RUČKE SA FUNKCIJOM ELEKTRIČNOG UKOPČAVANJA KOMPANIJE ELESA+GANTER

Komentari: 0

Poslednjih godina su se sve više razvijali automatizovani procesi proizvodnje. Postoje mnogobrojni razlozi za to.

Procesi tako postaju efikasniji i učinkovitiji, učestalost grešaka se redukuje, a kvalitet je ujednačeniji. Istovremeno raste sigurnost zaposlenih, jer mašina automatizovano preuzima monotone i fizički zahtevne radne korake.

Radi podrške promenjenim zahtevima automatizovanih proizvodnih linija, oblast normiranih delova takođe zahteva nova rešenja u proizvodnji odnosno dalji razvoj postojećih proizvoda.

Za Elesa+Ganter dalji razvoj postojećeg asortimana normiranih delova oduvek ima prioritet.

Tako je asortiman proteklih godina proširen mnogobrojnim proizvodima koji podržavaju automatizovane proizvode.

Primeri za to su vijak graničnici sa pneumatskim rukovanjem ili pokazivači položaja sa prenosom podataka putem bežične frekvencije.

Ali i na polju ručki pružamo mnogobrojna inovativna rešenja:

Na primer, cevaste ručke GN 331 i GN 332 sa funkcijom električnog ukopčavanja su pogodne za otključavanje sigurnosnih brava koje moraju biti zatvorene da bi se obezbedila potrebna radna sigurnost.

Integrisanjem funkcija, kao što su prekidač u slučaju nužde, pokretanje, otpuštanje, resetovanje i LED prikaz stanja, ove cevaste ručke dodatno omogućuju nadzor i rukovanje direktno preko ručke.

Još jedan primer su prekidači GN 3310 sa osvetljenim pritisnim tasterom. Kada pritisnete taster, nakon aktiviranja kontakata šalje se električni impuls. On može npr. da pokrene isključivanje mašine.

M.2000-SWM rukohvati sa monostabilnom funkcijom električnog ukopčavanja i LED displejem garantuju maksimalnu zaštitu korisnika.

Električne i mehaničke karakteristike sigurnosnog prekidača omogućuju integraciju M.2000-SWM rukohvata u sigurnosni sistem.

RGY LED trake (crvena, zelena, žuta) od polikarbonata se mogu tako konfigurisati da svaka boja prikazuje drugi status mašine.

Ručka tako ujedinjuje funkciju signalnog svetla i razdelne kutije sa sigurnosnim kontaktima.

Ako promena treba da bude duže vreme aktivna, EBR-SWB rukohvat sa bistabilnom funkcijom ukopčavanja je savršen za Vas.

Ručka ima crvenu i zelenu LED lampicu koje možete da konfigurišete pomoću eksternog logičkog prebacivanja tako da prikazuju status prekidača.

Rukohvat je dostupan i kao rukohvat sa monostabilnom funkcijom ukopčavanja (EBR-SWM).

Ukoliko imate pitanja u vezi sa navedenim proizvodima odnosno želite da saznate više o Elesa+Ganter asortimanu normiranih delova za automatizonu oblast, možete da se obratite Aleksandru Popoviću.

Informacije za kontakt:
Elesa+Ganter
Aleksandar Popović
T: +381 63 650 397
M: a.popovic@elesa-ganter.at
W: www.elesa-ganter.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti