PARKER IQAN-XC4X MODULI SADA SERTIFIKOVANI ZA BEZBEDNO FUNKCIONISANJE

Komentari: 0

Parker Hannifin, globalni lider u tehnologijama kontrole kretanja, sada nudi IQAN-XC41, -XC42 I -XC43 ekspanzione module sertifikovane u skladu sa IEC 61508 Safety Integrity Level 2 (SIL2).

Ovaj razvoj omogućava upotrebu modula kao dela bezbednosnih funkcija mašina sve do nivoa EN 13849-1 d (PL d).

Uz pomoć ovih sertifikovanih modula inženjeri mogu pojednostaviti implementaciju sistema i dizajn mašine mobilne hidraulike u skladu sa najvišim nivoima funkcionalne bezbednosti.

Obično se ovo odnosi na aplikacije iz oblasti rukovanja materijalima, građevine, platformi i specijalnih vozila, kao što su kamioni za odvoz smeća .

Novi razvoj se odnosi na oba tipa IQAN kontrolera, MC4x master I XC4x ekspanzioni modul.

Projektanti mašine sada imaju dodatne opcije na raspolaganju.

Na primer, mogu dodeliti kritični I/O modul sa najbolje fizičke lokacije na mašini čime se redukuje kompleksnost kao i cena ožičenja.

Važna osobina XC4x modula je Parker-ov novi protokol koji je istovremeno bezbedan i efikasan u pogledu propusnog opsega.

Protokol podržava klasični CAN (250 i 500 kbps) kao I CAN FD sve do 500/2000 kpbs. Tako u sistemu gde su svi izlazi koji kontrolišu hidrauličke venti le bezbedni, dizajner ne mora da uvodi dodatne komponente i povećava kompleksnost da bi implementirao osnovne stop funkcije.

IQAN je elektronski sistem kontrole za primenu u mobilnoj hidraulici sa najvišim fokusom na funkcionalnoj bezbednostii, preciznoj kontroli i jednostavnosti primene kao i kasnije upotrebe.

U svojoj suštini IQAN je potpuno integrisano rešenje kontrolera i displeja uz IQAN softver za konfigurisanje i dijagnostiku.

IQAN je bezbedan, brz i moćan sistem.

Paket softverskih alata sastoji se od IQAN design za projektovanje aplikacije, IQAN simulate za simuliranje njenog rada i IQANrun za servisiranje i dijagnostiku.

Zahvaljujući ovom paralelnom razvoju IQAN hardvera is softvera korisnik dobija plug and play funkcionalnost uz najviše bezbednosne performanse.

Izvor: Parker Hannifin Sales CEE s.r.o., Češka Republika - Podružnica Novo mesto,
tel.: +386 (0)7 337 66 50,
e-mail: parker.slovenia@parker.com,
vebsajt: www.parker.com, Dušan Radaković

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti