PARKER-OVA SMART ELECTRIFICATION TEHNOLOŠKA PONUDA

Komentari: 0

Parker Hannifin, globalni predvodnik na području tehnologija kontrole kretanja, predstavlja SMART electrification proizvode koji su dizajnirani da rade kao sistem čime se optimizuju performanse mašine i omogućava lakoća upotrebe.

Ovi proizvodi, od početka su zamišljeni da sjedinjuju najbolje iz sveta elektronike i hidrauličkog pokretanja za aplikacije koje rade i u najtežim radnim uslovima.

Ovaj SMART koncept elektrifikacije podrazumeva tri osnovne osobine komponenti, integrisanost, povezanost i efikasnost.

Integrisanost tehnoloških rešenja kao posledica višedecenijskog iskustva u proizvodnji i sjedinjavanju motora, pumpi i kontrolera.

Ovo se, pre svega, odnosi na e-pumpe koje koriste ceo spektar Parker-ovih tehnologija.

Povezanost proizvoda i softvera omogućava razuđenu i povezanu kontrolu sistema.

Parker-ovi IQAN I IQAN Open proizvodi omogućavaju besprekornu povezanost kontrolera, ventila, senzora i preko mrežnog prolaza na oblaku.

Efikasnost se ogleda u rešenjima koja su dizajnirana i testirana od- jednom u cilju optimizovanih performansi sistema.

Od podudarnih motora i pogona do konfigurisanih e-pumpi, Parker ima tehnologiju koja omogućava bolju i efikasniju mašinu.

Izvor: Parker Hannifin Sales CEE s.r.o., Češka Republika
- Podružnica Novo mesto

tel.: +386 (0)7 337 66 50,
e-mail: parker.slovenia@parker.com
vebsajt: www.parker.com, Dušan Radaković

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti