SCHIEBEL Aktuatori d.o.o. - Od ideje do realizacije

Komentari: 0

Voda je jedan od najvažnijih resursa za održanje života na zemlji. Savremeni način života umnogome je doprineo smanjenju količine pijaće vode, tako da je racionalno korišćenje i upravljanje veoma važno za normalno funkcionisanje ljudi.

Nove tehnologije i njihova primena svakako mogu pomoći da se ovaj resurs očuva i sačuva za buduće naraštaje.

Firma SCHIEBEL se trudi da svojim znanjem, koje implementira u proizvode vrhunskog kvaliteta, olakša dovođenje pijaće vode do korisnika i omogući lako i bezbedno upravljanje.

U poslednjih 6 godina, koliko firma SCHIEBEL postoji u Srbiji, naša pažnja je usmerena na vodovodne i kanalizacione sisteme i nastojimo da krajnjim korisnicima obezbedimo optimalno rešenje po prihvatljivoj ceni. Pored prodaje i ugradnje aktuatora, od ove godine krenuli smo i sa kompletnim rešenjima tj. možemo ponuditi autonomni upravljački sistem za održavanje nivoa vode u bazenima sa pijaćom vodom.

Sistem prikazan na slici predstavlja jedan takav sistem. 

Ukoliko korisnik (vodovod) ima potrebu da više puta dnevno dopunjuje rezervoar, to može uraditi na više načina i najčešći je slučaj da radnik otvara i zatvara ventil nekoliko puta u toku dana ili noći i vrši dopunu rezervoara. Rezervoari su obično van naseljenog mesta na kojima najčešće nema stalno zaposlenih radnika, tako da kada se ukaže potreba za dopunom prođe 30-60 minuta do pravovremene reakcije. 

Naše rešenje obezbeđuje održavanje nivoa bez angažovanja radnika, potreba za održavanjem je minimalna, dok je efikasnost sistema veoma velika zahvaljujući dobrom rešenju i kvalitetnim komponentama.

Sistem se sastoji od elektromotornog aktuatora, kao izvršnog organa, sonde (merni uređaj) i upravljačkog ormana. Postojeći ventil nije potrebno menjati već se preko adaptera, koji mi izrađujemo, na njega postavlja elektromotorni aktuator.

Sonda vrši konstantno merenje od dna rezervoara do površine. Minimalni i maksimalni nivo određuje korisnik i jednostavnim „programiranjem“ ti podaci se unose u upravljački sistem.

Nakon pada nivoa do minimalnog, aktuator dobija signal za otvaranje ventila i vrši se dopuna rezervoara, a nakon dostizanja maksimuma aktuator dobija signal za zatvaranje ventila. Ukoliko je potrebno ručno aktiviranje sistema na upravljačkom ormanu postoji prekidač za takav način rada. 

Sistem je moguće nadograditi i povezati sa centralnim upravljačkim sistemom vodovoda. Ukoliko na mestu gde se nalazi rezervoar nema električne energije, možemo uraditi sistem sa elektromotornim aktuatorom i solarnim napajanjem.

Isto tako možemo obezbediti da ukoliko nestane električne energije, a ventil je otvoren, ventil zatvorimo mehanički i tako obezbedimo objekat od plavljenja i uništenja opreme.

SCHIEBEL Aktuatori d.o.o.

Kneginje Milice 119,
35000 Jagodina
Tel: 035/882-09-15,
e-mail: g.dzelatovic@schiebel-actuators.com
www.schiebel-actuators.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti