Ne znate šta sa viškom slame, sena, piljevine, strugotina ili ostale biomase?

Komentari: 6

Ne znate šta sa viškom slame, sena, piljevine, strugotina ili ostale biomase? - Linije za proizvodnju peleta

 

O agropeletu

Agropelet se proizvodi od suvih biljaka (slame, sena, i sl.), usitnjenih na finu frakciju, koja se presuje u granule prečnika 6, 8 i 12 mm i dužine 20 – 40 mm. Ove granule su jako koncentrisan materijal sa specifičnom težinom od 1,4 kg/dm3 (teže i gušće od drvetra).

Zašto agropelet?

Tehnički razlozi:

- Pretvaranje sirove biomase u proizvod

- Manji zahtevi za skladištenje, lakša manipulacija i doziranje

- Pelet = proizvod za automatizovane procese

Ekonomski razlozi:

- Alternativni proizvod od redovno obnovljivih prirodnih resursa

- Dostupnost pomoću redovne mehanizacije koja se koristi u poljoprivredi

- Širok spektar primene – STOČNA HRANA, POSTELJICA U STOČARSTVU, ĐUBRIVO, GORIVO

Gorivo

Agropelet je nova vrsta goriva koje spada u kategoriju biomase toplotne vrednosti na nivou uglja. U poređenju sa sirovom biomasom, agropelet se preferira zbog izrazito manjeg obima (čak 10x). Proizvoden je iz isključivo prirodnih materijala bez aditiva, gde je vezivo prirodno organsko jedinjenje, lignin, sadržan u ćelijskoj strukturi biljaka.

Proizvodnja se zasniva na kompresiji suvih biljaka (slama, seno, i slično ) usitnjenih na finu frakciju, u granule prečnika 6, 8 i 12 mm i dužine 20 – 40 mm. Ove granule su veoma koncentrovan ogrevni materijal jedinice težine 1,4 kg/dm3 (teže i gušće od drveta). Imaju izuzetne karakteristike pre svega pri sagorevanju u automatskim kotlovima, jer omogućavaju laku manipulaciju, automatsko doziranje i dugoročnu efikasnost kotla uz minimalne troškove održavanja.

Mogućnost skladištenja, pakovanja i transporta je čak i za male potrošače izrazito povoljnija u odnosu na drva i ugalj.Pored toga,pelet ima značajno niži procenat otpada čvrstih čestica( 5-10x u odnosu na ugalj), produkuje manje isparenja i čistiji je.

Pogodan za kotlove

- u elektranama

- u gradskim toplanama

- u pećima za spaljivanje biomase

- u industrijskim preduzećima

- u domaćinstvima

Ekonomija upotrebe agropeleta kao goriva

Energetska efikasnost - agropelet se može koristiti u standardnim kotlovima, kao dodatak uglju. Ipak,najbolja je upotreba u kotlovima sa automatizovanim radom i kontrolom sagorevanja, gde efikasnost sagorevanja dostiže čak 90 %. Kaloričnost je slična kao kod mrkog uglja, cena je veoma blizu cene uglja (prema kvalitetu, tipu pakovanja, transportu, i slično). 

Linija za peletiranje ProPelety 700 / 1000 / 1400 / 2000 Agro

Namenjena je za efikasnu preradu biomase (slama, seno) iz žitarica ,uljarica, mahunarki, trava i energetskog bilja u kvalitetno gorivo u formi agropeleta.

Ulazna sirovina

Ulazna sirovina mogu biti valjkaste bale prečnika max.150 cm ili kockaste bale preseka max.150x150 cm, alternativno je moguće koristiti nebaliranu sirovinu.Vlaga ulazne sirovine je do 14%. Pri većoj vlažnosti sirovine, linija mora biti dopunjena procesom sušenja. Osnovni koncept linije podrazumeva pakovanje izlaznog peleta u pakovanja velikog obima – u tzv. big-bag ili kontejnere. Rad celokupne opreme je kontinuiran.Upravljanje linijom objedinjeno je jednim kontrolnim pultom. Predviđeno je da linijom upravlja jedan radnik obučen za ovu manipulaciju – dovod bala, izmena big-bagova i slično. 

Linija za peletiranje ProPelety 700 / 1000 / 1400 / 2000 Agro Plus

Linija za peletiranje namenjena je za efikasnu preradu biomase (slama, seno, ljuske, pleva i slično) iz žitarica ,uljarica, mahunarki, trava i energetskog bilja u kvalitetno gorivo u formi agropeleta.

Ulazna sirovina

Ulazna sirovina mogu biti valjkaste bale prečnika max.150 cm ili kockaste bale preseka max.150x150 cm, alternativno je moguće koristiti nebaliranu sirovinu.Vlaga ulazne sirovine je do 14%. Pri većoj vlažnosti sirovine, linija za peletiranje mora biti dopunjena procesom sušenja. Osnovni koncept linije podrazumeva pakovanje izlaznog peleta u pakovanja velikog obima – u tzv. big-bag ili kontejnere.

Rad celokupne opreme je kontinuiran.Upravljanje linijom objedinjeno je jednim kontrolnim pultom. Predviđeno je da linijom upravlja jedan radnik obučen za ovu manipulaciju – dovod bala, izmena big-bagova i slično. 

Linija za peletiranje ProPelety 700 / 1000 / 1400 / 2000 Wood

Ulazna sirovina

Piljevina ili strugotina (otpad pri sečenju ili hoblovanju suvog drveta). U slučaju veće vlažnosti,potrebno je ulaznu sirovinu osušiti na cca 14% ulazne vlažnosti.

Izlazni proizvod - Pelet

Granule prečnika 6-14 mm (zavisno od matrice)dužine 1-3 x prečnik, bez hemijskih aditiva, sa visokim stepenom sabijanja. Slobodno uskladišten ili big-bag.

Linija za peletiranje ProPelety 700 / 1000 / 1400 / 2000 Wood Plus

Ulazna sirovina

Piljevina ili strugotina (otpad pri sečenju ili hoblovanju suvog drveta). U slučaju veće vlažnosti,potrebno je ulaznu sirovinu osušiti na cca 14% ulazne vlažnosti.


Izlazni proizvod - Pelet

Granule prečnika 6-14 mm (zavisno od matrice)dužine 1-3 x prečnik, bez hemijskih aditiva, sa visokim stepenom sabijanja. Slobodno uskladišten ili big-bag.

Ako ste zainteresovani za ponude određenih linija za peletiranje pogledajte OVDE

Za više informacija pogledajte na web strani kompanije ProPelety

 

6 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar
Zika Stojadinovic
26.02.2017 18:20
Koliko kosta ova vasa linija kojeg je kapaciteta na sat dali imate drobilice za sitnjenje drveta koliko su te masine jake koliko su kilovata motori koliki je precnik usta drveta koje treba da se drobi. Odgovori
Vladimir Vujkovoć
31.01.2020 23:02
Koliko kosta ovo postrojenje za pelet
Goran Mitic
26.02.2017 12:13
svidja mi se i duze vreme.razmisljam o tome sobzirom da imam kombajn i radim dosta svoje a i radim usluzno pa slame ima na pretek zanima me cena linije i koji su uslovi za kupovinu ili mi posalji te kon. Tel. Hvala unapred Odgovori
mile mladenovski
22.02.2017 17:56
meni se jako siga i zeleo bih da dobijem ponudu o kupovini ovakve linije
pozdrav Odgovori
Vladimir Hajek
06.03.2017 11:22
Za detaljne inormacije i slanje cenovne ponude molim Vas kliknite na priloženi link i popunite upitnik.
http://www.propelety.cz/rs/ponuda/linija-za-peleta/
Hvala
S'poštovanjem Propelety tim
Blage Mitevski
23.02.2017 21:16
Napisete mi cenu i moznost za uvoz u Makedoniju i vreme

Ostavi komentar

Klijenti