MERENJE PROTOKA LASERSKOM METODOM

Komentari: 0

Obezbedite precizno merenja protoka samo sa jednim beskontaktnim senzorom.
Beskontaktni senzor LaserFlow nudi najtačniji i najisplativiji način za merenje protoka vode u delimično ispunjenim kanalima, cevima i kolektorima. 

Pogodan je za male i velike cevi, potoke, reke, fekalnu i atmosfersku kanal izaciju i otpadnu vodu. Pomoću podataka koji se mogu dobiti u realnom vremenu i podešenih limita za upozorenja, možete pratiti sistem sa udaljene lokacije.

Da li Vam je potreban izveštaj o ulazu ili izlazu vode u vašem postojenju za proizvodnju ili preradu? Podaci su na dohvat ruke.

Postoji li merna tačka na kojoj su očitavanja prevelika, dok su na drugom mestu mala? Možda je potrebna inženjerska studija za određivanje odgovarajućih veličina te drenaže. Nema više izlaska na teren ili silaska u šaht kako bi se utvrdilo stanje.
Nema više građevinskih radova i ugradnje suženja…

Pogledajte sve merene veličine sa udaljene lokacije za svega dva sata instalacije.

Šta se dešava u vašem postrojenju?
Sa LaserFlow, Vi znate!

MERIS svoja dugogodišnja iskustva i veliko primenjeno znanje kombinuje sa inovacijama na tržištu sa neograničenim mogućnostima! Proizvodi koji su sada na našem tržištu mogu dugoročno da podrže i unaprede vašu delatnost i vaš biznis

Obezbedite precizno merenja protoka samo sa jednim beskontaktnim senzorom. 

BESKONTAKTNO

Zahvaljujući prirodi beskontaktnog merenja, LaserFlow tačno meri brzinu vode bez kontakta i ometanja protoka. Ne postoji kontakt senzora i fluida što automatski smanjuje potrebu za ćišćenjem i održavanjem.

LaserFlow sensor neće prikupljati prljavštinu, nečistoće u normalnim uslovima protoka jer je sensor montiran iznad kanala. Minimalno angažovanje radnika na mestima opasnim po zdravlje je velika prednost ovog mernog principa.

ISPOD POVRŠINE

Na protok fluida utiču mnogi faktori, uključujući kanale neobičnih oblika, suženja i cevi, zbog čega su obrasci za određivanje brzine uvek drugačiji. Građevinski materijali kanala takođe imaju veliki uticaj na protok.

Materijali kao što su plastika, keramika, cement, metali imaju različite koeficiente trenja, što takođe utiče na brzinu.

LaserFlow skenira fluktuirajući nivo fluida gde registruje najtačnije vrednosti brzine. Maksimalnu preciznost postiže merenjem brzine u više tačaka i na taj način dobijamo tačnu vrednost srednje brzine.

Merenjem brzine u više tačaka eliminiše se efekt nejednakog profila brzine u kanalu jer se brzina meri na različitim dubinama.

Ovom funkcijom eliminišemo dugoročni proces profilisanja pre instalacije.

TAČNO MERENJE

Visokopouzdano i ponovljivo merenje protoka obezbeđuje se konstantnim profilisanjem brzine u oba smera i merenjem nivoa fluida.

Takođe sensor može nastaviti sa merenjem i dok je potopljen, LaserFlow će se prilagoditi svim uslovima na mestu ugradnje i nastaviti sa preciznim merenjem.

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti