Siguran i pouzdan transport opasne robe s cargo-partnerom

Komentari: 0
Fotografija od: cargo-partner

Siguran transport i pravilno skladištenje opasne robe su od najveće važnosti kako bi se osigurala bezbednost ljudi i okruženja. Nacionalni i međunarodni zakoni, konvencije i regulative igraju ključnu ulogu u usklađivanju ovih aktivnosti i postavljanju standarda koji se moraju strogo poštovati.

Transport opasne robe u EU: Pregled i statistike 2022. godine

Transport opasne robe u EU iznosio je 67.455 milijardi tona-kilometara (tkm) tokom 2022. i imao je negativnu prosečnu godišnju stopu rasta od 1,5 % u periodu od 2018. do 2022.

U polovini zemalja članica Evropske unije, čak 75,9 % transporta opasne robe obavljeno je unutar nacionalnih teritorija. Kad se razmatraju promene između 2021. i 2022. godine, prosečna godišnja stopa rasta u transportu opasne robe smanjila se za 7,1 %.

Najveći deo činile su "zapaljive tečnosti", koje su činile polovinu ukupnog transporta opasne robe (50,0 %). Plinovi – komprimovani, tečni, rastvarajući pod pritiskom, činili su 13,7 %, dok je "korozivna roba " činila 12,5 %.

Ove tri vrste opasne robe činile su preko tri četvrtine ukupnih tkm uključenih u transport opasne robe.

Rukovanje svim vrstama opasne robe

Klasifikacija opasne robe obuhvata različite kategorije koje predstavljaju potencijalnu pretnju za društvo i okruženje. Ove kategorije uključuju eksplozivnu robu i predmete, plinove, zapaljive tečnosti, zapaljivu krutu robu, robu podložnu samozapaljenju, robu koja u dodiru s vodom stvara zapaljive plinove, oksidirajuću robu, organske perokside, otrovnu robu, infektivnu robu, radioaktivne materijale, korozivnu robu i i raznu drugu opasnu robu i predmete.

“Našim specijalizovanim LCL uslugama za opasnu robu, koje obuhvataju različite vrste baterija, akumulatora i drugih punjivih ćelija, pružamo pouzdanu i ekonomičnu alternativu drugim oblicima transporta”, komentariše Nebojša Đekić, generalni direktor u logističkoj kompaniji cargo-partner Srbija.

Pakovanje, označavanje i skladištenje opasne robe ima ključnu ulogu u obezbeđivanju sigurnog transporta robe. Ambalaža mora zadovoljavati stroge standarde kvaliteta i sigurnosti. Informacija o sadržaju mora biti jasno označena oznakama opasnosti i mora biti čvrsta i nepropusna kako bi se sprečilo prolivanje i oštećenje robe tokom transporta.

Skladištenje opasne robe je takođe strogo zakonski regulisano, zahteva posebna skladištia za različite vrste opasne robe.

Označavanje opasne robe je obvezno kako bi se omogućila identifikacija i praćenje opasnih materijala tokom transporta i skladištenja.

Sigurnost transporta opasne robe na globalnom nivou

Svaka od kategorija opasne robe zahteva posebne mere opreza i pravila pri transportu i skladištenju. Konsolidacija pomorskog transporta opasne robe (LCL) najekonomičniji je način transporta za prekookeanske pošiljke.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i snažnoj mreži odabranih brodskih prevoznika, cargo-partner može ponuditi uslugu zbirnog transporta za teret koji se klasifikuje kao DG razred 8 i DG razred 9 prema Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO).

“U kontekstu međunarodnog drumskog transporta opasne robe, primenjuje se Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasne robe, poznat kao ADR. Ovaj sporazum detaljno definiše standarde i sigurnosne mere koje se moraju poštovati prilikom transporta opasne robe kamionom.

Slično tome, transport opasne robe železnicom podleže Konvenciji o međunarodnom železničkom transportu, uz dodatak Pravilnika 4 o međunarodnom transportu opasne robe železnicom. cargo-partner je pouzdan partner u rukovanju svim vrstama opasne robe i garantuje strogo pridržavanje svih potrebnih mera i regulativa”, govori Nebojša.

cargo-partner nudi sopstvenu uslugu konsolidacije pomorskog transporta sa nedeljnim polascima iz Šangaja za Koper i s prosečnim vremenom tranzita od luke do luke od 29 dana.

Usluga uključuje preuzimanje i konsolidaciju s bilo kojeg mesta u Kini, dekonsolidaciju u našim skladištima u Zagrebu i Ljubljani i zatim dostavu na bilo koje odredište u Evropi.
0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti