PRECIZNOST U MERENJU TEMPERATURE

Komentari: 0

Konvex Electric odnedavno u svom portfoliju ima proizvode nemačke firme Guenther (GÜNTHER Temperaturmesstechnik).

Od osnivanja 1968. Godine, ime Guenther predstavlja najsavremenija rešenja u oblasti merenja temperature.

Početak je bio vezan za proizvodnju elektronskih temperaturnih senzora za industrijske peći, a danas su ovi proizvodi prisutni u svim granama industrije. Poseban akcenat je na aplikacijama gde je potrebna velika preciznost merenja pri jako visokim temperaturama.

U našoj ponudi se nalaze sertifikovani temperaturni senzori koji se mogu konstruisati i prema specifičnim zahtevima kupaca za temperature u opsegu od -196 °C do +1800 °C.

Izdvajamo nekoliko kategorija

Termoparovi

Termoelementi sa zaštitnom cevi 00-TMT i 05-TKT predstavljaju ravne senzore sa metalnom ili keramičkom zaštitnom cevi i standardno se koriste za merenje temperature u tečnim, gasovitim ili plastičnim sredinama, do temperature od 1200 °C odnosno 1800 °C.

Termoelementi sa zaštitnim čaurama od plemenitog metala 08-TMP koriste se u industriji stakla za merenje temperature topljenog stakla. 

Termoelementi sa mineralno izolovanom termoparom i metalnom zaštitnom cevi 10-TMM koriste se za merenje temperature u tečnim, gasovitim i plastičnim sredinama do 1200 °C. 

Nekoliko tipova termoelemenata 12-THD, 13-TFL, 14-TES koriste se za merenje temperature u gasovitim i tečnim sredinama, i to pri velikim brzinama protoka i pod velikim pritiskom, do 1200 °C.

Mikro i laboratorijski termoelementi 18-TKL koriste se za tehnička merenje temperature u tečnim i gasovitim sredinama, u temperaturnom rasponu od 200 °C do 1800 °C.

Termoelementi sa ugaonom zaštitnom cevi sa navojem 30-WTE i 35-WGG koriste se za merenje temperature u topljenim metalima i u slanim kupkama za temperature do 1300 °C.

Otporni termometri

Otporni termometar sa metalnom zaštitnom cevi 50-WMS koristi se za standardna merenja temperature u tečnim i gasovitim sredinama do 600 °C. Tipična područja primene su u klimatizacijskoj i rashladnoj tehnici, u proizvodnji sistema za grejanje, peći i drugih uređaja, kao i u hemijskoj industriji.

Otporni termometri sa zavarenom zaštitnom čaurom 53-THD koriste se za merenje temperature u gasovitim i tečnim sredinama kao što su vazduh, para, voda, ulje i slično, i to pri velikim brzinama i pod velikim pritiskom, pri čemu materijal zaštitne čaure određuje radnu temperaturu.

Posebne zavarene čaure su prikladne za merenje pod pritiskom od 700 bara. Armature ovih komponenti opremljene su izmenjivim mernim uloškom.

Otporni termometri sa navarenom prirubnicom 54-WFL se koriste u industriji prerade otpada, automobilskoj, hemijskoj industiji kao i u proizvodnji energije.

Otporni termometri sa navojnim priključkom 55-WES se koriste za merenje temperature pod niskim pritiskom u tečnim, gasovitim i plastičnim sredinama, u zavisnosti od osobine zaštitne cevi i sredine u kojoj se meri, do 800 °C.

Termoelementi za merenje temperature u posebnim uslovima

Termoelementi sa natičnim (bajonet) priključkom 60-WTH / 60-TE koriste se za merenja temperature u blokovima mašinskih postrojenja i kalupima za ubrizgavanje, prvenstveno u industriji plastike pri temperaturi do 400 °C.

Kablovski temperaturni senzori 71-KFT / 72-KFW mogu biti korišćeni za merenja u temperaturnom opsegu između -200 °C i 400 °C. Dok se otporni termometri sa električnim priključkom 74-WTH koriste za merenje temperature tečnosti u područijima sa vibracijama i u teškim sredinama do temperature od 200 °C.

Samozaštitni senzori temperature u skladu sa Direktivom ATEX 2014/34/EU namenjeni su merenju temperature u potencijalno zapaljivim sredinama i izrađeni su tako da sami ne mogu biti izvor paljenja – čak ni prilikom pojave greške.

Za više informacija kontaktirajte nas.

Ekskluzivni zastupnik firme GÜNTHER GmbH za tržište Srbije
KONVEX ELECTRIC
Autoput za Novi Sad 110b, 11080 Beograd, Zemun
Telefon: +381 11 4145 900
E-mail: office@konvex.rs
Web: www.konvex.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti