Murrelektronik osvaja novo područje poslovanja za vizijske sisteme

Komentari: 0

Svojim rešenjima za instalaciju vizijskih sistema, specijalizovana kompanija iz jugozapadne Nemačke za tehniku decentralizovane automatizacije sada nudi rešenja po meri za industrijsku obradu slike.

Kada se radi o industriji 4.0 ili veštačkoj inteligenciji predmeta, ne sme nedostajati sledeće: kamere za industrijsku obradu slike. Vizijski sistemi postaju sve važniji u industrijskoj proizvodnji i logistici.

Sa svojim rešenjima za instalaciju vizijskih sistema, kompanija Murrelektronik GmbH sa sedištem u mestu Oppenweiler bei Backnang sada nudi koncept za decentralizovana instalaciona rešenja za industrijsku obradu slike.

Graditelji mašina i postrojenja time sa kompanijom Murrelektronik imaju jakog partnera, kada se radi o naponskom napajanju, upravljanju signalima i podacima kod pametnog umrežavanja tehnologije kamera u procesi industrijske proizvodnje ili u logistici.

Kompanija Murrelektronik težište stavlja na decentralizovane sklopove koji se mogu montirati i utaknuti direktno u okruženju mašine kao što su prekidači, razdelnici i elementi napajanja, kao i odgovarajuća konfekcionirana kablovska i utikačka tehnologija visokog učinka. Prednosti su minimalni napor pri instalaciji i maksimalna performansa – i to kod novih i postojećih mašina i postrojenja.

Plug and Play za vizijske sisteme

Efikasno energetsko napajanje i pouzdana komunikacija podataka predstavljaju stubove funkcionišućeg koncepta instalacije. Cilj je senzore i aktivatore mašine ili postrojenja posebno efikasno i ekonomično spojiti u jedan sistem.

Rešenja za instalaciju vizijskih sistema kompanije Murrelektronik su modularno strukturirana.

Ona nude mogućnost integracije industrijske obrade slika u decentralizovani koncept instalacije ne samo prilikom razvoja novih mašina i postrojenja, već uvezivanje i u postojeće arhitekture sistema.

U te komponente se ubrajaju na primer Xelity Hybrid Switch, koji preuzima prenos podataka bez ikakvih problema i grešaka i na koji mogu da se priključe do četiri kamere, Master Breakout Box (razdelnik napona i signala), kao i Injection Box (element za napajanje naponom i signalom).

Sve komponente su montirane direktno u okruženju mašine, znači u neposrednoj blizini odgovarajućeg vizijskog sistema. "Naš koncept decentralizovane instalacije ima neuporedivu prednost da naši klijenti ne moraju da vrše vremenski zahtevnu i skupu instalaciju u razvodnom ormanu“, kaže Simon Šlihenmajer (Schlichenmaier), iz odeljenja za razvoj tržišta vizijskih sistema u kompaniji Murrelektronik.

"To znači da razvodni ormani mogu da se dimenzionišu da budu manji.“ Još jedna prednost: sa modularnim Plug & Play rešenjima kompanije Murrelektronik vizijski sistemi se mogu pustiti u rad ne samo brzo i fleksibilno, moduli olakšavaju i ubrzavaju dijagnostiku funkcionisanja tokom rada. To značajno skraćuje vreme zastoja postrojenja i mašina.

Pamet tamo gde je ona potrebna

Šlihenmajer (Schlichenmaier): "Sa našim rešenjima za instalaciju vizijskih sistema se fokusiramo na sve procese koji se odvijaju između kamere i upravljanja postrojenjem.“

A tamo gde industrijska obrada slike u postojećim sistemima nije bila moguća zbog prepunjenih razvodnih ormana, rešenja za instalaciju vizijskih sistema kompanije Murrelektronik pomaže putem kraćih kablova i manje isprepletanosti kablova: zahvaljujući brzini prenosa podataka od 1 gigabita/sekundi (Gbit/s) preko X kodiranih vodova za podatke do prekidača, obrada slika visoke rezolucije je bez problema moguća za mnoge industrijske primene.

Mrežna komunikacije se obavlja sa do 2,5 Gbit/s.

"Obrada podataka se vrši na licu mesta na mašini. Inteligenciju dovodimo tamo gde je ona potrebna“, kaže Šlihenmajer (Schlichenmaier) i dodaje: "Sa rešenjima za instalaciju vizijskih sistema kompanije Murrelektronik naši kupci optimizuju svoje procese proizvodnje na veću efikasnost i veći učinak.

Time povećavaju kapacitet i sprečavaju skupu doradu. I uz to činimo razvodne ormane manje prepunjenim."

www.murrelektronik.com

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti