RONNOR - LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE

Komentari: 0

RONNOR - Laboratorija za ispitivanje pruža usluge ispitivanja instalacija za razvod i distrubuciju vode i vazduha, grejnih i rashladnih sistema, vazdušne propustljivosti stanova i prolaza toplote u građevinskim konstrukcijama, na osnovu usvojenih nacionalnih i međunarodnih standarda, a prema definisanom obimu akreditacije.

Merenje toplotne otpornosti i koeficijenta prolaza toplote na građevinskim konstrukcijama zgrada

Ispitivanje se vrše na osnovu standarda SRPS ISO 9869-1:2016 .

Na zahtev klijenata, merenja prolaza toplote u građevinskim konstrukcijama zgrada vršimo i na osnovu povučenog standarda SRPS U.J5.062:1984.

Odredivanje vazdušne propustljivosti zgrada i stanova

Merenja se vrše na osnovu standarda SRPS EN ISO 9972:2016

Na zahtev klijenta, vazdušna propustljivost stanova može da se radi i na osnovu povučenog standarda SRPS U.J5.100:1984.

Merenje protoka vazduha u sistemima ventilacije i klimatizacije

U merenju protoka vazduha koristi se metod polja brzina uz korišcenje statičkih Pitoovih cevi.

Merenja se vrše na osnovu standarda SRPS ISO 3966 iz 2013. i CIBSE Commissioning Code A iz 1996.

Merenje protoka fluida u sistemima grejanja i hlađenja

Merenje protoka fluida, najčešce vode, se obavlja u zatvorenim cevovodima na ventilima i mernim blendama.

Merenja se vrše na osnovu standarda CIBSE Commissioning Code W iz2010. i SRPS EN ISO 5167-1 i 2 iz 2012. godine.

RONNOR - LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE
BEOGRAD
ADRESA:VOJVODE STEPE 251 LOKAL 2
+381 11 397 1389
info@ronnor.rs

www.ronnorlab.rs 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti