrane: pametna, digitalna inspekcija dizajnirana posebno za male i srednje proizvođače.

Modularni dizajn potpuno integrisanog sistema može se prilagoditi tokom vremena u skladu sa povećanjem obima proizvodnje ili promenom potreba preduzeća.

Mettler Toledo sistemi za detekciju metala M30 R-Serije olakšavaju postizanje ekonomskih zahteva i bezbednosti prehrambenih proizvoda.

Pouzdani, jednostavni za instalaciju, rad i održavanje.

Sa pojednostavljenim setovima funkcija, ovi metal detektori mogu pomoći u ispunjenju kako potreba za visokim performansama, tako i budžetskih potreba.

SOFTVERSKA KONTROLA – NOVA DIMENZIJA UPRAVLJANJA DETEKCIJOM METALA

Ono što zaista izdvaja nove sisteme za detekciju metala od konkurentskih rešenja je digitalna platforma, zasnovana na novom pametnom SENSE™ softveru.

Softver za detekciju metala poboljšava sposobnost detektovanja manjih kontaminanata. Metal detektori nove generacije pružaju visoku osetljivost detekcije sa minimalnim lažnim odbacivanjima.

Inovacije u dinamičkoj kontroli stabilnosti doprinose smanjenju uticaja vibracija i buke iz okruženja, podižući na taj način pouzdanost uređaja u radu.

Detektor metala i transportna traka se mogu lako nadograditi kako se menjaju zahtevi iz proizvodnje.

Ovo pomaže proizvođačima da postignu niže ukupne troškove eksploatacije i produže operativni vek opreme, podržavajući ciljeve održivosti.

MINIMIZIRANJE MOGUĆNOSTI OPOZIVA PREHRAMBENIH PROIZVODA SA TRŽIŠTA

Automatizacijom procesa kontrole, smanjuje se mogućnost ljudske greške i ostvaruje veća bezbednost proizvodnih linija, veća produktivnost i efikasnost, a sve u cilju smanjenja troškova i povećanja profita.

Trim d.o.o. više od 30 godina pomaže kompanijama u pronalaženju pouzdanih tehničkih rešenja kreiranih prema specifičnim zahtevima klijenata u oblasti inspekcije proizvoda, automatizacije proizvodnih procesa i industrijskog obeležavanja.

Trim d.o.o.
Ribarska 83
35000 Jagodina
tel/fax: 035/8220-409,
035/245-409
e-mail: office@trim.rs
web: www.trim.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti