OBEZBEĐIVANJE ČISTE VODE I SANITARNIH USLOVA

Komentari: 0

Kao jedan od najstarijih i najčešćih oblika dezinfekcije, hlor poboljšava kvalitet vode uništavanjem mikroorganizama koji izazivaju bolesti, kao i reakcijom sa drugim organskim i neorganskim supstancama.

Nivo hlora se mora aktivno pratiti kako bi se osiguralo da je dovoljno hlora prisutno za dezinfekciju, kao i da se kontrolišu štetni efekti kao što su ukus, miris i potencijalne reakcije sa organskom materijom kako se ne bi formirali štetni nusprodukti dezinfekcije.

Kombinovani hlor

Hlor je jako oksidaciono sredstvo koje uništava uglavnom organske zagađivače i bakterije i može se kombinovati sa jedinjenjima koja sadrže azot, formirajuć i hloramine.

Slobodan hlor

Prilikom doziranja hlora za dezinfekciju, samo deo doziranog hlora ostaje aktivan da bi se zapravo nastavio proces dezinfekcije.

DPD metoda je najčešće korišćena procedura za određivanje reziduala slobodnog hlora u vodi. DPD indikator (N,N-dietil-fenilendiamin) odmah reaguje sa slobodnim dostupnim hlorom—hipohlornom kiselinom ili hipohloritnim jonom da bi formirao različite nijanse magenta boje, koje su proporcionalne koncentraciji hlora.

Standardna procedura je fotometrijsko merenje, gde se koncentracija, u mg/l, prikazuje na prednjoj ploči.

Efikasnost sredstava za dezinfekciju takođe zavisi od kontrolisane pH vrednosti

Pravilno razumevanje sistema za prečišć avanje vode ć e vam obezbediti da skratite vreme koje trošite na održavanje i uštedite novac na hemikalijama.

Praćenje nivoa pH i hlora ima važan uticaj na javno zdravlje, kao i na povrat investicije.

Sistemi za dezinfekciju hlorom automatski dovode hlor i važne minerale u vodu u bazenu.

Ovo održava konstantnu zaostalu količinu hlora, što sprečava rast bakterija i eliminiše zagađivače.

Ovi sistemi uklanjaju potrebu za stalnim testiranjem i prilagođavanjem više hemijskih nivoa.

BL12X pumpe mere i precizno kontrolišu hlor i pH balans uz pomoć integrisanih peristaltičkih pumpi i multiparametarske pH/ORP/T sonde.

PCA 300 serija Analizatori hlora, pH, ORP i temperature

Analizatori hlora serije Hanna PCA300 kontinuirano prate, kontrolišu i podešavaju sadržaj hlora i pH u toku uzorka.

PCA analizatori koriste DPD kolorimetrijsku metodu za planirana merenja hlora. PCA ima dozirni relej za dodavanje hlora pomoć u dozirne pumpe ili generatora hlora kada je očitavanje ispod programom podešene tačke.

PCA340 poseduje dva izlazna signala od 0-20 ili 4-20 mA koji se mogu birati i koji su skalabilni za prenos očitavanja na spoljne uređaje za snimanje.

Rutinsko merenje na terenu ili u uzorcima je olakšano sa HANNA prenosivim fotometrima.

HI97710 Fotometar za pH, slobodan i ukupan hlor

HI97710 Fotometar za pH, slobodan i ukupan hlor je IP67 vodotporan i dizajniran sa inovativnim optičkim sistemom koji nudi vrhunske performanse u tačnosti, ponovljivosti i količini vremena koje je potrebno da se izvrši merenje.

CAL Check™ funkcionalnost

Hannina ekskluzivna funkcija CAL Check omogućava verifikaciju performansi i kalibraciju merača korišćenjem NIST standarda koji se mogu pratiti.

GLP

Dobra laboratorijska praksa (GLP) pokazuje datum i vreme poslednje korisničke kalibracije.

Zašto je merenje slobodnog hlora toliko važno?

Ako testiramo vodu i utvrdimo da je ostalo još malo slobodnog hlora, to dokazuje da je većina opasnih organizama u vodi uklonjena i da je voda sigurna.

Hanna Instruments d.o.o

Milana Kašanina 2, 11.000 Beograd
Tel: +381 11 3242922
sales@hannainstruments.rs
www.hannainstruments.rs

O Autoru

Nives Vinceković Budor, dipl.hem.ing

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti