SKF-ove usluge profesionalne reparacije kotrljajnih ležajeva produžiće rok trajanja ležajeva radi optimizacije pouzdanosti sredstava i efikasnosti pogona

Komentari: 0

Oštećenja kotrljajnih ležajeva su neizbežna s obzirom na činjenicu da mašine i oprema uglavnom rade u izuzetno teškim okruženjima. Pored uobičajnih oštećenja ležajeva kao što su habanje, korozija, utisnuća od kontaminanata i mikropukotine, postoje i mesta upotrebe gde specifični radni uslovi npr. visok stepen kontaminacije ili metal-metal kontakti u zoni kotrljanja usled nemogućnosti adekvatnog podmazivanja, mogu dodatno izazivati oštećenja na ležajevima.

Zbog toga je radni vek ležaja često kraći od izračunatog. Otkazi na ležajevima uzrokuju kvarove i prekid rada mašina. Neplanirani prekidi i naknadna zaustavljanja proizvodnje kako bi se omogućile zamene ili popravke imaju skupe posledice što se tiče vremena, resursa, održavanja i delova.

Stoga je cilj produžiti rok trajanja ležajeva a SKF, kao svetski lider na tržištu i stručnjak za rotirajuću tehnologiju, ima rešenje za to. Preporučujemo primenu kontrolisanog procesa reparacije pre nego što dođe do većih oštećenja ili otkaza ležajeva.

Analiza isplativosti pokazuje da reparacija ležajeva može doneti značajne uštede, u zavisnosti od veličine ležaja, složenosti, stanja i cene. Reparacija može značajno produžiti vek trajanja ležajeva i tako produžiti vreme rada i dostupnost mašine, smanjiti troškove i dužinu planiranih aktivnosti održavanja. Zaključak je da će klijenti imati korist od poboljšane ukupne pouzdanosti sredstava i konačno, ukupnih troškova upotrebnog ciklusa.

Tu su i ekološke prednosti. U zavisnosti od potrebnog obima reparacija, potrebno je do 90% manje energije za reparaciju ležaja umesto za proizvodnju novog. SKF-ove usluge reparacije dodatno pomažu u smanjenju uticaja na životnu sredinu u vidu odgovornog pranja ležajeva i upravljanja otpadom.

S obzirom na ove višestruke prednosti, argumenti za korišćenje reparacije ležajeva su izuzetno jaki.

SKF-ova usluga reparacije ležajeva potkrepljena je novim standardom u proizvodnji ležajeva, procesima, opremom, osiguranjem kvaliteta, znanjem i kompetencijama.

U mogućnosti smo da repariramo veliki broj različitih ležajeva, uključujući krupno-gabaritne ležajeve (LSB), CARB i bačvaste ležajeve (SRBs) koji se koriste u kompleksu za kontinuirano livenje, zatim potpornim ležajevima kao i okretnim prstenovima sa ozubljenjem.

Naše usluge reparacije industrijskih ležajeva obuhvataju sve najvažnije brendove I proizvođače koji se koriste u industrijskim segmentima kao što su MMPC (proizvodnja metala, rudarstvo, prerada minerala, agregata i proizvodnja cementa), obnovljivoj i tradicionalnoj proizvodnji energije, proizvodnja papira i pomorskoj industriji.

Kako bi se postigla optimalna ravnoteža dugog roka trajanja i niskih operativnih troškova, moraju se uzeti u obzir dva najvažnija faktora: nivo oštećenja ležaja kako bi se utvrdilo da li je reparacija moguća i precizno određivanje vremena demontaže i reparacije ležaja.

Iskusni analitičari ležajeva u SKF-ovim profesionalnim servisima za reparaciju ležajeva vrše procenu ležaja korisnika i definišu koji proces reparacije će biti najefikasniji za obnavljanje ležajeva kako bi se osigurala kompatibilnost sa zahtevima primene. Svi naši centri za remont širom sveta imaju visoko obučene timove sa posebnim kompetencijama.

Kroz SKF-ove procese reparacije, vrši se popravka odgovarajućih funkcionalnih površina uključujući, ako je potrebno, i zamena komponenti ležajeva. Pored standardne reparacije, SKF-ovo znanje i stručnost može rezultirati reparaciju ležajeva u skladu sa izmenjenom ili strožijom specifikaciji.

Ovo može uključivati ugradnju senzora i ostalih poboljšanja, kao što su integrisano podmazivanje, nanošenje namenskih slojeva zaštite čelika, rešenja za zaptivanje i/ili prerada prema drugim specifikacijama.

Napredni sistem upravljanja razvijen od strane SKF-a omogućava potpunu sledljivost. Svaki ležaj je jedinstveno označen tokom procesa remonta, čime se klijentima omogućava da lako prate svoj ležaj kroz naredni ciklus upotrebe.

SKF takođe nudi niz usluga sa dodatnom vrednošću kako bi korisnicima pomogao da u potpunosti iskoriste prednosti programa reparacije. Naša ekspertiza u prediktivnom održavanju pomaže da se spreče otkazi koji se ponavljaju tako što korisnicima obezbeđujemo da u svakom trenutku znaju status svojih pogonskih mašina.

Pored toga, SKF-ova usluga analiziranja osnovnog uzroka otkaza (RCFA) može da predoči niz uzroka i posledica, kao i sveobuhvatan plan korektivnih radnji za sprečavanje ponavljanja oštećenja.

Smanjenje ukupnih troškova vlasništva (TCO) rotirajuće opreme, u određenom periodu, jeste ili bi trebalo da bude cilj svake kompanije radi osiguranja profitabilnosti poslovanja.

Uštede se ostvaruju povećanjem dostupnosti mašina, kao i smanjenjem kapitalnih izdataka putem produžavanja veka trajanja komponenata i mašina, optimizacijom zaliha rezervnih delova i smanjenjem otpada.

SKF Rotation For Life (RFL) je dugoročan ugovor zasnovan na performansama koji kombinuje tehnologiju ležajeva, detekciju mogućih kvarova i otkaza, povećanja pouzdanost i usluge reparacije u jedan integrisani paket.

Uz mesečnu naknadu, umesto kupovine ležajeva po jediničnoj ceni, program omogućava klijentu da pređe sa modela kapitalnih izdataka na model operativnih troškova (sa CAPEX-a na OPEX).

Da bi postigao ciljeve programa, SKF kombinuje svoje obimno znanje o ležajevima, stručnost i inženjering u primenama ležajeva i povećanju pouzdanosti rotirajuće opreme sa mogućnostima kao što su praćenje stanja opreme, RCFA, reparacija ležajeva i druge osnovne sposobnosti SKF-a, čime se korisnicima obezbeđuje sveobuhvatno rešenje kod jednog partnera.

SKF-ova mreža za reparaciju ležajeva postoji na velikom broju mesta širom sveta i neprestalno se proširuje otvaranjem novih servisnih centara.

Time što posluje kao globalna mreža omogućava razmenu znanja, nabavku specifičnih rezervnih delova i razvoj sposobnosti za konačnu korist naših korisnika. Kao rezultat toga, možemo ponuditi svojim korisnicima agilnost i fleksibilnost male kompanije, podržane kapacitetima, ključnim kompetencijama i bezbrižnošću koje samo globalni lider u industriji poput SKF-a može da ponudi.

Za više informacija o našim profesionalnim uslugama reparacije industrijskih ležajeva, pozivamo vas da posetite skf.com/remanufacturing.

SKF Commerce d.o.o.
E-mail: vladimir.marinkovic@skf.com
Vladimira Popovića 6, A208
11070 Novi Beograd

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti