Plastics 4.0 - naš vodič kroz digitalizaciju

Komentari: 0

Industry 4.0 predstavlja digitalizaciju industrijskog sektora nastalu kao projekat nemačke vlade sa ciljem promocije i unapređenja digitalizacije u industriji. Osnovni cilj je izgradnja i unapređenje procesa proizvodnje kroz stvaranje “pametnih fabrika” koje će dovesti do smanjenja troškova proizvodnje i lakšeg upravljanja.

Kompanija KraussMaffei Group je u okviru Indsutry 4.0 predstavila svoj vodič kroz digitalizaciju pod imenom Plastics 4.0.

Osnovni koncept Plastics 4.0 sastoji se od 3 podkoncepta a to su: “Pametne mašine”, “Integrisan proces proizvodnje” i “ Interaktivni servis”.

Ova tri podkoncepta zajedno čine proizvodnju i održavanje fleksibilnijim, sa minimalnim gubicima i što je najvažnije efikasnijim.

Nekoliko najosnovnijih rešenja kompanije KraussMaffei Group u okviru Plastics 4.0 čine: APC+, BlueBox, DataXplorer, Web-Service Box, Analytix.

APC+ donosi novitete u okviru funkcije APC (Adaptive Process Control) ranije predstavljene na sajmu Fakuma 2014. godine. APC prati promene u ciklusu proizvodnje koje mogu nastati usled različitih okolnosti kao što je promena ambijentalnih uslova, fluktuacija viskoziteta materijala, prikuplja informacije i vrši korekciju kako bi finalni proizvod bio visokog kvaliteta.

Pored obrade termoplasta, APC funkcija sada je pogodna i za obradu silikona. APC+ pruža brojne, nove funkcije kao što je skladištenje podataka o preko 20 osnovnih materijala i preduzimanje korektivnih mera u toku faze naknadnog pritiska.

BlueBox predstavlja softverski i hardverski paket koji omogućava operateru konekciju između mašine i spoljašnjih operativnih sistema kao što su Android, Windows, Apple itd. Ovaj paket čini centralni server povezan internet konekcijom sa svim spoljašnjim uređajima i može pratiti rad čak 32 mašine.

DataXplorer je moćan alat u analizi i praćenju procesa proizvodnje koji vrši kontrolu čitavog procesa na mašini, analizira i dokumentuje podatke. DataXplorer je poseban kompjuter koji se nalazi u sklopu elektro ormara i koji prikuplja podatke o svakom ciklusu na mašini, analizira ih i dokumentuje na MC6 kontrolu u vidu grafikona. Na ovaj način smanjuju se troškovi proizvodnje i poboljšava efikasnost rada mašine.

Web-Service Box i Analytix omogućavaju lakšu i bržu komunikaciju sa servisnom službom u KraussMaffei u cilju što bržeg rešavanja problema koji mogu nastati u svakodnevnom radu. Korisnik će u budućnosti biti u prilici da kreira servisni tiket koji se automatski evidentira u KraussMaffei i na osnovu koga se pristupa rešavanju problema. Takođe, korisnik će biti u mogućnosti preko aplikacije Analytix da prati analizu i rad svakog segmenta u radu mašine za brizganje plastike.

Cilj “industrije 4.0” su pametne fabrike koje su prilagodljive i koje efikasno integrišu klijente i poslovne partnere u jedinstveni proces da bi se povećala produktivnost i efikasnost i time obezbedila konkurentnost na globalnom tržištu. KraussMaffei kompanija, naravno, postala je deo ove revolucije.

Ekskluzivni distributer i ovlašćeni serviser za KraussMaffei

NENEL GROUP D.O.O.
Vuka Karadžića 1b
32 300 Gornji Milanovac, Srbija
Tel: 032/722-070
e-mail: info@nenelgroup.com
web: www.nenelgroup.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti