SKENIRAJTE SVOJE PROIZVODE CT-OM U TOPOMATICI

Komentari: 0

Usluge CT inspekcije nude prave mogućnosti za istraživanje unutrašnjih nedostataka kod prototipova, uzoraka ili serija.

Proces je brz, nedestruktivan i pruža kompletnu 3D analizu – merenje optički nedostupnih površina i defekte u materijalu.

Usluge CT analize pomažu vam da se fokusirate na ono što vam je najbitnije: isporuka proizvoda visokog kvaliteta u najkraćem mogućem roku.

CT TEHNOLOGIJA OMOGUĆAVA:

INSPEKCIJU SKLOPOVA

•Za nedestruktivnu analizu sklopova, poprečni preseci mogu se uzeti za merenje unutrašnjih svojstava, pregled pukotina, međusobni odnos delova ili delova koji nedostaju.

Transparentnost i dizajn boja su prilagodljivi. Koristite pojedinačne dijagrame  boja za jasnu i strukturiranu vizualizacijukarakteristika delova i gustine materijala u volumenu.

POREĐENJE POVRŠINA CAD/STVARNI PROIZVOD

•Tačno otkrivanje razlika na spoljnim i unutrašnjim geometrijama proizvoda između stvarnog dela i njegovog CAD dizajna. Rezultati su prikazani u mapi boja, te se vide sva odstupanja.

DIMENZIJSKU ANALIZU

•Izrada mernog izveštaja iz dostavljenog CAD modela i složenog GD&T nacrta proizvoda. Omogućuje brzu i tačnu inspekciju više dimenzija, te analizu određenih tolerancija bez uništavanja proizvoda.

POREĐENJE DVA STVARNA PROIZVODA

•Precizno detektiranje unutrašnje i spoljne geometrijske razlike između 2 naizgled identična proizvoda. Rezultati su prikazani u mapi boja koja prikazuje odstupanja između delova.

ANALIZU POROZNOSTI/INKLUZIJA

•Identifikacija unutrašnjih nedostataka kao što su šupljine i inkluzije unutar proizvoda. Pore se mogu identificirati prema položaju, volumenu i pojedinačnoj veličini. Rezultati su prikazani u mapi boja.

ANALIZU DEBLJINE ZIDA

•Analiza tankih zidova ili viška materijala unutar uzorka. U softveru se može odabrati tačan presek za analizu bilo kakvih odstupanja, ili pokazati višak/nedostatak materijala u mapi boja.

Idealno za aditivno proizvedene delove sa složenom unutrašnjom geometrijom ili inekcijski brizganih proizvoda.

PRIPREMU ZA POVRATNO INŽENJERSTVO

•Generisanje digitalne kopije stvarnog proizvoda u obliku oblaka tačaka odnosno mreže poligona. Podaci se mogu isporučiti u raznim formatima poput: STL, g3d, POL, PLY ili JT-open. Datoteke u ovim formatima mogu se učitati u različite CAD softvere.

TOPOMATIKA d.o.o.
Beograd-Zemun, Ratarski Put 57,
11080 Galenika, Srbija
Tel: +381 60 3496 011
E-mail: info@topomatika.rs
www.topomatika.rs
Merna laboratorija i ured:
Kraljevačkog bataljona 75,
34000 Kragujevac, Srbija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti