Rešenja za fotonaponske sisteme

Komentari: 0

Solarni energetski sistemi su u fokusu već par decenija. I ne bez razloga.

Od stidljivih početaka sa solarno napajanim ručnim časovnicima i kalkulatorima, preko panela instaliranih na krovove kuća.

Došli smo do ogromnih solarnih elektrana kao što su Bhadla Solar Park u Indiji, kineski Longyangxia Dam Solar Park, ili Benban Solar Park u Egiptu.

Kapaciteti ovih džinovskih elektrana se mere u stotinama MW.

Fotonaponski sistemi danas predstavljaju kamen temeljac u snabdevanju energijom. Ove investicije moraju da se zaštite od krađe, opasnosti usled udara groma i prenapona, i od oštećenja i kvara usled nestručno instaliranih kablova i provodnika.

OBO Bettermann nudi rešenja, od spoljne gromobranske zaštite sve do instalacije kablova sa sistemima nosača kablova.

Jedan od važnijih segmenata u velikom portfolio OBO proizvoda upravo su rešenja za fotonaponske sisteme.

Fotonaponski sistemi su tokom celog svog veka trajanja izloženi ogromnim opterećenjima. Vetar i voda utiču na skoro sve sastavne delove sistema, udari groma i prenaponi predstavljaju značajnu opasnost za inverter.

Ogromna energija groma može u trenu da uništi sistem i dovede u opasnost ekonomičnost kompletnog sistema. Udari groma stvaraju opasne prenapone u prečniku od dva kilometra.

U ozbiljnim slučajevima, ovi naponi mogu da dovedu do oštećenja glavnih delova sistema.

Sa druge strane, osetljivi inverter je sa strane do naizmeničnog napona izložen razornim prenaponima usled preklopnih operacija i sklopova u mrežama.

OBO program zaštite od prenapona konstruisan je modularno i nudi rešenja za skoro sve slučajeve primene.

Spoljna gromobranska zaštita štiti zgradu ili spoljni fotonaponski sistem od uticaja direktnih udara groma.

Kablovi i provodnici izloženi su mehaničkim opterećenjima koji u nepovoljnom slučaju mogu da dovedu do kvara sistema.

Pomoću kombinacije OBO proizvoda moguća je pouzdana zaštita instalacija sve do samog invertera. Sistemi za pričvršćivanje kablova i cevi od metala i plastike, kao i obujmice, štite kablove. Na taj način sistemi su decenijama zaštićeni od kvarova usled pokidanih ili izlizanih kablova i provodnika.

Kablovi i provodnici su van zgrade u veoma velikoj meri izloženi uticajima vremenskih prilika.

Kiša, sneg, vrućina, UL-zračenje, vetar, konstantno utiču na fotonaponske sisteme.

OBO sistemi nosača kablova kombinuju najbolju moguću zaštitu sa brzom montažom.

Zatvoreni nosači kablova, mrežasti nosači i sistemi za velike raspone, odgovoriće svakom zahtevu.

Inteligentni detalji, kao što su montažni adapteri, omogućavaju da se mrežasti nosači kablova fiksiraju u jednom potezu.

Zaštita od požara fotonaponskih sistema postavlja različite zahteve.

Širenje požara u oblasti protivpožarnih zidova mora da spreči kako spolja, tako i unutar zgrade.

U evakuacionim izlazima kroz kablove i parapetne kanale ne smeju da se koriste materijali koji dodatno opterećuju u slučaju požara.

Kada se instalacija sprovodi kroz protivpožarni zid, potrebno je da se otvori u zidovima zatvore tako da ne dolazi do prenosa vatre i dima.

Za ovaj zadatak OBO nudi različita rešenja, kao što su vatrootporna pena, vatrootporni jastuci ili vatrootporna masa.

Prodori su prilagođeni različitim uobičajenim tipovima zidova.

Naš cilj je da ponudimo kompletan sistem za skoro sve elektrotehničke zahteve jednog ovako kompleksnog koncepta.

Pored svih proizvoda koji su neizostavni deo ove bitne oblasti, OBO Bettermann nastavlja da radi na inovacijama svog programa rešenja za fotonaponske sisteme.

OBO BETTERMANN d.o.o.

22300 Stara Pazova,
Evropska 2, Srbija
Tel: +381 (0) 22 21 50 346
E-mail: info@obo.rs
www.obo.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti