Novi tip protivpožarne klapne FKA2-EU

Komentari: 0

Protivpožarne klapne se koriste kao bezbednosna komponenta u sistemima ventilacije.

Protivpožarna klapna se upotrebljava kao uređaj za zatvaranje, u cilju sprečavanja širenja vatre i dima kroz sistem ventilacionih kanala.

Za vreme normalnog rada protivpožarna klapna je otvorena, kako bi omogućila prolazak vazduha kroz sistem ventilacije.

Ukoliko se temperatura u slučaju požara poveća, lamela protivpožarne klapne se zatvara. Otvaranje se aktivira na 72 °. Ukoliko se lamela protivpožarne klapne zatvori usled povećanja temperature (npr. u slučaju požara), ne sme se ponovo otvarati.

Kao i svi ostali tipovi TROX protivpožarnih klapni, i ovaj novi tip je proizveden prema EN 15650, ispitan prema EN 1366-2 i klasifikovan prema EN 13501-3.

Poseduje obaveznu Deklaraciju o performansama, koju proizvođač prema važećim propisima izdaje na osnovu sertifikata o stalnosti performansi, koji je izdalo za to ovlašćeno imenovano telo. Samim tim u skladu sa aktuelnim propisima ispunjava i zahteve važećih SRPS EN normi.

Dostupne su u izvedbi sa topljivim elementom i krajnjim prekidačima za indikaciju zatvorenog i otvorenog položaja i u izvedbi sa motorom sa povratnom oprugom, 230VAC ili 24VAC.

Opis rada:

Pokretač sa povratnom oprugom omogućava motorizovano otvaranje i zatvaranje lamele klapne i moguće je aktivirati ga preko centralnog sistema za nadzor i upravljanje.

Protivpožarne klapne sa elektromotornim pokretačem mogu se, u redovnoj upotrebi koristiti za zatvaranje kanala. Dokle god je pokretač pod naponom, lamela klapne ostaje otvorena.

Elektromotorni pokretač sa povratnom oprugom zatvara protivpožarnu klapnu kada nastupi jedan od sledećih događaja: 

• temperatura u protivpožarnoj klapni dostigne > 72 °C 

• temperatura u području oko mehanizma za okidanje dostigne > 72 °C

• prekida se napajanje električnom energijom (princip mirne struje)

• elektromotor sa povratnom oprugom je standardno opremljen krajnjim prekidačima koji se mogu koristiti za indikaciju položaja lamele klapne.

Šta je novo:

• dimenzije na zahtev u koracima od po 1 mm

• standardni obostrani revizioni otvori za brzu kontrolu položaja lamele

• moguća visina kanala već počev od 100 mm

• moguća nadogradnja pokretača bez demontiranja kanala

• smanjeno je dozvoljeno rastojanje između 2 protivpožarne klapne na 60 mm i između protivpožarne klapne i nosećih konstrukcija na 40 mm; usklađeno sa CE zahtevima

• jedna vrsta protivpožarne klapne za sve ispitane veličine i primene

• jednostavna ugradnja vatrozaštitnih ploča od 7 različitih proizvođača; usklađeno sa CE zahtevima

www.trox.rs

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti