Koju tehnologiju koristiti za otkrivanje kontaminacije proizvoda?

Komentari: 0

Proizvođači prehrambenih proizvoda, pića i farmaceutskih proizvoda širom sveta oslanjaju se na sisteme za otkrivanje kontaminacije proizvoda kako bi zaštitili dobrobit svojih kupaca i ugled robnih marki, smanjili rizik od skupog povlačenja proizvoda sa tržišta i lakše ostvarili usklađenost s propisima. Izbor opreme kojom se vrši kontrola proizvoda može imati veliki uticaj na bezbednost i kvalitet proizvoda, kao i na poverenje prodavaca i potrošača.

Detekcija metala

Savremeni industrijski metal detektori mogu otkriti sve vrste metala, uključujući feritne, neferitne, magnetne i nemagnetne nerđajuće čelike. Sistemi mogu biti instalirani tako da pregledaju dolazne sirove materijale pre obrade, na kraju proizvodnih ili linija za pakovanje, i na brojnim drugim mestima u procesu proizvodnje.

Inspekcija pomoću X-zraka 

Oprema za kontrolu X-zracima može otkriti širi spektar fizičkih kontaminanata u poređenju sa detektorima metala, uključujući metal, staklo, mineral, kalcifikovanu kost, kao i plastične i gumene smese visoke gustine.

Pored mogućnosti otkrivanja stranih tela (zagađivača) pre nego što proizvod napusti fabriku, industrijski x-ray uređaji predstavljaju višenamenske sisteme obezbeđivanja kvaliteta koji imaju mogućnost simultanog izvođenja različitih provera kvaliteta proizvoda na samoj proizvodnoj liniji, uključujući: merenje mase, prebrojavanje komponenata, identifikovanje proizvoda koji nedostaju ili oštećenih proizvoda, nadgledanje nivoa ispunjenosti, ispitivanje kvaliteta zatvarača (kontaminanti zarobljeni u zatvaraču), proveru postojanja oštećene ambalaže.

METTLER TOLEDO Safeline je vodeći svetski proizvođač procesne opreme za kontrolu kvaliteta proizvoda i otkrivanje kontaminacije stranim telima.

Detekcija metala ili inspekcija X-zracima

Izbor između detekcije metala i inspekcije X-zracima najlakše je napraviti ukoliko se krene od praktične primene. Prvi korak je sprovođenje Analize opasnosti i Kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) i razumevanje potreba proizvođača, zakonskih propisa, kao i uslova nametnutih od strane velikih prodajnih grupacija. Ovaj korak će pomoći u identifikovanju rizika koji se odnose na pojavu zagađenja tokom proizvodnog procesa, kao i tipova kontaminacije koji se najčešće javljaju. 

Ukoliko se HACCP proverom utvrdi da je metal jedini kontaminant za koji postoji verovatnoća da bi mogao biti otkriven, onda je detektor metala verovatno najbolje rešenje. Isto tako, ukoliko se utvrdi da bi druga strana tela (zagađivači) poput stakla, kamena ili plastike potencijalno mogli biti detektovani, onda je industrijski X-ray sistem bolje rešenje. 

Izbor sistema (X-zraci ili detektori metala) takođe zavisi i od vrste proizvoda i materijala od koga je izrađena ambalaža.

Safeline industrijski detektori metala mogu kontrolisati proizvode svih formata, od zapakovanih prehrambenih proizvoda na transportnoj traci i rasutih praškastih ili granularnih materijala, do tekućina, namaza i kašastih proizvoda. Safeline farmaceutski detektori metala samostalni su sistemi za kontrolu svih vrsti tableta, kapsula i farmaceutskih praškastih proizvoda. Safeline rešenja omogućavaju maksimalno precizno otkrivanje i minimalan broj lažnih odbacivanja.

Safeline X-ray sistemi osiguravaju kvalitet u svakoj fazi proizvodnog procesa za sirove, rasute, tekuće i polutekuće, kao i upakovane proizvode. Ni obična folija, niti pakovanje od metalizirane folije ne utiču na osetljivost otkrivanja stranih tela uređajem za inspekciju X-zracima. 

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti