Prezentacija sajma BAU 2017 - Vodeći sajam za arhitekturu, materijale i sisteme za poslovnu, stambenu gradnju i enterijer

Komentari: 0

Profil sajma BAU

Sajam BAU na 185.000 m² predstavlja arhitekturu, materijale i sisteme za poslovnu, stambenu gradnju i enterijer u novim i starim objektima. BAU je već dugi niz godina kompletno popunjen. I predstojeći sajam BAU, u januaru 2017. godine, ponovo će ispuniti celokupan prostor sajma u Minhenu.

Na sajmu BAU 2017 opet će se predstaviti više od 2.000 izlagača iz preko 40 zemalja. Učešće stranih izlagača iznosiće ponovo oko 30 posto.

Po pitanju posetilaca, cilj nam je da ponovo dostignemo brojku od 250.000 stručnih posetilaca i ako je moguće da još više povećamo učešće internacionalnih posetilaca.

Sajam BAU se održava od 16. do 21. januara 2017.na prostoru Mihenskog sajma. Organizator sajma je Messe München GmbH.

Trend broja izlagača 

BAU je poslednjih godina izoštravala prvenstveno svoj internacionalni profil. Potražnja internacionalnih kompanija po pitanju iznajmljenih površinau halama je posebno visok. 2015. godine smo, sa 637 kompanija, ostvarili rekordan nivo

internacionalnog učešća. Skoro svaki treći izlagač je bio iz inostranstva. Izlagači su dolazili iz ukupno 41 zemlje.

BAU je od 2015. konstantno rasprodat, potražnja je mnogo veća nego što to dozvoljava raspoloživost hala. Zbog toga vodimo listu čekanja, na kojoj se trenutno nalazi oko 400 kompanija. Pri planiranju hala naravno da preduzimamo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo ispunili što više želja u pogledu prostora, ali i kako bismo smestili što više izlagača, 

posebno iz inostranstva. 

Naš cilj je da još više povećamo internacionalno učešće.

Trend broja posetilaca

Razvoj broja stručnih posetilaca je sličan kao i kod izlagača. 2015. godine smo po prvi put uspeli da nadmašimo brojku od četvrt miliona. Od toga su, što je bio i novi rekord, preko 72.000 posetilaca iz inostranstva.To odgovara učešću od 29 procenata. Takav izuzetan rezultat vrednujemo kao potvrdu koliko je sajam BAU poznat i na međunarodnoj sceni.

Internacionalni posetioci

Kao i kod izlagača, tako su i među posetiocima vodeće zemlje Austrija, Italija i Švajcarska. Poseban rast imali smo 2015. godinepre svega iz Kine (+94%), Izraela (+73%), Slovenije (+66%), Turske (+53%) i Španije (+45%). Da BAU opravdano nosi titulu vodećeg svetskog sajma pokazuje i razvoj broja posetilaca ne-evropskih zemalja. Na sajmu BAU 2015 je preko 12.000 posetilaca – takođe rekordni broj –došlo iz neevropskih zemalja. 

Iz Azije je doputovalo skoro 2.500 stručnih posetilaca više nego 2013. godine. Na vrhu se nalazi Kina sa 2.167 posetilaca. Sa Bliskog i Dalekog istoka evidentirali smo plus od preko 1.000 stručnih posetilaca.

Plan hala

Sajam BAU se prostire na kompletnom prostoru sajma u Mihnenu: 17 sajamskih hala sa ukupnom površinom od 185.000 m².  Sajamske hale podeljene su prema materijalima, proizvodima i temama. Specifičnost sajma BAU je u tome što u jednom stručnom sajmu objedinjuje sve tehnologije, proizvode i materijale koji se primenjuju pri projektovanju i gradnji – u tom obliku, to postoji samo na sajmu BAU. 

Ovo polazište koje obuhvata sve aspekte građevine, čini sajam BAU jednim neizostavnim izvorom informacija za sve, koji su povezani sa projektovanjem i gradnjom: od investitora, preko projektanata i arhitekata, do zanatlija i upravitelja objekata.

Sajam BAU je platforma za premijere. Izlagačka industrija usklađuje razvoj svojih novih proizvoda prema ciklusu sajma BAU. Inovacije proizvoda, bilo da su prozori, vrata, podne obloge ili novi fasadni elementi, prvi put se predstavljaju na sajmu BAU.Na sajam BAU u Minhen zbog toga dolaze svake dve godine stručni posetioci sa svih kontinenata. 

Ključne teme

Za sajam BAU 2017 smo definisali 4 ključne teme. Mnogi izlagači će na te teme ponuditi rešenja, a i forumi i specijalne izložbe će se baviti tim temama.

Inteligentne fasade 

Fasade su u današnje vreme multifunkcionalni sistemi koji moraju da ispune sve kompleksnije zahteve. Moraju da budu energetski optimalni, održivi i da obezbede mogućnost reciklaže. Tehnološki razvoji su ujedno i svestrani i uzbudljivi – oni su i izazov za arhitekte, stručne projektante i proizvođače građevinskih proizvoda. 

Digitalno planiranje, izgradnja i upravljanje

U arhitekturi budućnosti, digitalna građevinska tehnologija postavlja nove standarde. Osim toga kompjuterski podržana proizvodnja otvara ogroman ekonomski potencijal: od nacrta do logistike na građevini i samog puštanja zgrade u upotrebu, pa sve do reciklaže. Šanse i rizike digitalnog lanca planiranja, gradnje i upravljanja treba dobro odmeriti.

Umrežene zgrade

Digitalizacijom i umrežavanjem tehnike zgrada mogu se dostići optimizacije u pogledu uštede energije, veće sigurnosti i komfora. Umreženje se pritom ne odigrava samo u samoj zgradi - sve više i više se uspeva u digitalnom i inteligentnom umreženju, ne samo zgrada, već i celih gradskih četvrti.

Gradnja i stanovanje 2020. 

Kako ćemo da živimo, stanujemo i radimo za pet, deset ili dvadeset godina? Ono što se danas gradi stvara životni i radni prostor za sledeće decenije. Veća potreba za životnim prostorom zahteva inteligentne i brzo ostvarive koncepte.

Struktura posetilaca

Odakle dolaze posetioci sajma BAU? Sajamska ponuda, koja obuhvata sve građevinske delatnosti, privlači stručne posetioce iz svih sektora projektovanja, konstruisanja i gradnje. Najveći deo posetilaca sajma BAU predstavljaju i dalje građevinska i zanatska preduzeća sa 37 %. Tradicionalno je i jako dobro zastupljen sektor trgovine građevinskim i drugim materijalima sa 30%.

Broj projektanata, arhitekata i građevinskih inženjera je u poslednjih par godinadrastično porastao. U međuvremenu je njihovo učešće dostiglo26%. Tri procenta posetilaca sajma BAU dolaze iz privrede stanovanja i nekretnina, četiri procenta iz oblasti istraživanja i visokoškolstva.

Učešće posetilaca projektanata

Za projektante, arhitekte i građevinske inženjere iz celog sveta sajam BAU predstavlja informacionu i komunikacionu platformu br.1. U svetu ne postoji ni jedna manifestacija, na kojoj je ova grupa posetilaca zastupljena u tolikom broju i na tom nivou. 

Sajam BAU 2015 posetilo je preko 65.000 posetilaca iz arhitektnoskih i projektnih biroa - kao nikada do tada.  2015.godine smo peti put za redom postigli novi rekord. Uz takav renome kod projektanata i arhitekata, sajam BAU zauzima jedno posebno mesto.

Forum “Budućnost građevine”

U forumu „Budućnost građevine“ će renomirani projektanti, arhitekte i građevinski inženjeri na primerima projekata objasniti kako će izgledati gradnja i oblikovanje u budućnosti. Suština je u aktuelnim temama koje se dnevno menjaju, a primera radi želim da izdvojim sledeće:

• smart building materials: težište je na integraciji različitih materijala npr. fasada koje mogu da prilagodljivo reaguju na različite spoljašnje uslove. Sve važnije postaju fasade koje mogu da proizvode energiju.

• BIM:Prednosti aktivnog, digitalnog umreženja svih učesnika u izgradnji su očigledni. Dokle smo danas stigli? Šta se u Nemačkoj već realizuje alatkom za planiranje BIM i gde su još uvek prepreke i poteškoće? To su pitanja kojima ćemo se pozabaviti.

• Stanovanje:Potreba za cenovno pristupačnim životnim prostorom raste. 

U Nemačkoj je ove godine planirana izgradnja do 400.000 stanova, a u sledećim godinama bi trebalo da se nastavi na istom nivou. Zbog toga se traže ideje za serijsku i modularnu gradnju, kao i inovativni koncepti stanogradnje koji omogućavaju fleksibilne tlocrte, a pri tom ispunjavaju energetske zahteve. 

Za Forum C2 smo uspeli da pridobijemo renomirane referente, među kojima su:

- David Chiepperfield, London

- Christoph Timm, SOM, Njujork

- Kasper Jensen, 3XN, Kopenhagen

- Jean Philippe Vassal, Lacaton&Vassal, Pariz

- Anna Popelka, PPAG architects, Beč

Naši partneri iz Foruma C2 su stručni časopisi za arhitekturu„Bauwelt“i „DBZ“, kao i„Schüco International“.

Forum “Arhitektai industrija u dijalogu”

2017. godinenastavljamo sa proverenom serijom predavanja "Arhitekta i industrija u dijalogu". U Forumu A4 će se svih šest sajamskih dana u kooperaciji sa arhitektonskim stručnim časopisima „AIT/xia“, kao i „Egger Holzwerkstoffe“održati uzbudljiva razmena između arhitekata i proizvođača iz građevinske branše o aktuelnim temama.

Svakoga dana od 11-14 časova, tri refererenta iz renomiranih internacionalnih arhitektonskih biroa, kao i tri predstavnika iz industrije će izveštavati i diskutovati o novim razvojima i trendovima.

Svakoga poslepodneva arhitekte, istraživači i predstavnici industrije predstavljaće centralne teme arhitektonskog istraživanja. Naš partner je „DETAIL resaerach“, platforma za posredovanje arhitektonskog stručnog časopisa„DETAIL“, koji se bavi pitanjima razvoja i scenarija o budućnosti građevine.

Teme Foruma A4 su izmeđuostalog: inteligentne zgrade, sistemi fasada i stanje resursa.

Specijalne izložbe

• Gradnja 2020: Od energetske efikasnosti do efektnosti proizvoda

U budućnosti će novoizgrađeni objektiu Evropi moratida budu građeni kaotzv. „zgrade-skoro-nulte energije“. Time energetska efikasnost postaje i za proizvodnjače materijala i građevinskih elemenata relevantan prodajni argument, isto kao i npr. mogućnost reciklaže ili troškovi amortizacije. Specijalna izložbaNemačkog društva za održivu gradnju (DGNB) pokazuje, na osnovu tržišnih proizvoda, kako relevantne karakterisike mogu da budu optimirane i kako se transparentno mogu preneti donosiocima odluka.

• Fraunhofer StadtLabor: Budućnost naših gradova

Zgrade, koje „misle“ energetski efikasno. Fasade koje pozitivno utiču na klimatske uslove u prostorijama.Gradovi koji ne proizvode smeće ni otpadne vode. Ono što zvuči kao vizija već je predmet istraživanja i razvoja. 

15 Fraunhofer-institutapredstavljaju aktuelno stanje njihovog rada.

• Stambena privreda u tranziciji –Generacijski primerena gradnja 4.0

Više komfora u svim životnim fazama – to je ono što gradnja nekretnina primerena generacijama može da priušti.Model uzorak nekretninaGGT (Nemačko društvo za gerontotehniku®)pokazuje inovativna proizvodna rešenja za postojeću stambenu industriju i novogradnju.

• Quality follows Function!

Stan, škola, upravna zgrada: u zavisnosti od upotrebe objekta, građevinski elementi i materijali moraju da ispunjavaju različite zahteve. „ift Rosenheim“u fokus stavlja „namenski orijentisanu primenu kvaliteta gradnje“ i daje korisne preporuke za upotrebu, kao i impulse za svakodnevnu praksu.

Duga noć arhitekture

Apsolutni vrhunac predstavlja „Duga noć arhitekture“, koja je po prvi put organizovana na sajmu BAU 2011.godine. 2017. godine se ponovo organizuje u okviru sajma BAUi to u petak 20. januara. 

Ovim događajem želimo da sagradimo most od stručnog sajma BAU do grada Minhena i svih građana koji su zainteresovani za arhitekturu. „Duga noć arhitekture“ vodi do najlepših i najznačajnih građevina u gradu. Doživeti ih u noćnoj atmosferi ima posebnu draž. 

Od 19:00 časova do ponoći cirkulišu šatl busevi između pojedinačnih objekata. Vožnja je bestplatna, u svako doba možete ući i izaći iz autobusa. Pored toga postoji i pešačka ruta kroz centar grada. 

Ekskluzivno za izlagače i posetioce sajma BAU postoje i tematske ture. Svaka tura je posvećena jednoj od tema koje su zastupljene na sajmu BAU. Tematske ture kreću sa sajma. Dodatne informacije možete dobiti na:www.lange-nacht-der-architektur.de

Takmičenje „The Archi-World Academy“

Na manifestaciji BAU 2011 su sajam BAU i grupacija„Archi-Europe Gruppe“ pokrenuli najveći svetski konkurs za studente arhitekture:„The Archi-World Academy“.

Sada, ovo već dve godine aktuelno takmičenje, ulazi u treću rundu. Ovoga puta je tema: „Responsible Future Architecture“. Studenti arhitekture i mlade arhitekte iz celog sveta su pozvani da dostave odgovarajuće projekte. Pobednici su stekli pravo na praksu u vodećim svetskim arhitektonskim biroima. Primera radi, kosvojim radom ubedi Wolf D. Prix-a iz„Coop Himmelblau“, biće nagrađen šesto-mesečnim boravkom u njegovom birou u Beču.

I za sajam BAU 2017,dvanaest renomiranih arhitektonskih biroa ponovo su stavila na raspolaganje mesta za praktikante, pored „Coop Himmelblau“ to su između ostalih poznata imena kao „SBA Architects“iz Nemačke, „Rudy Ricciotti“iz Francuske ili „Grafton Architects“iz Irske.Šefovi tih dvanaest arhitektonskih biroa ujedno predstavljaju i žiri ovog takmičenja.

Dodela nagrada, kojoj će prisustvovati bar jedan deo poznatih članova žirija biće održana 18. januar 2017. godinena sajmu BAU.

Rok za prijavu na ovo takmičenje je 30. septembar 2016. godine. Aktuelne informacije možete naći na: www.awacademy.org.

Pretrage + „Networking“

„Online katalog“daje brz pregled o svim izlagačima zastupljenim na sajmu BAU. Klikom na miš brzo možete da nađete sve što je potrebno. Pretraga može da se vrši između ostalog i prema nazivima firmi ili grupama proizvoda.

„App“: Za sajam BAU 2017 ponovo postoji aplikacija.Ona u principu odslikava online –katalog i dopunjena je sadržajem okvirnog programa. Aplikacija se od novembra 2016. godine može skinuti u „App Store“ -u. Aplikacija funkcioniše na iPhone-, iPad-ili iPodtouch- uređajima, kao i na Android –operativnim sistemima.

„Matchmaking“: Kako biste već pre sajma mogli da stupite u kontakt sa izlagačima i kako biste mogli da ugovorite sastanke, ukoliko je potrebno, prvi put za sajam BAU 2017, nudimo „Matchmaking-Tool“. Ova alatka će od jeseni 2016. godinebiti dostupna na web - stranicisajma BAU.

„Social Media“: BAU je naravno prisutan i na društvenim mrežama. Preko Facebook-a, Twitter-a ili preko našeg YouTube-kanala možete vrlo jednostavno da budete u toku. Posebno Vam peporučujemo BAU-Blog, kome možete da pristupite putem naše Web - stranice. Na njemu se slivaju sve aktuelne vesti i, pored informacija o sajmu BAU, tu možete da nađete mnogo novosti iz branše, kao i mišljenja eksperata.

Smeštaj + ulaznice

Pri Vašem dolasku, kao i kupovini karata, želimo da Vam sve olakšamo što više moguće. Minhen se nalazi u srcu Evrope i odlično je povezan brojnim saobraćajnim sredstvima, bilo da dolazite kolima, železnicom ili avionom.

Minhenski aerodrom je drugi po veličini u Nemačkoj. Na svakih 30 minuta saobraća aerodromski mini bus do sajma i nazad. Povratna karta košta 13,50 EUR.

Internet stranice sajma BAU pomoći će Vam i u potrazi za odgovarajućim smeštajem. Tamo se nalazi veliki izbor – od privatnog smeštaja do luksuznih hotela, što takođe možete da rezervišete putem interneta.

Naše ćerka fime i predstavništva u inostranstvu pružaju podršku prilikom izdavanja viza i organizaciji grupnih putovanja. Odgovarajuće kontakt adrese nalaze se takođe na: www.bau-muenchen.com

Ulaznice za sajam BAU 2017 najlakše je kupiti online. Ko se registuje putem interneta, može sam da odštampa ulaznicu. To skraćuje vreme čekanja na licu mesta, a i jeftinije je.

Minhenski sajam u brojkama

Minhenski sajam –(Messe München) spada sa oko 40 stručnih sajmova za investiciona dobra, robu široke potrošnje i nove tehnologije, kao i sa prometom koncerna od 300 miliona EUR, u vodeće svetske sajmove. Preko 30.000 izlagača i oko dva miliona posetilaca godišnje učestvuje na sajmskim manifestacijama u Minhenu. Pored toga, Minhenski sajam organizuje stručne sajmove u Aziji, Rusiji, Srednjem Istoku, Južnoj Americi i Južnoj Africi.

Sa šest ćerka firmi u Evropi i Aziji, kao i sa preko 60 inostranih predstavništava, koji pokrivaju preko 100 zemalja, raspolažemo jednom velikom svetskom mrežom. Zajedno sa sajamskim društvima iz Dizeldorfa i Hanovera, sajam u Minhenu upravlja sopstvenim sajamskim prostorom u Šangaju –„Shanghai New International Expo Center“ (SNIEC),koji je otvoren 2001.godine.

Građevinski sektor Minhenskog sajma

Sa stručnim sajmovima u građevinskom sektoru Minhenski sajam ima višedecenijsko iskustvo. U vodeće stručne sajmove, koji se u ovoj oblasti održavaju u Minhenu, pripada - pored sajma BAU -i sajam „bauma“ (vodeći svetski sajam za građevinske mašine), kao i sajam poslovnih nektretnina „Expo Real“. Ova tri stručna sajma zaokružuju celokupan lanac projektovanja i izgradnje, od investicija preko planiranjai izvođenja radova, pa sve do održavanja objekata.

Na sajam „bauma“, koji je sasvojih 600.000 m² izložbenog prostora, jedanod najvećih svetskih sajmova, u aprilu je došlo više od 580.000 posetilaca iz celog sveta.

Dve nove hale za sajam BAU 2019

Jedan od naših najvećih izazova kodraznih vodećih sajmova je da su izložbene površine kompletno popunjene. Zbog toga možemo samo delimično da ispunimo želje velikih kompanija kada je reč o traženom prostoru, a nove upite delimično moramo da stavimo na listu čekanja. 

Samo za sajam BAU trenutno imamo više od 400 firmi na listi čekanja.Ovakvu konstalaciju ne možemo i ne želimosebi dugoročno da dozvolimo. Kako ne bi došlo do daljeg pogoršanja situacije i pošto u budućnosti želimo ponovo da budemo u mogućnosti da odgovorimo na sve želje izlagača, upravo gradimo jos dve nove hale - C5 i C6. 

Izgradnja ovih hale će trajati dve godine. Od 2018. godine ćemo raspolagati novim kapacitetima u halama od 200.000 m², što je 20.000 m² više nego sada.

Na taj način se i za sajam BAU i njegove izlagače otvaraju nove mogućnosti. Za sajam BAU 2019. ćemo verovatno i onim firmama, koje su trenutno na listi čekanja, moći da ponudimo izložbeni prostor. 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti