REŠENJA ZA SISTEME VODOSNABDEVANJA I TRETMAN OTPADNIH VODA

Komentari: 0

Naš rad temelji se na bogatom iskustvu i inspiriše nas da budemo najbolji izbor našim klijentima za rešavanje problema u oblasti vodosnabdevanja i sistema otpadnih voda.

INDAS d.o.o. Novi Sad bavi se automatizacionom, merno-regulacionom tehnikom i industrijskim inženjeringom u različitim industrijskim granama.

Kroz brojne realizovane projekte u automati zaciji procesa u vodosnabdevanju i u sistemima otpadnih voda INDAS je stekao ogromno iskustvo.

To nam daje prednost da možemo efi kasno i brzo da realizujemo zahteve korisnika i pružimo optimalna rešenja za probleme u vodoprivredi.

Merenje, kontrola, regulacija i automati zacija procesa predstavljaju siguran način za posti zanje željenih efekata i pouzdan rad za vodovode, distributivne sisteme i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Zbog specifičnih uslova u kojima oprema mora da radi, pored tehničkih rešenja, veoma je važan i pravi izbor opreme.

Već 30 godina uspešno sarađujemo sa kompanijom NIVELCO koja je regionalni lider u proizvodnji merno-regulacione opreme za razne industrije.

Jedna od njih je i industrija voda i postrojenja za tretman otpadnih voda.

Širok asortiman proizvoda obuhvata senzore nivoa, detektore nivoa, analitička merila za vode, merenje protoka, senzore pritiska, kontrolere za obradu i prenos signala i ostale opreme.

Ove visokokvalitetne komponente imaju široku primenu u bunarima za proizvodnju vode, u distributivnim sistemima voda, u pumpnim stanicama za pitke i otpadne vode kao i u postrojenjima za tretman pitkih i otpadnih voda.

INDAS doo
Heroja Pinkija 95
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 480 4800
E-mail: office@indas.rs
shop.indas.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti