MTS DATA CENTAR – Pravo mesto za Vaše podatke / Najbolji smeštaj za Vašu opremu

Komentari: 0

mts Data centar smešten je u samom centru Beograda i prostire se na više od 2000 m2 tehničkog prostora za smeštaj ICT opreme poslovnih korisnika.

Pored smeštaja opreme - usluge Telehousinga, omogućen je direktan, brz i efikasan pristup svim telekomunikacionim uslugama na nacionalnom (nezavisno od izbora provajdera pristupa internetu) i internacionalnom nivou (PoP-ovi mts mreže nalaze se i u Budimpešti, Beču, Frankfurtu, Sofiji, Ljubljani...), preko telekomunikacione infrastrukture vrhunskog kvaliteta (carrier grade). 

Zahvaljujući profesionalnom projektovanju i opremanju u skladu sa Tier 3/4 standardima, korisnicima se garantuje pouzdanost i raspoloživost njihovih podataka, u svakom trenutku.

Sigurnost i bezbednost ovog Data centra, koji je po tehničkim i bezbednosnim standardima jedan od najsavremenijih u regionu, prepoznala je i Vlada Republike Srbije, koja je krajem 2017. godine otvorila prvi državni Data centar i smestila celokupnu informaciono-komunikacionu infrastrukturu Republike Srbije upravo u ovaj objekat.

Visok nivo dostupnosti i pouzdanosti isporuke servisa postignut je izgradnjom najsavremenije i najkvalitetnije infrastrukture za napajanje i klimatizaciju i uspostavljanjem višestepenih nivoa redundanse, a sve sa ciljem obezbeđivanja najzahtevnijih mikroklimatskih uslova i neprekidnog napajanja električnom energijom IT/ICT opreme, smeštene u serverskim salama velikog kapaciteta.

Fizička zaštita i bezbednost infrastrukture data centra, kao i same IT/ICT opreme, obezbeđeni su implementacijom najsavremenijih sistema za kontrolu pristupa, video‑nadzor, ranu detekciju i dojavu požara, kao i najsavremenijim sistemom za automatsko gašenje požara.

Rad Data centra, praćenje i optimizacija svih navedenih komponenti, realizovani su pomoću DCIM rešenja StruxureWare kompanije Schneider Electric. 

Zahvaljujući ovom sistemu, omogućeno je:

• Centralizovano rešenje za evidentiranje opreme u Data centru (Asset Management);

• Energetska efikasnost Data centra proračunom PUE faktora (Power Usage Effectiveness);

• Lakša identifikacija i predikcija potencijalnih problema, kao što su npr. temperaturni čepovi, preopterećenje rek ormana, loš protok vazduha, nedostatak fizičkog prostora;

• Korišćenje alata za dodelu radnih naloga i praćenje promena u Data centru (smeštanje opreme, povezivanje, demontaža);

• “What if“ simulacije bez uticaja na infrastrukturu i opremu;

• Bolje planiranje i optimizacija resursa.

Garancija kvaliteta koju pruža mts Data centar potvrđena je i sertifikatima o ispunjenosti zahteva standarda 9001, 20000, 27001 i 22301 u domenu pružanja IT servisa.

Profesionalno osoblje mts Data centra obučeno je da na najbolji način reši potencijalni problem koji može da prekine ili ugrozi svakodnevno poslovanje nekog od njihovih korisnika.

U prilog ovim tvrdnjama govori i činjenica da u poslednjih deset godina nikada nisu imali nijedan problem koji je mogao da umanji funkcionalnost Data centra i opreme korisnika.

Pored izuzetno stručnog kadra zaduženog za održavanje servera i ostale opreme, benefiti korišćenja Data centra su i značajna ušteda kapitalnih sredstava za izgradnju sopstvenog Data centra, održavanja kompletne infrastrukture, kao i troškove hlađenja i napajanja opreme.

Samim tim, ove uštede kompanijama ostavljaju slobodu da ulažu i planiraju dalji razvoj svog IT sektora na drugim poljima i realociranje zaposlenih na druge poslove koji su od značaja za širenje i napredovanje core biznisa.

Najvažniji pokazatelj kvaliteta i poverenja koje mts Data centar uživa kod korisnika je i rad na povećanju smeštajnih kapaciteta, koji je pokrenut ove godine.

Kako je trenutni prostor Data centra već skoro popunjen, u planu su dalja proširenja objekta kako bi svi zainteresovani imali priliku da zaštite svoje podatke.


 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti