REŠENJE ZA PRENAPONSKU ZAŠTITU

Komentari: 0

SALTEK je vodeća češka kompanija koja je specijalizovana za razvoj i proizvodnju odvodnika prenapona. U ponudi ima odvodnike prenapona svih karakteristika za niskonaponska elektroenergetska napajanja tipa 1, 2 i 3 SPD koji su u skladu sa SRPS EN 61643-11, kao i prenaponsku zaštitu za informacione tehnologije, merenje, cevovode, upravljanje i telekomunikacije. 

SALTEK proizvodi pružaju zaštitu od atmosferskog pražnjenja i tranzijentnog prenapona, čime povećavaju sigurnost i omogućavaju nesmetan rad tehnološke opreme, mašina i uređaja u oblasti industrije i telekomunikacija, data centrima, poslovnim zgradama, kao i u domaćinstvima. 

Rast kompanije proizilazi iz razvoja proizvodnog programa i dobro opremljene laboratorije za testiranje, koja je opremljena jedinstvenim uređajima i tehnološkom opremom.

Tokom razvoja SALTEK proizvoda koriste se sofisticirani materijali, savremen dizajn i metode merenja. Proces proizvodnje je opremljen sa poluautomatskim linijama za montažu i robotizovanom kontrolom izlaza. Paleta odvodnika prenapona ima jedinstven sistem kodiranja u bojama koji je dobio “Red Dot” nagradu za dizajn. 

SALTEK ima integrisani sistem upravljanja (IMS), koji je uveden u skladu sa međunarodnim standardima EN ISO 9001, EN ISO 14001 i OHSAS 18001. 

Područja primene 

Niskonaponski sistemi do 1000 V 

• Kompletna paleta tipa 1, tipa 2 i tipa 3 SPD

• Administrativne i poslovne zgrade

• Industrija i elektrane

• Porodične kuće i stambeni objekti 

• Pametne zgrade

• Ulična rasveta

Fotonaponski sistemi

• Kompletna zaštita od naizmenične struje, jednosmerne struje i komunikacija

• Zaštita invertora fotonaponskih sistema

• Rešenje za porodične kuće

• Zaštita fotonaponskih postrojenja 

• Autonomni sistemi

Podaci / signalizacija / upravljanje / telekomunikacioni vodovi 

• Širok spektar SPD za mnogobrojne primene 

• Instalacije tehničke zaštite, CCTV 

• Sistemi za dojavu požara

• IP tehnologije i mreže za prenos podataka (Ethernet)

• Telekomunikacije

• Antene, predajnici i prijemnici

• Merenje, upravljanje i regulacija, sistemi signalnog povezivanja

• GSM i WiFi komunikacija

Posebna pažnja se mora obratiti mogućnostima oštećenja stanica katodne zaštite, odnosno sistema katodne zaštite od izvora opasnosti visokog potencijala, indukovanog od visokonaponskih transmisionih vodova, elektrificirane železničke infrastructure, kao i druge indukovane izvore.

Ovako indukovani naponi su veliki problem za sisteme katodne zaštite, što za posledicu ima pojavu korozije na cevovodima, smanjenje životnog veka cevovoda, kao i povećanu potrošnju električne energije za potrebe sistema katodne zaštite.

Za ove potrebe, SALTEK je razvio paletu proizvoda koji se mogu postaviti na sisteme katodne zaštite, kako bi rešili problem indukovanih napona i produžili životni vek cevovoda sa smanjenim troškovima eksploatacije. 

EVOKS d.o.o.
Ustanička 189/II/3A
11 050 Beograd, Srbija
office@evoks.co.rs
www.evoks.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti