Povećanje izvoza vojvođanske privrede veće za blizu 15 odsto u 2017. godini

Komentari: 0

„Nakon duboke recesije u drugoj polovini 2008, i tokom 2009. godine izazvane svetskom ekonomskom krizom, dolazi do blagog rasta ekonomske aktivnosti, koja se značajnije ubrzava tokom poslednje tri godine.

Ukupna ekonomska aktivnost u 2017. godini u odnosu na nivo u 2010. godini, povećana je za 6,7 odsto, što znači da je BDP rastao po prosečnoj realnoj godišnjoj stopi od 0,8 odsto.

U odnosu na 2010. godinu, u 2017. godini sektor industrije beleži rast od 16,5 odsto, a sektor građevinarstva beleži oporavak ekonomske aktivnosti i vrednost izvedenih radova povećana je za 31,3 odsto“, ističe predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, koje je obradila Privredna komora Vojvodine, ukupna ekonomska aktivnost u Republici Srbiji, merena bruto domaćim proizvodom, u 2017. godini realno jepovećana za 1,9 odsto, dok stopa realnog rasta BDP u četvrtom kvartalu 2017. godine iznosi 2,5 odsto (fleš procena) u odnosu na nivo BDP u istom kvartalu prethodne godine.

Industrijska proizvodnja regiona Vojvodine u 2017. godini zabeležila je nešto brži rast, posmatrano međugodišnje, po stopi od 7,7 odsto. Izvor rasta je prerađivačka industrija koja u ovoj godini beleži stabilan trend rasta po međugodišnjoj stopi od 7,7 odsto. Sa međugodišnjeg aspekta posmatranja, u ovom periodu zabeležen je rast fizičkog obima proizvodnje u 20 od 24 proizvodne oblasti prerađivačke industrije regiona.

U 2017. godini ukupna vrednost spoljnotrgovinske razmene Republike Srbije iskazana uevrima iznosi 34,4 milijarde evra. U 2017. godini, ukupna vrednost spoljnotrgovinske razmene vojvođanskog regiona iznosi 10,2 milijarde evra i veća je za 16,9 odsto od ostvarene robne razmene u 2016. godini. Vrednost izvoza je 4,9 milijarde evra, što predstavlja povećanje od 14,8 odsto, dok vrednost uvoza iznosi 5,3 milijarde evra, što je za 19,0 odsto više od realizovanog uvoza 2016. godine.

„Od ukupno realizovane spoljnotrgovinske razmene Srbije, vojvođanski privrednici su realizovali 29,8 odsto. U ukupnom izvozu učestvovali su sa 32,9 odsto, u ukupnom uvozu sa 27,4 odsto, a u deficitsa 8,6 odsto.U strukturi ukupne spoljnotrgovinske robne razmene u AP Vojvodini u 2017. godini, prerađivačka industrija čini 83,5 odsto ukupnog izvoz, a 63,5 odsto ukupnog uvoza. Kada je u pitanju sektor trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila, čini 10,3 ukupnog izvoza, a 23,1 odsto ukupnog uvoza. Sektor Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo čini 2,8 odsto izvoza AP Vojvodine, a 1,8 odsto uvoza“, ističe Vučurević.

U 2017. godini, vojvođanski privrednici ostvarili su najznačajniju robnu razmenu sa zemljama Evropske unije (62,9%), potom sa ostalim zemljama (27,5%) i državama CEFTA regiona (9,6%). U okviru realizovanog ukupnog izvoza, vojvođanski privrednici su najviše izvezli u SR Nemačku (13,1%) i jedino izvoz u tu zemlju čini preko 10% ukupnog izvoza.

U okviru realizovanog uvoza u 2017. godini, najznačajniji je uvoz iz Ruske Federacije i on sam čini 16,8% ukupnog uvoza AP Vojvodine. Uvoz iz Nemačke čini 12,1% ukupnog uvoza.

Kada je u pitanju prosečna neto zarada, isplaćena bez poreza i doprinosa u 2017. godini, na nivou Vojvodine onaiznosi 46.215 dinara, i u odnosu na prosečno isplaćenu zaradu u prethodnoj godini, nominalno je veća za 3,6 odsto, a realno za 0,3 odsto.

Na kraju decembra 2017. godine, u odnosu na registrovano brojčano stanje u istom mesecu prethodne godine, na evidenciji NSZ u Vojvodini smanjen je broj nezaposlenih lica za 16,4 odsto, odnosno u Vojvodinije 26.343 nezaposlena lica manje.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti