Savremena zaštita od požara: zaštita zgrada od skrivene opasnosti grešaka električnog luka

Komentari: 0

Iako je ukupni broj incidenata povezanih s vatrom u protekloj deceniji bio u opadanju, u poslednjih nekoliko godina u Velikoj Britaniji zabeležen je blagi porast sa 167,1501 požara u kojima su intervenisale vatrogasne i spasilačke službe u 2017. i 2018. godini. Bilo je 334 smrtna slučaja povezanih s požarom i više od 3,000 ne-smrtnih žrtava koje zahtevaju bolničko lečenje. Prema Electrical Safety First Core Data, većina požara u Engleskoj uzrokovana je električnom energijom i zloupotrebom kućnih aparata ili uređaja.

Incidenti se mogu pojaviti u stambenim i poslovnim objektima, a u okviru 18. izdanja IET propisa o ožičenju uvedene su preporuke za ublažavanje rizika od grešaka električnog luka. Poznate i kao tajna opasnost, greške električnog luka sastoje se od električnih mikro munja koje se mogu razvijati tiho tokom vremena, stvarajući skriveni skup uslova koji eskaliraju bez očitih znakova opasnosti.

Greške električnih lukova mogu biti uzrokovane brojnim faktorima: neispravni uređaji, savijene žice ili utikači, žice priklještene namještajem, labave veze ili kontakti, izlaganje ugrizu glodara ili UV zracima. Greške električnih lukova takođe mogu biti posledica jednostavnog starenja instalacija ili zbog pritiska postavljenog na instalacione kablove povećanom upotrebom.

Akcije vlade u cilju zaštite od požara

Kao odgovor na incidente povezane s požarom, vlada Velike Britanije počela je poduzimati korake kako bi ne samo izgradila svest o sigurnosti od požara, nego i donela nove preporuke - osiguravajući da Velika Britanija ima snažniji sistem za zaštitu zgrada i onih koji žive u njima.

Nezavisni pregled građevinskih propisa i zaštite od požara - takođe poznat kao Hackittov izvještaj - je najbolji primer, ističući načine podrške izgradnji sigurnih zgrada, kako sada tako I u budućnosti. I dok su takve inicijative vlade neophodan prvi korak, važno je napomenuti da sistemske promene mogu potrajati. Dakle, u međuvremenu je važno da vlasnici zgrada i operateri preuzmu na sebe da ublaže rizike povezane s greškom električnog luka i drugim potencijalnim uzrocima požara.

Kratkoročna rešenja u slučaju požara

Preporučeno po prvi put u 18. izdanju IET propisa o ožičenju, AFDD uređaji rade digitalno praćenje kablova za specifične frekvencije koje ukazuju na greške električnog luka. Oni su fleksibilni i mogu se instalirati zajedno s tradicionalnim uređajima kao što su minijaturni prekidači – automatski osigurači (MCB) koji koriste termičku i magnetnu detekciju za identifikaciju opasnosti od kratkog spoja i prenapona. Također se mogu instalirati zajedno s uređajima za diferencijalnu struju – FID sklopkama (RCD), koji koriste balansni transformator za otkrivanje diferencijalne struje. Novi tehnološki napredak čak je rezultirao uvođenjem novih verzija koje kombinuju sva tri uređaja, nudeći menadžerima I vlasinivima zgrada način da pruže još veću zaštitu.

Otpornost sutrašnjih zgrada na promjenu tehnologije

Iako je Velika Britanija počela razvijati standarde u posljednjih nekoliko meseci, veće promene verovatno će doći naknadno. Ne postoji direktno i lako rešenje za sigurnost u gradnji, ali AFDD uređaji pružaju novi dodatak sigurnosti koji nadopunjuje postojeće tehnologije. Iako može proći neko vreme dok se ne razviju propisi, vlasnici zgrada i operateri imaju priliku gledati izvan postojećih industrijskih standarda kako bi pružili inovativnu tehnologiju koja omogućuje sigurnost za sve.

Ukoliko želite da saznate nešto više o Eaton-u posetite www.eaton.eu ili www.eaton.rs za sve najnovije vesti pratite nas na Twitter-u (@ETN_EMEA) ili preko naše LinkidIn (Eaton) stranice.

O kompaniji Eaton

Poslovanje kompanije Eaton u oblasti električne energije, postavlja je na mesto globalnog lidera sa iskustvom u distribuciji električne energije i zaštiti kola, rezervnoj zaštiti u energetici, kontroli i automatizaciji, rasveti i sigurnosti, strukturnim rešenjima i žičnim uređajima, rešenjima za teške i opasne uslove, kao i uslugama idejnih projekata. Kompanija Eaton je putem svojih globalnih rešenja pozicionirana tako da može da odgovori na najkritičnije izazove u današnjem upravljanju električnom energijom.

Eaton je kompanija za upravljanje električnom energijom sa ostvarenom prodajom od 21,6 milijardi dolara u 2018. godini.

Eaton pruža energetski efikasna rešenja koja pomažu našim kupcima da upravljaju elektroenergijom, hidrauličnom i mehaničkom energijom na efikasniji, bezbedniji i održiviji način. Eaton ima oko 100.000 zaposlenih i svoje proizvode prodaje kupcima u više od 175 zemalja. Za više informacija, posetite www.eaton.eu i www.eaton.rs.


Eaton Electric d.o.o., Branch Beograd
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Tel:+381 11 3 777 003
officebelgrade@eaton.com
www.eaton.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti