SIEMENS NA SAJMU SPS/IPC/DRIVES 2018 U NIRNBERGU - U SUSRET DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI U INDUSTRIJI

Komentari: 0

Digitalna transformacija procesne i proizvodne industrije uzima zamah. Kompanije iz raznih grana industrije već otkrivaju ovaj potencijal i kreću sa svestranom primenom novih rešenja.

Koriste se rešenja iz digitalizacije kako bi odgovorile na uvek prisutne izazove u industriji: skraćenje vremena izlaska proizvoda na tržište; povećanje fleksibilnosti sa akcentom na isplativu proizvodnju u sve manjim serijama; povećanje efikasnosti u pogledu utroška energije i materijala u proizvodnji uz, podrazumeva se, nesmanjen kvalitet krajnjeg proizvoda.

Uz Siemens Digital Enterprise, najnovija hardverska i softverska rešenja digitalne transformacije, tehnički uslovi za implementaciju Industrije 4.0 su dostupni i mogu se primeniti u svakoj aplikaciji i preduzećima svih veličina. Digitalna fabrika nije pojam daleke budućnosti već sadašnjosti.

Najsnažnija poruka koju Siemens šalje sa Sajma SPS/IPC/Drives 2018 svim svojim klijentima u industriji jeste: ’Digital Enterprise – Implement now!’. Neka od najnovijih rešenja predstavićemo u sledećem delu teksta.

Digital Enterprise za proizvodne (diskretne) industrije: Digital Enterprise Suite

Digital Enterprise Suite (DES) nudi rešenja koja integrišu i digitalizuju čitav lanac vrednosti proizvodnje.

Rezultat primene je savršena digitalna kopija proizvoda ili čak samog procesa proizvodnje - digitalni blizanac (Digital twin).

Digital twin omogućava simulaciju, testiranje i optimizaciju u potpuno virtualnom okruženju. Uz DES, Siemens integriše upravljanje proizvodnim ciklusom proizvoda (PLM - Product Lifecycle Management), upravljanje proizvodnim operacijama (MOM - Manufacturing Operations Management), i potpuno integrisanu automatizaciju (TIA - Totally Integrated Automation), koristeći jedinstvenu platformu: Teamcenter.

Softverska platfoma Teamcenter omogućava zajedničko razvojno okruženje projektantima različitih struka: mašinske, elektro i automatike, koji rade na razvoju proizvoda, mašine ili cele linije proizvodnje.

Umesto da se, kao što je danas prisutno, razvoj radi u odvojenim softverskim alatima (mašinstvo - SolidEdge, elektrika – ePlan, automatika – TIA Portal), Teamcenter omogućava jedinstveno radno okruženje za inženjere razvoja.

Skraćuje se vreme projektovanja i usaglašavanja izmena u njegovim segmentima i što je najvažnije: Krajnji rezultat je Digital twin koji pruža mogućnost puštanja u rad u virtuelnom okruženju (Virtual commissioning), što posledično skraćuje vreme kako proizvodnje u shop floor-u, tako i vreme puštanja u rad.

Prema podacima koje pružaju korisnici Teamcenter-a, i do 30% vremena se uštedi prilikom puštanja u rad novih mašina/linija.

Digital Enterprise za procesne industrije: Integrisano projektovanje, inženjering, operacije

U procesnoj industriji, Siemens omogućava korisnicima da pređu na sledeći evolutivni korak na putu prema Industriji 4.0 kroz integrisane procese projektovanja, inženjeringa i operacija odnosno upotrebe sistema. 

Softverska platforma COMOS je rešenje sa zajedničkom bazom svih relevantnih podataka za proces, za korišćenje projektantima procesnih postrojenja, inženjerima za instalaciju i puštanje u rad, osoblju krajnjeg korisnika za upravljanje i održavanje postrojenjima, ali i menadžmentu korisnika za njihove specifične potrebe u svim fazama projekta.

Sprega COMOS-a, PCS7 i SIMIT softvera, omogućava formiranje i testiranje Digital twin-a u procesnoj indutriji.

Primena COMOS naprednih modula Walkinside i ContextCapture omogućava izradu Digital twin-a postojećeg (brown-field) postrojenja u vidu 3D modela.

Dalje, postoji mogućnost sprezanja dobijenog 3D modela sa P&I dijagramima, sa električnim šemama izvedenih stanja kao i tehničkim listovima opreme i standardnim operativnim procedurama.

Na taj način, na jednom mestu nalaze se svi podaci o jednom procesnom postrojenju i izmena podatka u jednom modulu povlači istovremeno usaglašavanje i u ostalim modulima COMOS softvera.

MindSphere: the cloud-based, open IoT (Internet of Things) operating system

MindSphere omogućava monitoring i analizu različitih podataka iz proizvodnje/procesa koristeći nove tehnologije cloud-computinga.

Cloud computing je sve zastupljeniji i u industriji jer krajnjem korisniku smanjuje troškove nabavke i održavanja IT opreme i različitih pratećih softvera, a sa druge strane omogućava dostupnost resursa za skladištenje i obradu svih potrebnih podataka. 

Mindsphere koncept sastoji se iz tri segmenta: Connectivity (povezivanje sa uređajima u postrojenju i gateway ka MS operativnom sistemu), Access (korišćenje resursa za skladištenje i obradu podataka), Applications (aplikacije za naprednu analizu rada/stanja mašine ili postrojenja). 

Povežite svoju mašinu/uređaj iz proizvodnje na MindSphere platformu pomoću Siemens Industrial IOT Gateway uređaja (MindConnect Nano ili Mindconnect IOT2040 ili S7-1500 FB mindconnect), izaberite jednu od dostupnih aplikacija na www.mindsphere.io/store i pratite statuse odnosno napredne izveštaje na svom računaru ili mobilnom uređaju.

Aplikacije se razvijaju ili u okviru kompanije Siemens, ili kod jednog od mnogih Siemens partnera iz tzv. ’MindSphere ekosistema partnera’, a moguće je i da krajnji korisnik razvija aplikaciju u skladu sa svojim potrebama.

Neke od Siemens aplikacija su:

SIMATIC Notifier:

Direktno obaveštenje o bitnim alarmima na mobilnim uređajima; Podešavanje koja su stanja kritična za alarmiranje (nedostatak materijala, problem sa motorom, povišena temperatura…)

SIMATIC Machine Monitor

Nudi napredan pregled parametara mašine: Proizvodnja (ilidrugiKPI), Pregled održavanja, Dostupnost, Monitoring alarma. Pre svega namenjena OEM-ovima

SIMATIC Machine Insight

Analiza i prikaz najčešćih razloga mašine za stop.

SIMATIC Energy Manager

Pregled utroška energije usklađeno sa ISO50001

SIMATIC Performance Insight

Uvid u OEE parametre mašine: dostupnost, performanse, kvalitet.

Energy Management System: Sistemi za praćenje i analizu utroška energije

Za potrebe praćenja utroška energenata (električna energija, voda, gas, mazut) kako na nivou cele fabrike tako i na nivou proizvodnih pogona pa i samih proizvodnih linija ili mašina, Siemens predstavlja novu verziju softvera Simatic Energy Manager PRO v7.1. 

Softver je usklađen sa standardom ISO50001 i moguće je pratiti validnost implementiranih projekata energetske efikasnosti. Moguće je razvijati desktop ili web verziju same aplikacije, a izveštaji su namenjeni različitim strukturama unutar preduzeća: dashboard-ovi, grafikoni, Sankey dijagrami, itd.

Posebno je korisno ukrstiti podatke o utrošku energije sa podacima iz proizvodnje, te na taj način pratiti KPI-eve poput utroška energije po jedinici proizvoda, kako po različitim energentima tako i po različitim proizvodima, ili gledajući ukupno obe vrednosti.

Izuzetno koristan modul je Forecast and planning, gde se na osnovu plana proizvodnje mogu planirati i pratiti troškovi energenata.

Overall Equipment Efficiency: Sistemi za praćenje i analizu efikasnosti rada mašina i proizvodnih linija

Praćenje efikasnosti rada linija ili mašina je preduslov za održavanje i uvećanje produktivnosti u digitalnoj fabrici.

Analiza zastoja, planiranih i neplaniranih, praćenje brzine rada u odnosu na nominalno propisanu brzinu, praćenje broja proizvedenih jedinica (dobrih i loših), moguće je korišćenjem WinCC/PerformanceMonitor softvera uz WinCC SCADA aplikaciju, ali i pomoću MindSphere aplikacije Performance Monitor. 

Takođe, Siemens nudi i OEE Analytics kao dodatnu uslugu svojih eksperata u cilju detaljne analize parametara Availability, Performance, Quality i predloga za unapređenje rada mašine i OEE parametra.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o ovoj temi obrati te se našoj kompaniji putem mail-a industrija.rs@siemens.com

Novi Siemens proizvodi predstavljeni na Sajmu SPS/IPC/Drives 2018

TIA Portal V15.1

- Vaš alat za automatizaciju u Digital Enterprise okruženju.

- Virtual Commissioning uz modul SIMATIC Machine Simulator V1.0: Platforma za simulaciju zasnovana na SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V2.0 i SIMIT V10.

- Virtual Validation projekata za automatizaciju mašina u kombinaciji sa NX MCD.

- Koordinisano puštanje u rad u timu bazirano na Software Units(S7-1500).

- S7-1500 kao OPC UA Client/Server

SIMATIC S7-1500Redudantni PLC
S7-1500R: CPU 1513R/1515R-Redundant PLCs
S7-1500H: CPU 1517H-High-Availability PLC

- Konfiguracija u TIA Portalu; Do 50 uređaja u Profinet ringu

- Rastojanje između PLCova do 10 km

- Nema gubitaka podataka (automatska sinhronizacija)

SIMATIC Multifunctional Platform
SIMATIC CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP 

- Integracija aplikacija izrađenih u naprednim programskim jezicima (C,C++) i PLC programa u zajedničku hardversku komponentu, S7-1500 PLC.

Artificial Intelligence in SIMATIC S7-1500/ET 200MP

- ET 200MP TM NPU for AI (Neural Processing Unit for Artifical Intelligence)

- Obrada ulaznih podataka (Kamera, Zvuk, CPU) putem neuronske mreže.

- Povezivanje senzora USBom ili Ethernet interfejsom.

- Inženjering pomoću TIA Portala i AI Toolkita.

- Omogućava optimizaciju procesa proizvodnje.

- Primena: robotika, vizuelni kvalitet kontrole, detekcija anomalija u procesu, condition monitoring (analiza zvuka)

SIMATIC IPC127E

- Izuzetno kompaktni industrijski PC, sa razičitim rešenjima za montažu (DIN šina, front, bok).

- 4 Core Atom-processor, 4 GB RAM, 128 GB SSD.

- Do 3 LAN i 4 USB interfejsa

- Vizuelizacija sa WinCC RT Advanced

SIMATIC IPC6x7 and IPC8x7 - Generation„E“

- High-End SIMATIC IPC6x7E and IPC8x7E as Rack- Box- and Panel-PC.

- 8th Gen. Intel Processors, 64GB RAM, NVMe SSD, USB 3.1 Gen. 2, USB Type-C.

- (3x graphic interfaces, 3x LAN, 6x USB and up to 11x PCI(e))

SCADA System SIMATIC WinCC Professional
SIMATIC WinCC Professional V15.1 

- Dostupnost utrošaka energenata sa SIMATIC Energy Suite na nivou pojedinačnih mašina, usklađeno sa ISO 50001.

- Unapređeno povezivanje sa softverskim kontrolerom.

- Podrška za WinCC OPC UA „Alarm and Condition“ Server.

SCADA System SIMATIC WinCC V7
SIMATIC WinCC V7.5

- Ugrađena opcija za povezivanje na Cloud.

- OPC UA Client za Alarm and Condition.

- Praćenje izmena (Audit)sa elektronskim potpisom I principom ‘4 oka’.

- Industrial Data Bridge sa OPC UA DA Server and Client.

SINAMICS G120X

- Optimizovan za aplikacije sa pumpama i ventilatorima u infrastrukturnim projektima.

- Snage: 0.37kW... 630kW.

- Povezivanje na Cloud uz SINAMICS CONNECT 300.

- Komunikacioni protokoli: PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP, Modbus RTU/USS, BACnet MS/TP, Wi-Fi uz Smart Access Module

 


 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti