LEPLJENJE I ZAPTIVANJE

Komentari: 0

Lepljenje sve češće zamenjuje tradicionalne tehnike spajanja materijala kao što su šrafljenje, zavarivanje ili zakivanje u sve više oblasti i područja industrije.

U industrijskoj upotrebi koriste se automatizovani procesi spajanja lepkovima koji se koriste za formiranje materijalne veze između dve ili više komponenti.

U velikoj meri, oni su čak eliminisani sa dobrim razlogom: lepkovi se mogu koristiti za spajanje delova bez negativnog uticaja po njihovu strukturu i bez oštećenja, što nije slučaj sa zakivanjem ili zavarivanjem.

Procesi lepljenja pružaju mnoge pogodnosti kao što je smanjenje težine proizvoda ili pojednostavljeno rukovanje komponentama.

Sa razvojem novih kombinacija materijala i uvođenjem sofisticiranijih dizajna, lepljenje je poslednjih godina i decenija postalo ključni proces mnogih proizvođača.

Mnogi proizvođači danas zahtevaju i elastični spoj, što se može postići samo postupkom lepljenja. Pored konvencionalnih primena, hibridni procesi postaju sve važniji gde adhezivni spoj uključuje još jednu funkciju kao što je zaptivanje ili odvođenje toplote.

Zahtevi u pogledu kvaliteta i bezbednosti komponenti rastu u svim industrijskim sektorima.

Tokom svog životnog veka, proizvodi su izloženi velikim opterećenjima i moraju pouzdano obavljati svoju funkciju. Da bi se to osiguralo, komponente moraju biti zaštićene od spoljnih uticaja kao što su vlaga, prašina, vibracije ili pregrevanje i zaštićene od električnih i magnetnih polja.

Brojni potrošački elektronski uređaji brzo bi doživeli funkcionalne kvarove bez kvalitetnih lepkova.

Lepkovi imaju čvrstu poziciju čak i u vazduhoplovstvu, osvetljenju, beloj tehnici, filtraciji, električnoj, elektronskoj i automobilskoj industriji: moderan automobil sadrži otprilike 15kg do 18kg lepkova koji se koriste u svrhe kao što su premazivanje ili lepljenje čipova i senzora, ojačanje karoserije automobila, zapti vanje i pričvršćivanje delova unutrašnjosti vozila.

Sistemi za doziranje lepkova u suštini obavljaju dva automatizovana procesna koraka: nanošenje lepka i zatim spajanje komponenti (kao što su na primer poklopac i kućište).

U industrijskim primenama, tačke ili linije za lepljenje često moraju biti nanesene na tačno definisanim mestima, na ili unutar komponente.

Iz tog razloga se najčešće koriste lepkovi visokog viskoziteta, 1K ili 2K, na bazi poliuretana, silikona ili epoksida.

U zavisnosti od primene i potrebnih adhezivnih svojstava, takođe je moguće koristiti i lepkove i materijale niskog viskoziteta.

Tečni lepkovi, ili zaptivke, su se dokazali u mnogim sferama kao alternativa profilisanim zaptivkama.

Danas je dostupan širok izbor materijala za zaptivanje, uglavnom visokog viskoziteta, koji se mogu sa visokom preciznošću i ponovljivošću primeniti na sve geometrijski složenije komponente.

U zavisnosti od vrste lepkova koji se koriste, očvršćavanje se odvija pod uticajem vlage, UV svetlosti , temperatura (sistema peći, IR zraci, zagrejani alati ) ili pritiska.

Kompleksnost ovih procesa se često potcenjuje.

Naše sistemsko rešenje je precizno prilagođeno Vašim zahtevima. Zahtevi kupaca ili korisnika, pravilan izbor i efikasna obrada materijala za doziranje imaju značajan uti caj na kvalitet proizvoda komponenti .

Da bi se obezbedilo da se efikasne i izdržljive lepljive veze mogu postići, posebno u aplikacijama koje se odnose na bezbednost, pored nanošenja lepka i procesa spajanja, moraju se uzeti u obzir i koraci pre i posle samog procesa.

To uključuje oblike radnih komada koji su pogodni za upotrebu, procese prethodnog čišćenja i predobrade, kao i odgovarajuće procese očvršćavanja, uključujući pričvršćivanje delova koji se spajaju.

Čak i najmanja odstupanja u procesu doziranja ili pripremi materijala mogu imati značajan uti caj na kvalitet i životni vek Vaših proizvoda.

Najviši kvalitet doziranja i mešanja, precizna primena i optimalni rezultati procesa su preduslovi za visokokvalitetne prozivode.

Procesi lepljenja se izvode sa volumetrijskim sistemima za doziranje.

Pumpe za doziranje visoke preciznosti pokreću servo-električni motori i doziranje se vrši neprekidno.

U zavisnosti od korišćenog materijala i procesa doziranja, DOSSIS koristi pužne ekscentrične pumpe, zupčaste pumpe, klipne pumpe i peristatične pumpe.

Dozirni materijal se transportuje do dozirnih pumpi odgovarajućim sistemima za dovod materijala, koji su prilagođeni materijalu za doziranje i primeni.

Dozirne pumpe obezbeđuju doziranje sa najvećom preciznošću nezavisno od viskoziteta ili gustine materijala.

Lepak se nanosi na sam proizvod preko odgovarajućeg ventila ili glave za doziranje.

PREDNOSTI

Stabilnost: Prilikom spajanja lepkom fi na struktura površina koje se lepe ostaje nepromenjena, što je ključni kriterijum u pogledu mehaničkih, estetskih i aerodinamičkih svojstava površine ili radnog predmeta.

Visoka funkcionalnost: Prilikom odabira lakih konstrukcija, visokofunkcionalni lepkovi značajno smanjuju težinu delova i potrošnju energije, i sprečavaju galvansku koroziju.

Hibridnost: Hibridni procesi postaju sve važniji u industrijskim primenama. Ovo su kombinovane tehnologije spajanja koje obezbeđuju trajnu adhezivnu vezu dok zaptivaju spoj, na primer. U ovu kategoriju može se uključiti i upotreba toplotno provodljivih lepkova, jer osim što obezbeđuju stabilnost spoja komponenti , obezbeđuju i efikasno odvođenje toplote.

Prilagodljivost: Lepkovi prilagođeni posebnim primenama takođe omogućavaju kraće vreme ciklusa sa bržim nanošenjem lepka i pojednostavljenim rukovanjem delovima zahvaljujući fleksibilno podesivom vremenu nanošenja.

Inteligentnost: Sa sofisticiranim formulacijama materijala čak je moguće uštedeti vreme i novac spajanjem i daljom obradom delova na licu mesta, i potpunim očvršćavanjem lepka kada se delovi odlože.

Slovenija:
+386 8 380 21 92
info@dossis.si
www.dossis.si
Srbija:
+381 69 44 24 204;
info@dossis.rs
www.dossis.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti