Modularna panel platforma TPC-5000 obezbeđuje prilagodljivost

Komentari: 0

Kada industrijski računar može da se priključi na ekran kao modul, korisnici mogu da zamene ili da nadograde bilo računar bilo ekran umesto cele jedinice računar/ekran.

Zbog boljeg odnosa između cene i kapaciteta, visokih kapaciteta obrade podataka, širokih mogućnosti povezivanja i drugih funkcija, industrijski lični računar (IPC) često se koristi u automatizaciji, zahvatu podataka i sličnim aplikacijama.

Rade vrlo slično kao tradicionalni lični računari, ali na raspolaganju imaju dodatne funkcije i posebno su napravljeni za rad u zahtevnijim uslovima.

Kada su za upotrebu potrebni i računar i grafički displej, dakle u većini slučajeva, najkompaktnije i u pogledu troškova najefikasnije rešenje jeste da se obe komponente spoje u jedno kućište.

Ali kada je potrebno računar ili ekran popraviti ili nadograditi, pojavi se problem. Korisnici to mogu da reše na više načine, ali nijedan nije sasvim zadovoljavajuć.

Može da se odstrani cela jedinica i pošalje na popravak, ali na taj način neće biti funkcionalna dok ne bude popravljena, vraćena i ponovo montirana. Ako ekran otkaže ili ako se nepopravljivo pokvari, potrebno je zameniti celu jedinicu, što znači gubitak novca koji je bio investiran u računar; i obratno, ako otkaže ili se pokvari računar, a ekran još uvek radi, izgubićemo novac koji smo investirali u ekran.

Sa sličnim problemima se susrećemo u nadogradnji, a komponenta na koju to obično utiče jeste računar.

Tehnologija grafičkih displeja ne napreduje toliko brzo kao računarska tehnologija, zato se mnogo korisnika nađe u položaju da imaju potpuno prihvatljiv ekran, ali zbog dodatnih funkcija i bolje funkcionalnosti moraju da nadograde računar.

Nova tehnologija taj problem rešava tako što nudi računar kao "modul" koji se priključi na ekran.

To korisnicima omogućava da izaberu i zadrže odgovarajuće kapacitete, a istovremeno smanje ukupan trošak održavanja.

Modularnost se susreće u svetu automatizacije već neko vreme, zato je koncept modularnog industrijskog računara za industriju nešto prirodno.

Modularnost u industriji 

Potrošači obično žele da stvari budu napravljene po njihovim željama, naročito kada je reč o stvarima kao što su automobili, odeća i hamburgeri.

Tehnološka industrija je često uvodila nove funkcije proizvoda bez ikakvog većeg uvažavanja primedbi korisnika, što je razumljivo s obzirom na komplikovanost elektronskih uređaja.

Ali elektronska tehnologija svakako može da se nudi uz razne opcije, za što postoji mnogo dobrih razloga. Kao što piše Forbes.com, modularna tehnologija za elektroniku "ljudima nudi mogućnost izbora i omogućava mnogo duže životne cikluse proizvoda, što doprinosi smanjenju broja (elektronskog) otpada." (Referenca 1)

Kod industrijskih računara je mogućnost da se izabere modul i ekran te da se zajedno povežu u krajnji proizvod nešto slično kao kad bi za desert izabrali najdraži ukus sladoleda koji odlično ide uz kolač.

Modul može da bude jak industrijski računar ili jednostavan terminal »thin client«. Ekrani su naravno različitih veličina i rezolucija te mogu imati klasičan (4:3) ili savremen odnos stranica (16:9).

Osim toga, da bi zadovoljili zahteve upotrebe - na raspolaganju su razne tehnologije ekrana osetljivih na dodir, klasičan rezistivan i kapacitivan PCT sa više tačaka. 

Većina rešenja u automatizaciji, kao što su PLC-i i ulazno-izlazni sistemi, već koristi modularnost.

Kod tih platformi su napajanja, kontroleri, ulazno-izlazni moduli i druga pripadajuća oprema obično pričvršćena na razne vođice i montažne ploče. Korisnici izaberu tačno one komponente koje su im potrebne za aplikaciju.

Tokom rada je za svaki kvar potrebno zameniti samo pojedinačni modul, a oni su često napravljeni tako da se lako menjaju i da se pri tome ne zaustavlja sistem.

Koristi modularnosti

Modularni panel računari prosto su još jedno logično rešenje modularnog kapaciteta, koji je u upotrebi u brojnim industrijskim proizvodima i sistemima hardvera i softvera. Planerima nudi brojne koristi, kao što je navedeno u tabeli i opisano ispod. Potrebno je naglasiti da fleksibilnost koju nude modularni panel računari nije samo kozmetička. Inženjerima i krajnjim korisnicima ta ideja nudi brojne opipljive prednosti. Konfiguracija modula je jednostavna i brza da zadovolji zahteve aplikacije, omogući jednostavno održavanje i nadgrađivanje za budućnost.

Koristi modularizacije

1. Prilagodljivost

• Veća kompaktnost i efikasnost u pogledu troškova nego kod odvojenog modula i ekrana.

• Na zalihama je potrebno imati manje rezervnih komponenti.

2. Podesivost

• Standardizacija na jedan modul, jer može da radi sa više ekrana 

• Standardizacija na jedan ekran, jer može da radi sa više modula

• Ubrza ciklus planiranja

3. Održavanje

• Modul može da se programira u kancelariji ili drugom udaljenom prostoru i onda da se priključi na ekran u prostorijama pogona.

• Ako dođe do kvara modula, a ekran radi, može da se zameni modul.

• Ako dođe do kvara ekrana, a modul radi, može da se zameni ekran.

• Lakše održavanje.

4. Nadogradivost

• Može da se nadogradi modul, a i dalje se koristi isti ekran.

• Može da se nadogradi ekran, a i dalje se koristi isti modul.

Modularni panel računari ispunjavaju sve uslove

Advantech je globalni proizvođač opreme i rešenja za automatizaciju, koji nudi inovativan i širok spektar hardvera i softvera.

Kao vodeći u oblasti modularnih panel računara, trenutno nudi pet modela lakih klijenata, pet modela modula kontrolnih ploča i pet modela ekrana.

Svi ti modeli mogu da se označe privatnim brendom, da budu usklađeni sa identitetom proizvodne linije proizvođača originalne opreme.

Važna karakteristika tih modularnih panel računara jeste to što imaju Wi-Fi antenu ugrađenu neposredno u prednju ploču ekrana, što jedinici omogućava da se odmah poveže sa mrežom, bez dodatnih modifikacija ormara ili dodatnih kablova ili delova.

Ekrani su otporni na vodu i prašinu u skladu sa mehaničkom zaštitom IP66. Zbog laganih materijala i posebne opreme, jedna osoba može lako sama da ugradi ekrane u kućište ili da ih pomoću VESO nosača pričvrsti na zid ili sto.

Korisnički interfejs za podešavanje ekrana je lako dostupan na zadnjoj strani. 

Moduli rade sa standardnim naponom od 24 VDC. iDoor otvor je već standard kod novijih Advantech-ovih računara, pa ni ovi računari nisu izuzetak, što korisniku još više povećava mogućnosti prilagođavanja hardvera na aplikaciju.

Ekrane i module povežemo sa robusnim pin-to-pin konektorima. Kada su povezani, za završetak montaže potrebno je samo još zategnuti nekoliko šrafova.

Za planere i proizvođače ne bi moglo biti lakše izabrati tačno ono što im je potrebno, i to brzo pripremiti za instalaciju.

Zaključci i obećanja

Sistemi za automatizaciju i oprema imaju izuzetne kapacitete, ali mogu da postanu prilično kompleksni da bi obezbedili sve potrebne funkcije i rad. 

U industriji postoji neprestana težnja za otvorenim i modularnim metodima, opremom i sistemima. Kako primećuje savetodavna grupa ARC "krajnji korisnici su izrazili svoje nezadovoljstvo time kako se automatizacioni sistemi razvijaju... žele rešenje koje se zasniva na modularnim, standardizovanim elementima koji mogu međusobno da se povežu na jednostavan način." (Referenca 2).

Modularni panel računari su u skladu sa takvom vizijom.

Industrijski računari su temeljna komponenta brojnih arhitektura automatizacije procesa i opreme.

Predstavljaju preventivnu tehnologiju visokog kapaciteta i otporni su na zahtevne uslove sa kojima se susrećemo u njihovim brojnim načinima upotrebe u stvarnom svetu.

Naročito industrijski računari, koji su konfigurisani kao jedinice "sve u jednom" sa ugrađenom ekranom, vrlo su privlačni sa aspekta montiranja, jer su odlični za ograničene prostorije.

Očigledan nedostatak jedinica "sve u jednom" jeste to što je u slučaju bilo kakvog kvara i brojnih tipova nadogradnje kapaciteta, potrebno zameniti celu jedinicu u upotrebi.

A to je skupo, predstavlja probleme sa održavanjem rezervnih delova i može da produži vreme popravljanja. Korisnici su tražili bolje mogućnosti.

Industrija je reagovala tako što je stvorila modularni stil panel računara, gde korisnici mogu da biraju između brojnih raspoloživih ekrana i modula.

Naročito Advantech-ova modularna grupa panel računara korisnicima omogućava da na jednostavan način osmisle automatizacioni računar/ekran, koji će odgovarati tačno njihovim potrebama.

Računarski paket je optimizovan za jednostavno podešavanje i ako se potrebe promene, izmena konfiguracije je vrlo jednostavna.

Krajnji korisnici mogu da skladište manju podgrupu rezervnih delova, a osim toga skraćeno je i vreme prekida rada ako je potrebno popravljanje ili nadogradnja. Bolja efikasnost sa manje troškova.

Mnogo drugih hardverskih i softverskih elemenata automatizacionih platformi već prati modularni oblik, jer je to često najpouzdaniji i u pogledu troškova najefikasniji način za postizanje rešenja koja su fleksibilna, prilagodljiva, mogu da se nadograde i da se održavaju.

Modularni panel računari serije TPC-5000 samo su proširenje tog koncepta i predstavljaju rešenje za koje je kucnuo čas.

Reference:

Referenca 1, Is modular technology the next 'it' trend?; Don Reisinger; Fortune.com:

http://fortune.com/2015/09/07/modular-technology-business/

Referenca 2, Modular Approaches to Automation and Production; Steve Clouther; ARCweb.com:

http://www.arcweb.com/Lists/Posts/Post.aspx?ID=1052

Autor: Advantech Corporation; priredio Erik Lakner, erik.lakner@kolektor.com

Za više informacija kontaktirajte Kolektor Sisteh d.o.o. na sisteh@kolektor.com.

Kolektor Sisteh d.o.o.
Zasavska cesta 95
1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija
Tel.: +386 1 5636 300
I: www.kolektorsisteh.com
E: sisteh@kolektor.com


 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti