Kopaonik biznis forum odložen za maj 2021.

Komentari: 0
Fotografija od: pixabay.com

Programski odbor Kopaonik biznis foruma doneo je odluku da se umesto tradicionalnog martovskog okupljanja, godišnji sastanak o najaktuelnijim ekonomskim, političkim i društvenim temama u zemlji i regionu, održi od 23. do 26. maja 2021, zbog situacije u vezi sa virusom korona.

Kako je saopštio Savez ekonomista Srbije (SES), želja organizatora, a na inicijativu i uz podršku dugogodišnjih partnera, sponzora i učesnika, jeste da i naredne godine Forum bude održan u tradicionalnom formatu.

Iz SES-a poručuju da će organizacija događaja, raspored i struktura panela, kao i broj učesnika na Forumu biti prilagođeni aktuelnoj epidemiološkoj situaciji uz primenu i poštovanje svih zdravstveno bezbednosnih mera, kako bi se obezbedila maksimalna sigurnost gostiju i organizatora.

Centralna tema 28. Kopaonik biznis foruma je "Svet posle COVID19: Novi izvori rasta u promenjenim uslovima poslovanja".

Programski odbor uz najavu teme ističe da se svetska privreda već celu deceniju suočava sa izazovima četvrte industrijske revolucije, pritiscima migracionih tokova i opasnostima klimatskih promena.

Dodaju da je preko noći globalna pandemija izazvana korona virusom odnela više od million života, izazvala nezapamćenu ekonomsku krizu i nametnula se kao problem broj jedan.

I pored toga što će, navode, prema najnovijim procenama gubitak bruto domaćeg proizvoda i radnih mesta biti manji nego što se očekivalo, pre svega zahvaljujući monetarnoj relaksaciji i ogromnom fiskalnom stimulusu, svetskoj privredi je, ističu, nužno ozbiljno i duboko restrukturiranje.

Novi početak je, navodi Programski odbor, veliko resetovanje dominantnog modela proizvodnje i svetske trgovine kao osnove globalnog ekonomskog oporavka u uslovima četvrte industrijske revolucije.

Dodaju da oporavak mora biti usklađen sa održivim ekološkim sistemima, javnim zdravstvom i obrazovanjem.

Međutim, on pretpostavlja znatno viši nivo međunarodne saradnje i punog poštovanja globalnih dogovora u domenu ekologije i klimatskih promena, obezbeđenja potrebnog nivoa i kvaliteta globalnih javnih dobara, i trajnog održavanja tih rezultata na regionalnom i svetskom nivou.

Konkretnije, navodi Programski odbor foruma, ukazuje veliko resetovanje koje zagovara Svetski ekonomski forum iz Davosa, koje ima tri cilja.

Prvi je, usmeravanje tržišta u pravcu dostizanja ravnopravnijih ishoda za sve učesnike kroz efikasniju koordinaciju poreskih, regulatornih i fiskalnih politika, bolje trgovinske aranžmane i stvaranje uslova za ekonomsku ravnopravnost.

Drugi, usklađivanje investicija sa zajedničkim ciljevima jednakosti i održivosti.

Treći cilj je održavanje inovacija koje donosi četvrta industrijska revolucija u domenu rešavanja pitanja zdravstva, socijalnih izazova i podrške adekvatnoj ponudi javnih dobara.

Kada je reč o Srbiji i Zapadnom Balkanu, novi početak, odnosno veliko resetovanje na globalnom nivou, definiše okvir u kome Srbija mora da traži odgovore na kovid krizu koja je proizvela značajne ekonomske gubitke, dramatično promenila ponašanje ljudi (i kao potrošača i kao proizvođača) i, sledstveno, funkcionisanje privreda u regionu.

Pod uticajem kovida, navode, menjaju se i teorijski pristupi u vođenju ekonomske politike.

Mnoge industrije, poput turizma (posebno hotelsko-ugostiteljskih usluga), trgovine, logistike, finansijskih usluga, razvoj nekretnina, i dr. doživljavaju dramatične promene.

Paralelno, u krizi se pojavljuju nove mogućnosti i šanse na horizontu.

Ključno pitanje je, ukazuje Programski odbor, "kako da se jedna nedovoljno razvijena privreda, sa nedovršenom tranzicijom, još uvek nedovoljno efikasnim državnim aparatom i nesavršenim sistemom upravljanja, u svemu postavi da bi što bolje iskoristila nove mogućnosti rasta koje će se pojaviti posle kovid krize".

Organizatori foruma najavljuju da će u pripremnom periodu na sajtu www.kopaonikbusinessforum.rs biti postavljene sve informacije i najvažnija obaveštenja o toku priprema, agendi, učesnicima i sponzorima.

Takođe, organizatori ističu da se Kopaonik biznis forum ne izdvaja samo po važnosti tema i sadržaja, već, navode, predstavlja svojevrsnu interaktivnu platformu za razmenu mišljenja i iskustava, kao i mesto susreta i poslovnog povezivanja renomiranih stručnjaka i eminentnih imena domaće i regionalne privredne i političke scene.

Izvor: eKapija

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti