Novi manometar sa logerom merenja – Parker SensoControl ServiceJunior

Komentari: 0

Parker je proširio asortiman opreme za dijagnostiku SensoControl modelom ServiceJunior, koji omogućava korisnicima da mere, prikazuju i smeštaju rezultate merenja pritiska na jednom uređaju.

Ključna karakteristika je metalno kućište koje doprinosi izuzetno robusnom dizajnu i jednostavno upravljanje.

Često su potrebni mnogi mehanički manometri da bi se postigla tačna merenja u širokom rasponu pritiska.

Zahvaljujući visokoj tačnosti, dugotrajnoj stabilnosti i displeju sa 4 ½ brojevima, novi ServiceJunior pruža rešenje kao jedinstveni uređaj koji može da ispuni više zadataka.

Granice pritiska pouzdano se beleže pri brzini uzorkovanja od 10 ms.

Funkcija uređaja MIN / MAX može se koristiti za automatsko skladištenje minimalnih i maksimalnih vrednosti pritiska koje se zatim očitavaju pritiskom na dugme.

Opcionalni loger podataka beleži trenutne, najviše i najniže izmerene vrednosti u realnom vremenu.

Merenja do 24 sata mogu se jednostavno pokrenuti pritiskom na dugme, dok je prenošenje sačuvanih merenja u CSV format na računar moguće putem ugrađenog USB interfejsa.

Uređaj je dostupan u 5 različitih raspona pritiska, -1–16 bar, 0-100 bar, 0-400 bar, 0-600 bar i 0-1000 bar.

Izvor: Parker Hannifin Sales CEE s.r.o., Češka Republika
- Podružnica Novo mesto
tel.: +386 (0)7 337 66 50,
e-mail: parker.slovenia@parker.com
vebsajt: www.parker.com
Miha Šteger


 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti