RITTAL, EPLAN, CIDEON I GERMAN EDGE CLOUD NA HANNOVER MESSE 2024. - POMERANJE PREMA NAPRED JEDAN UZ DRUGOG

Komentari: 0

Industrija se trenutno nalazi u do sada nezabeleženom stanju nestabilnosti i fluktuacije.

Pored onih komplikacija koje predstavlja globalno ekonomsko usporavanje, izazova iz svih lanaca snabdevanja, kao i sa regrutovanjem kvalifikovane radne snage, postoji i veća potreba za bržom digitalnom transformacijom i održivošću.

Na Hannover Messe-u 2024. predstavili smo mogućnosti koje proističu iz kombinovanja softverskih i hardverskih rešenja – kroz čitave ekosisteme.

Sa posetiocima smo razgovarati o idejama, strategijama i rešenjima u pogledu industrijske automatizacije, proizvodnje elektro ormana, energetske tranzicije i pametnih fabrika.

Industrija je usred digitalne transformacije. Istovremeno, ona takođe mora da ispuni povećane zahteve za većom održivošću – kretanje ka "potpuno električnom društvu", na primer, je visok prioritet.

Ovo je ogroman zadatak, koji će morati da se obavi sa sve manje kvalifikovanih radnika. Iz perspektive kompanija u Friedhelm Loh Grupi, ključ leži u automatizaciji i modernizaciji procesa u celom lancu vrednosti.

Na Hannover Messe-u, Rittal, Eplan, Cideon i German Edge Cloud pokazano je kako izgleda vizija napretka na osnovu principa Industrije 4.0: "Princip industrijalizacije čitavih procesa i sistema zahteva inteligentnu kombinaciju i koordinaciju softvera i
hardvera. Međutim, da bi se ovo realizovalo, potrebna je potpuna i duboka promena u konceptu projektovanja, organizacije i efikasnosti proizvodnog procesa, kaže Dejan Dokmanović, direktor kompanija Rittal Srbija i Rittal Hrvatska:

"Na Hannover Messe-u smo pokazali srž ovog koncepta, kao i primere kako efikasnost i produktivnost naših korisnika mogu biti značajno povećani."

Koncept se implementira preko ključnih elementa industrijskog ekosistema: dizajna i projektovanja, automatizacije, digitalizacije, integrisane proizvodnje, energetske tranzicije i pametne fabrike.

INDUSTRIJSKA AUTOMATIZACIJA: VEĆA EFIKASNOST

Kako standardizacija u planiranju, projektovanju i inženjerstvu može dovesti do veće digitalne doslednosti i efikasnosti za različite poslove u automatizaciji?

Eplan je, na primer, po prvi put predstavio Cable proD, softversku aplikaciju za virtualne kablove, kao i napredne funkcije "eView AR" aplikacije koja koristi augmentovanu stvarnost da bi importirala stvarni prostor u svoj digitalni blizanac.

Korisnicima smo takođe predstavili predstojeću Eplan platformu 2025. Cideon je predstavio softversku aplikaciju Sparify, koja pojednostavljuje upravljanje delovima informacijama iz CAD modela i PDM-a.

PROIZVODNJA ELEKTRO ORMANA: VEĆA PRODUKTIVNOST

Kako proizvodnja elektro ormana može da postane još efikasnija i produktivnija u vremenima nedostatka kvalifikovane radne snage?

Odgovor je doslednost podataka u celom lancu vrednosti, od elektrotehnike preko sistemskog inženjeringa i proizvodnje, do faze digitalnog rada sistema.

Rittal proširuje mogućnosti napredovanjem serije AX ormana, novim CX sistemu konzola i CS Toptec ormanima za spoljnu primenu.

Takođe, obezbeđuje rešenja za hlađenje koja štede energiju. Rittal Automation Systems povećava automatizaciju sa optimizovanim CT M3 terminalom za sečenje i novim mašinama iz Ehrt-a, kao što su BT 20E terminal za savijanje bakrenih sabirnica i PT S4 terminal za probijanje bakrenih sabirnica.

Rittal je predstavio vlastiti pilot projekt - za potpuno automatsko ožičenje montažnih ploča elektro ormana.

Posetioci su takođe otkriti kako modularna RiMatrix platforma omogućava brzo i energetski efikasno postavljanje IT infrastrukture kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za IT performansama.

Prezentirali smo i visoko standardizovane IT ormane za Open Compute Project (OCP), koji su već prilagođeni budućim AI aplikacijama i sa integrisanim liquid cooling rešenjem.

ENERGETSKA TRANZICIJA: VEĆA BRZINA

Kako širenje energetskih sistema može da poveća brzinu procesa u lancu vrednosti? Mogućnosti rastu, zbog većeg stepena digitalizacije i standardizacije, duž svih proizvodnih linija.

Posetioci sajma videli su konkretnu implementaciju na osnovu primera transformatorske stanice. U sklopu Eplan platforme koncipira se virtuelno standardizirano rješenje u digitalnoj (3D) formi.

Gotovo, digitalno rešenje, u formi digitalnog blizanca transformiše se u realan objekat direktno putem digitalnih naloga prema automatizovanoj radioni.

Rezultat: Znatno manje rada i vremena, niži troškovi, dizajn usaglašen sa standardima i izrada digitalnog blizanca.

Prezentirali smo i novu Rittal platformu RiLineX 60-mm sabirničkog sistema. Ova platforma, koja u prodaju kreće u 2025. godini, postavlja nove standarde u projektovanju i izvođenju upravljačkih ormana.

Ovaj inovativan sistem ne samo da je redizajniran kako bi se povećala brzina, bezbednost i pouzdanost inženjeringa već i da se montaža i instalacija podigne na sasvim novi nivo.

Proizvođači opreme i komponenti takođe dobijaju neophodne interfejs podatke bez potrebe za licencom, što im omogućava da sami razviju odgovarajuće tehnologije i uređaje.

PAMETNA FABRIKA: VEĆA TRANSPARENTNOST

Kako industrija može brzo i efikasno da postavi temelje za upravljanje proizvodnjom na osnovu dostupnosti oskudne energije u "sve-električnom društvu" i u potpunosti iskoristi potencijal veštačke inteligencije u budućnosti?

Sa Rittalovim ONCITE sistemom digitalne proizvodnje (DPS), German Edge Cloud čini digitalizaciju skalabilnom čak i za male i srednje dobavljače, od digitalne transparentnosti i doslednosti kao osnove, preko procesa koji podržava AI do potpuno digitalizovane fabrike. Inovacije uključuju uslugu inspekcije vizuelnog kvaliteta zasnovanu na AI sa izgledima za razvoj primene generativnog AI (GenAI) i korišćenja GenAI u upravljanju informacijama o proizvodnji.

Primarna poruka koji smo prezentovali na ovogodišnjem Hannover Messe-u: Zahtevi digitalizacije i održivosti nisu nedosledni, kontradiktorni ili međusobno isključivi – zapravo, idu ruku pod ruku.

Održivost pokreće digitalizaciju, dok digitalizacija podržava i osnažuje kompletne radne procese.

Ključ uspeha leži u dosledno optimizovanim procesima kreiranja dodatne vrednosti.

RITTAL d.o.o. BEOGRAD
Bulevar Mihajla Pupina br. 6
Ušće Tower 1, 13 sprat
RS-11000 Beograd
Telefon: +381 11 4350 500
www.rittal.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti