Pametnije i optimalnije rešenje za spajanja u građevinskoj industriji

Komentari: 0

U današnjoj građevinskoj industriji, proizvođači koji isporučuju različite komponente suočavaju se sa nizom konkurentskih i inženjerskih pritisaka. Zbog povećanog oslanjanja mehaničkih sistema na performanse, kvarovi mogu dovesti do smanjenog komfora korisnika, neostvarene uštede energije i propadanja nekih komponenti zgrade.

Istovremeno, novi građevinski standardi sve više zahtevaju karakteristike visokih performansi koje povećavaju energetsku efikasnost i održivost.

Tokom procesa proizvodnje, kompanije koje prave komponente potrebne za izgradnju su podložne cikličnim tržišnim pritiscima, uključujući promene u ponudi i potražnji, nacionalnim i međunarodnim ekonomskim uslovima, troškovima rada i vladinim propisima, kao i periodična kašnjenja u isporuci drvne građe, i drugih materijala.

Da bi ostale konkurentne u okruženju koje je sve izazovnije, kompanije koje mogu da pronađu novu efikasnost u proizvodnji i lancu snabdevanja biće u najjačoj poziciji da zadrže i povećaju svoj tržišni udeo. Da bi se maksimizirala proizvodnja bez žrtvovanja kvaliteta proizvoda, svaki aspekt montažne linije treba da se proceni i optimizuje sa ciljem veće efikasnosti.

Od prozora do arhitektonskih obloga, aplikacije za lepljenje i montažu se često oslanjaju na konvencionalne metode spajanja kao što su tečni lepkovi. Iako i lepak i traka obezbeđuju učinak spajanja koji zadovoljava ili prevazilazi specifikacije za aplikacije za snabdevanje zgrada, proizvođači koji su prešli na konstruktivnu lepljivu traku i strukturalni silikon kao modularni sistem videli su značajna poboljšanja u vremenu proizvodnje, kao i povećanje ukupne efikasnosti.

Evo pet dokazanih prednosti ugradnje dvostranih traka od akrilne pene u proizvodni proces.

1. Veća efikasnost u primeni

Čista i jednostavna upotreba, niski troškovi održavanja, niža cena.

Bez obzira da li dolazi iz tube, kante ili kertridža, upotreba tečnog lepka na montažnoj liniji je dugotrajan, složen i skup proces.

Za razliku od konzistentno stabilne veze i dugog veka trajanja trake, mnogo toga može poći naopako sa tečnim lepkom. Ima mnogo kraći vek trajanja, a ako odnos njegove mešavine postane nekalibriran, proizvođači snose vreme i materijalne troškove da bi ponovili proizvodni proces, ili se suočavaju sa skupim troškovima garancije i komplikovanim procedurama.

Od redovnog održavanja i čišćenja alata za doziranje do troškova procedure pripreme lepka za jednokratnu upotrebu, preko mera predostrožnosti za zaštitu životne sredine, tečni lepak zahteva značajna i stalna ulaganja u poređenju sa dvostranim viskoelastičnim trakama sa akrilnim jezgrom.

Traka, koja je dostupna u rolnama ili prilagođenim dimenzijama, može se lako integrisati u proizvodni proces sa različitim ručnim, poluautomatskim i potpuno automatskim aplikatorima i dispenzerima.

2. Kraće vreme do potpunog lepljenja

Sati u odnosu na dane.

Sa dvostranim viskoelastičnim akrilnim trakama, lepak formira jaku vezu za samo nekoliko sekundi. Prilikom proizvodnje prozora, na primer, jedinični modul napravljen od trake i strukturalnog silikona može se odmah pomeriti, što skraćuje vreme obrade i povećava kapacitete.

Nasuprot tome, tečni lepak zahteva period do krajnjeg i potpunog očvršćavanja da bi se uspostavila i postigla maksimalna čvrstoća veze.

Za to vreme, svako pomeranje na montažnoj traci može rezultirati neusklađenim delovima i, na kraju, kompromitovanom vezom.

3. Odlična disipacija stresa

Konstruktivne veze koje se šire i skupljaju.

Kada je reč o spoljašnjosti zgrade, rešenje za pričvršćivanje mora biti u stanju da izdrži širok spektar temperaturnih okruženja.

Koeficijent termičke ekspanzije (CTE), koji uzrokuje da se materijali šire i skupljaju različitim brzinama, značajno će varirati na različitim podlogama, ali će komponente napravljene od metala i stakla, na primer, gurati i povlačiti jedna drugu nakon što su spojene.

Ove sile izazivaju nagomilavanje stresa, što može dovesti do različitih defekata kao što je savijanje.

Pošto mogu da izdrže temperature do 204 °C i do -4 °C direktno na spoju, dvostrane viskoelastične trake sa akrilnim jezgrom obezbeđuju odličnu disipaciju naprezanja koja može da izdrži čak i najekstremnija okruženja.

4. Ujednačenost linije spajanja

Veća preciznost za bolju pokrivenost.

Ravna linija veze je jedan od važnih faktora koji treba uzeti u obzir pri projektovanju spoja.

Kada se tečni lepak stavi u liniju vezivanja, postoji veliki broj procesnih varijabli koje mogu negativno uticati na performanse lepka, posebno neravnomerno nanošenje koje rezultira nepotpunom pokrivenošću ili neujednačenom debljinom.

Nasuprot tome, dvostrano lepljive akrilne trake obezbeđuju ujednačenu debljinu linije spajanja i potpuno pokrivanje površine svaki put, zahvaljujući lakoći primene i visokoj preciznosti nanošenja.

Pošto je lepljiva pokrivenost trake unapred određena i precizno projektovana, ona pruža optimalne performanse lepka bez koncentracije naprezanja ili vazdušnih mehurića.

5. Prefinjenija estetika

Besprekorno privlačan – posebno za arhitekte.

Dvostrane viskoelastične akrilne trake pružaju mnoge prednosti u odnosu na tradicionalne metode pričvršćivanja tokom proizvodnje, ali primetna je jedna ključna konkurentska prednost nakon što se kompletan objekat završi.

Pošto lepljive trake visokih performansi mogu neprimetno da sastave više različitih podloga, bez vidljivih spojeva ili ostataka lepka, dobijeni proizvod daje zgradama estetski prijatniji izgled.

Pored toga, arhitekte i vlasnici zgrada sve više preferiraju elegantniji, najsavremeniji dizajn eksterijera, koji zahteva čistu, preciznu vezu.

Visoke performanse spajanja sa tesa®ACXplus dvostrano lepljivim trakama zasnovane su na njihovoj viskoelastičnosti, što dovodi do elastičnih i viskoznih karakteristika, obezbeđujući unutrašnju čvrstoću kao i opuštanje mehaničkih naprezanja.

Zaključak

Bez obzira da li proizvodite konstruktivne osnove ili različite obloge, lepljive trake nude pravu konkurentsku prednost u odnosu na manje efikasne metode lepljenja kao što su tečni lepkovi.

Lepljive trake visokih performansi mogu da povežu više podloga – čak i materijale niske površinske energije (LSE) kao što su polipropilen i polietilen – što rezultira čistim, ujednačenim linijama spojeva.

Za nanošenje lepljivih traka nisu potrebni nikakvi specijalni alati ili skupa obuka, čija rešenja za aplikaciju se lako koriste, smanjuju vreme proizvodnje i povećavaju efikasnost.

Dizajnirano da traje koliko i sama zgrada, rešenje tehničkog lepka sledeće generacije, kao što je dvostrano lepljiva traka od sa jezgrom od akrilne pene, obezbediće sigurnu i trajnu vezu, fleksibilnost u dizajnu i značajno unapređenje i optimizaciju proizvodnog procesa.

O tesa® ACXplus

tesa® ACXplus je akrilna traka visokih performansi za trajne unutrašnje i spoljašnje primene.

Pruža brzu, moćnu, estetski ugodnu vezu na materijalima sa različitim površinskim karakteristikama zahvaljujući sistemu akrilnog lepka koji omogućava optimalno i ravnomerno prijanjanje i hemijski se prilagođava različitim vrstama površinama.

Pored toga, debljina trake se može prilagoditi samom zahtevu i potrebi, kako bi se kompenzovale grube i neravne površine.

Rezultat je veza visoke čvrstoće koja će trajati decenijama. 

tesa tape Kft .
Hillside Offi ces
Alkotás út 55-61
H-1123 Budapest
Hungary
Dušan Jandrić
Phone: +381 63 657 676
Fax: +381 21 897 677
E-Mail: dusan.jandric@tesa.com
Internet: www.tesa.com


 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti