LANSIRANJE PANEVROPSKOG PROIZVODA: DB SCHENKER POVEZUJE 38 DRŽAVA UZ POMOĆ JEDNE MREŽE ZBIRNOG TRANSPORTA

Komentari: 0

NOVI PROIZVODI I MREŽA DRUMSKOG TRANSPORTA POVEZUJU CELU EVROPU SA 430 DB SCHENKER KANCELARIJA U 38 EVROPSKIH ZEMALJA • VISOKE PERFORMANSE UKLJUČUJUĆI NOVI GARANTOVANI PROIZVOD KOJI SE UVODI U CELOJ EVROPI

Brža razmena robe u Evropi: DB Schenker – pružalac usluga integrisanog transporta i logisti čkih usluga, dodatno je ojačao svoju evropsku mrežu drumskog transporta i uveo dva nova panevropska proizvoda za sistem zbirnog transporta robe.

Od ovog trenutka svi evropski poslovni centri su povezani jedan sa drugim putem svakodnevnih veza. Ovo će omogućiti bržu distribuciju robe i samim tim veću fleksibilnost u proizvodnji u evropskim kompanijama.

Osim toga, klijenti sada mogu da biraju između dva proizvoda koji se jednako koriste i koji su standardizovani u celoj Evropi, a to su: DB SCHENKERsystem i DB SCHENKERsystem premium.

“DB SCHENKERsystem je najbolje rešenje ukoliko kompanije žele da prevoze svoju robu brzo i uz veliku pouzdanost duž cele Evrope; to je naš novi standardni proizvod”, kaže Christi an Drenthen, izvršni potpredsednik, rukovodilac Drumskog transporta DB Schenker.

“Ukoliko vam je brzina od presudne važnosti, DB SCHENKERsystem premium predstavlja novo rešenje za evropske kompanije: Klijenti će moći da koriste najbržu mrežu puteva i da iskoriste prednost pouzdanosti koja je vodeća u industriji – uz garanciju performansi!”

Pored toga, postavka nove mreže, koja neometano povezuje postojećih 430 lokacija za drumski transport DB Schenker-a u 38 zemalja uz najsavremeniji proizvodni sistem, je dizajnirana da podmiri sve veću potražnju za prekograničnim isporukama.

Vreme od porudžbine do isporuke između najvećih evropskih poslovnih centara će usled toga biti značajno smanjeno; u nekim slučajevima vreme do isporuke već iznosi 24 sata.

“Stvaramo Evropu bez granica za transport robe u okruženju koje je obeleženo sve povezanijom evropskom ekonomijom i sve većim zahtevima proizvodnje koja se odigrava baš na vreme”, kaže Christian Drenthen. “Zadovoljni smo što nam naše brže vreme koje je potrebno do isporuke, omogućava da damo veliki doprinos povećanju produktivnosti i efikasnosti naših klijenata.”

300 000 POŠILJKI DNEVNO ZA KOMPANIJE U EVROPI

Pružalac usluga integrisanog transporta i logistike, uspostavio je svakodnevne linijske veze između svih većih evropskih gradova. Kao najveći pružalac usluga drumskog transporta, DB Schenker je u mogućnosti da konsoliduje isporuke robe. Upotreba strategije sa novom platformom takođe omogućava kompaniji da značajno smanji vreme transporta i samim tim i emisije CO2.

Više od 20 000 zaposlenih u novoj panevropskoj zbirnoj mreži, pomaže kompanijama u celoj Evropi da posluju jedna sa drugom. Ovi zaposleni upravljaju sa oko 300 000 pošiljki na dan i sa više od 30 000 linijskih veza nedeljno u Evropi.

Zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji trekinga, status svake pošiljke može da se prati sa bilo kog mesta u bilo kom trenutku.

ZBIRNI TRANSPORT

U logistici, zbirni transport se odnosi na svu robu koja može da se utovara pojedinačno – npr. kutije, gajbe, palete na koje su utovarene mašine ili fabričke komponente, kablovi, papir, limene rolne i koturovi i burad.

DB Schenker mreža linijskih pošiljki i centara se prosti re duž celog evropskog kontinenta, što znači da sva vozila mogu da se koriste do svog punog kapaciteta na najproduktivniji mogući način.

DB Schenker D.O.O.
Treća logisti čka 1
22 304 Novi Banovci
Tel.: +381 (0) 11 41 41 879
Web: www.dbschenker.com/rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti