MOĆNI INSTALACIONI KONCEPTI SA IO-LINK-OM

Komentari: 0

Komunikacioni standard IO-Link čini mašine efikasnijim, fleksibilnijim i ekonomičnijim – Murrelektronik obezbeđuje infrastrukturu za prenos podataka

Proizvodni procesi postaju brži, fleksibilniji i ekonomičniji. Kod modernih mašina i postrojenja se u tu svrhu prikuplja mnogo podataka. Integracija pametnih uređaja, koji rade sa IO-Link komunikacionim standardom, čini rad sa tako velikim brojem podataka posebno jednostavnim i obezbeđuje transparentnost od nivoa senzor-aktivator pa sve do Cloud-a.

Murrelektronik je stručnjak kada se radi o tome da se IO-Link-uređaji posebno efektivno i vešto integrišu u instalaciju mašine.

IO-LINK SKRAĆUJE VREME PUŠTANJA U RAD

Za IO-Link komunikaciju nisu potrebni ekranizovani vodovi. Umesto toga se koriste standardizovani industrijski konektori (M12 ili M8), koji se znatno lakše priključuju i manje koštaju.

Parametarski podaci za pametne senzore i aktivatore dolaze direktno iz upravljačkog dela i ne moraju da se parametriraju rukom. Mašina je brže spremna za rad.

IO-LINK SMANJUJE TROŠKOVE

Nisu potrebne skupe analogne kartice u upravljačkom delu. Standardni vodovi su jeftiniji nego ekranizovani vodovi. Usled senzora i aktivatora koji se mogu konfigurisati, potreban je manji broj varijanti .

Procesi nabavke su jednostavniji i u skladištu je potrebno manje mesta. Sve to neposredno smanjuje troškove.

IO-LINK POVEĆAVA PRODUKTIVNOST MAŠINA

Kod IO-Link-a se parametri jednog uređaja memorišu direktno u Master-u. Ako se uređaj zamenjuje, možete ih preneti direktno u novu komponentu.

To znatno pojednostavljuje zamenu u slučaju servisiranja i masivno smanjuje vremena mirovanja.

IO-LINK REVOLUCIONIŠE SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE

Pošto IO-Link uređaji isporučuju procesne podatke u obliku čistog teksta, servisni tehničari imaju prvorazredan uvid u procese i stanja aplikacije. Popravke mogu da se pravovremeno isplaniraju i mogu da se utvrde novi koncepti održavanja.

Daljinsko održavanje se takođe može lako organizovati .

VELIKI BROJ MOGUĆNOSTI

Kompaktni terenski sabirnički moduli kompanije Murrelektronik (MVK Metall, MVK Fusion, Impact67, Solid67) imaju IOLink-kompatibilne priključke i na jednostavan način integrišu uređaje u instalacioni koncept.

Sa MVK Fusion-om prvi put je moguće na slici prikazati standardne UI-e, sigurnosno orijentisane primene kao i IOLink uređaje u jednom modulu.

Posebno interesantna je integracija Cube67 IO-Link Master-a u Cube instalacije, kompaktni i modularni sistem terenskih sabirnica kompanije Murrelektronik.

Na jedan sabirnički čvor moguće je priključiti do 128 IO-Link uređaja.

PRAKTIČAN PRIBOR

Murrelektronik nudi praktičan pribor, kako bi se instalacioni koncepti sa integrisanim IO-Link uređajima učinili maksimalno ekonomičnim.

Čvorišta omogućavaju da se broj digitalnih UI-priključaka umnoži na jednostavan način. Pomoću IO-Link/analognog pretvarača kompanije Murrelektronik analogni senzori i aktivatori bez komplikacija mogu da se priključe na IO-Link Master.

IO-Link indukcione spojnice kompanije Murrelektronik bez dodira prenose energiju i dvosmernu IO-Link komunikaciju preko jednog vazdušnog zazora, IO-Link Master i uređaji mogu da se povežu za kratko vreme (10 ms) i isto tako brzo odvoje.

Čak i prekidačka napajanja predviđena za primenu u IP67 području, Emparro67 Hybrid mogu da se aktiviraju preko IO-Link-a.

IODD NA PLOČI

IODD datoteka (IO Device Descripti on) je datoteka sa opisom uređaja za senzore i aktivatore. Ona sadrži informacije o identifikaciji, parametrima uređaja, procesnim i dijagnostičkim podacima, komunikacionim karakteristikama i drugim detaljima.

Kod Murrelektronik modula terenskih sabirnica MVK Metall i Impact67 se IODD datotekeIO-Link uređaja zavisno od klijenta memorišu u GSDML datoteci.

Ako se sada uređaji poput npr. IO-Link senzora ili IO-Link ventilskih ostrva integrišu u instalacije, onda može da se pristupi toj bazi podataka direktno preko standardnog alata za inženjering; bez dodatnog softvera (od različitih proizvođača) ili vremenski intenzivnih radnih koraka poput uvoza datoteka – integracija uspeva u kratkom vremenu.

Jedno napajanje za kola upravljačke struje za primenu širom sveta

Murrelektronik nudi portfolio rešenja za multi-standardna strujna napajanja. Pri tom se upotrebljavaju ujednačeni i do detalja međusobno usklađeni proizvodi, koji su sertifikovani u velikom obimu – time je celokupno rešenje sertifikovano tako da odgovara svim relevantnim rešenjima, kako bi se moglo primenjivati širom sveta.

Posetite našu stranicu sa najvažnijim detaljima
www.murrelektronik.online/multinorm
Informišite se o našim konceptima strujnog napajanja i za sebe izaberite odgovarajući koncept.

www.murrelektronik.com

 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti