Kako otvoriti internet prodavnicu?

Komentari: 5

U diskusiji sa mojim timom i kolegama iz povezanih oblasti, izdvajam najvece greške koje se prave prilikom izrade Internet prodavnica, odnosno razvoja i pokretanja prodaje putem Interneta, kao i savete kako ih izbeci.

POTCENJIVANJE POSLA I ZNANJA

Izrada internet prodavnice je ozbiljan posao. Većina ljudi odnosno firmi u ovaj posao kreće sa gotovo nikakvim ili ograničenim znanjem, a sa idejom da će lako i brzo zaraditi novac, te sa pogrešnom percepcijom da se sve svodi na prihvatanje porudžbina i slanje pošiljki. Takođe, nije neuobičajeno da upravo iz ovih razloga prilikom izrade internet prodavnice, ne uzimaju u obzir ko im radi prodavnicu, da li taj neko ima iskustva i u kom softweru se izrađuje prodavnica, već im je u prvom planu cena izrade prodavnice.

Cena izrade Internet prodavnice je potpuno nebitna, ako se ispostavi da su to zapravo bačene pare. Posebna priča je potcenjivanje poslova optimizacije, marketinga, razvoja i održavanja Internet prodavnice, odnosno održavanja kupaca. Potrebno je razmišljati o obučenosti kadra koji će raditi na razvoju prodavnice ili će to za vas uslužno raditi stručni ljudi iz profesionalne agencije. U slučaju da vam na poslovima razvoja radi agencija, potrebna je dobra komunikacija jer u krajnjoj liniji vi ste ti koji najbolje poznajete svoj proizvod i usluge. Neverovatno je kako ljudi misle da se prodaja putem Interneta ne razlikuje bitno od klasične prodaje. Prodaja putem Interneta nudi velike mogućnosti i nova tržišta, ali ona je teža s obzirom da se ipak radi o virtuelnoj prodaji proizvoda koji nije opipljiv i kupci su mnogo razmaženiji, probirljiviji i teže se odlučuju za kupovinu.

POKRETANJE ONLINE BIZNISA BEZ PLANA

Ne pričam o biznis planu na 68 stranica koji će vam uraditi neka advokatska ili računovodstvena agencija po već pripremljenom šablonu, pokazati Vam SWOT analizu i projekciju troškova i koji pripremate tako da izađete pred kreditno odeljenje.

Kad pričam o stvarnoj potrebi za dobrim biznis planom, pričam o sledećem:

• Pretpostavljamo da znate ko su vaši ciljni potrošači, ali koliko oni često koriste Internet i na koji način?

• Koje uređaje koriste prilikom pristupanja Internetu, da li su to računari, tableti ili mobilni telefoni?

• Da li zaista poznajete svoje klijente i potrošače?

• Koje su njihove navike i interesovanja, koji je najbolji način da im se obrati te, u koje vreme i u koje doba dana ili noći?

• Da li dovoljno poznajete konkurenciju?

• Šta konkurencija nudi, na koje načine i po kojim cenama?

• Šta je to što vas zaista izdvaja u odnosu na konkurenciju i da li možete biti konkurentni?

• Da li imate plan, kako da istaknete svoju konkurentsku prednost?

Nikako ne smete potceniti Internet kupca. Internet kupac u svakom momentu može promeniti adresu sajta, a jednom kada to uradi - teško se vraća na vaš sajt.

OGLAŠAVANJE BEZ MARKETING STRATEGIJE

Preskočiću priču o ljudima koji misle da će postavljanjem sajta biti prvi na Googlu i zaraditi milione. Izrada Internet prodavnice i njeno puštanje u rad, tek je početak. Internet prodavnica bez primene različiti h tehnika marketi nga, na prvom mestu Internet marktinga, je osuđena na propast. Na prvom mestu, Internet prodavnicu je potrebno opti mizovati prema prethodno urađenoj analizi ključnih reči, odnosno analizi konkurencije. Prodavnica se povezuje sa Google analiti kom i Webmaster alati ma kako bi rad na SEO optimizaciji, u vidu tzv. link bildinga (izgradnja mreže dolazećih linkova), bio kvalitetan sa stalnim praćenjem rezultata i prilagođavanjima - shodno analiti čkim pokazateljima. Neretko sam se susretao sa klijenti ma koji se zaprepašćuju kada im analiza ključnih reči pokaže nešto sasvim suprotno od njihovog mišljenja. To onda dođe kao da te neko udario maljem, pa shvati š da si bio u zabludi i da zapravo uopšte ne poznaješ tržište.

Neretke greške su i insisti ranje klijenata na opti mizaciji i plaćenom oglašavanju na ključne reči koje se najviše traže, a često se ispostavi da je konkurencija veoma jaka i da troškovi uloženog prevazilaze očekivanu dobit. Kod izbora ključnih reči za optimizaciju sajta, kao i kod izbora ključnih reči kada govorimo o plaćenim kampanjama po kliku, pristupa se analitički i pažljivo. Za obe vrste marketi nga važi pravilo izbora najboljih reči, koje imaju najbolji odnos broja pretraga i zastupljenosti konkurencije.

Čak i da vaš sajt odlično stoji na pretragama, nikad ne smete zaboraviti da ne postoji sajt koji je tako opti mizovan da je za sve ključne reči i fraze na prvim mesti ma Internet pretraga. Takođe, to stanje nije večno i nepromenljivo. Jednom ako zapostavite Internet marketing, drugi počnu da vam preuzimaju pozicije.

Da zaključim, na poslovima SEO opti mizacije potreban je kontinualan rad. Naravno, on zavisi od rezultata. Tako isto i plaćeno oglašavanje je uvek dobro ako i dok god daje rezultate. Ako uložite dinar a vrati vam se dva, onda to ne može biti loše. Posebna priča su društvene mreže i nastup na njima. Izbite sebi iz glave da Facebook koriste mladi. To odavno nije tačno. S druge strane, napraviti grupu sa velikim brojem poseti laca koji vas prate nije lak posao i s obzirom na sve veću konkurenciju, postaje sve teže.

Da li ste znali da čak i kompanija Facebook više nego pre utiče na brzinu povećanja broja lajkova i fanova. Nije više kao nekad. Objavljivanje teksta (posta) ne znači da će ga svi vaši fanovi videti , ali ako za to plati te Facebooku, onda su šanse mnogo veće.

Dakle, kada govorimo o Facebooku i drugim društvenim mrežama, govorimo o pažljivom i kombinovanom pristupu sve razmaženijem Internet kupcu kome se nudi sve veći izbor. Poenta ove priče o marketi ngu nije da vas obeshrabrim, već upozorim da je potrebno da imate kvalitetan proizvod ili uslugu, da planski i detaljno pristupite svim poslovima, da se izdvojite u odnosu na konkurenciju, da odvojite budžet za promoti vne akti vnosti i onda je uspeh gotovo zagarantovan.

IZRADA INTERNET PRODAVNICE – IZBOR SOFTVERA

Prilikom izbora soft vera za izradu Internet prodavnice, nemojte razmišljati o besplatnim soft verima kao što su Wordpress, Joomla i slično. Kada se odlučujete za agenciju koja će raditi na projektu, pitajte ih za prethodna iskustva, pogledajte sajtove koje su radili. Iz ličnog iskustva, pomenuću primer klijenta (nećemo ga imenovati niti njegov sajt) koji je napravio prodavnicu iz trećeg pokušaposlovni ja. Naime obratio nam se pre par godina sa zahtevom da mu se popravi, odnosno završi, prodavnica koju je neki amater pokušao da napravi u Joomli.

Naš tim je ovaj posao odbio s obzirom da ne želimo da preuzimamo tuđ loše odrađen posao. Posebno ne u nekavim besplatnim softverima, za koje ne postoji nikakva garancija a programski kod i baza podataka su robusni. Dali smo mu obrazloženje i ponudu za izradu prodavnice primenom i prilagođavanjem našeg softvera - s obzirom na to da je imao jako specifične zahteve. Kako mu je ponuda bila visoka, izradu Internet prodavnice je nastavio sa nekim drugim timom.

Međutim, nakon dva meseca opet se javio. Ovaj put mu je neko prodavnicu programirao ispočetka, međutim nije znao da završi, i opet nam se obratio sa istim zahtevom da popravimo i privedemo posao kraju. I opet slično. Baza je postavljena loše, programski kod je nepregledan i najzad ne želimo tuđ loš trud da popravljamo. Najzad, posle dugih pregovora, i traženja garancija, s obzirom da je već dva puta platio avans ljudima koji mu nisu završili posao i nisu želeli da mu vrate novac, potpisan je ugovor i krenulo se u izradu.

Prilikom izrade ustanovili smo da klijent loše objašnjava pojedine detalje, a da pojedine detalje čak ne zna kako da reši i traži savet. Pretpostavljam da su se ljudi koji su mu prethodno radili, pored svog neznanja suočili i sa problem da ne razumeju pojedine zahteve, te su i zbog toga ušli u problem. Da skratim priču, klijentu smo pomogli prilikom rešavanja pojedinih funkcionalnih zahteva i prodavnica je uspešno puštena u rad. Nemojte dozvoliti sebi da vas izrada Internet prodavnice, izborom pogrešnog softvera i razvojnog tima, košta više novca, vremena i živaca. Dok vi budete tražili najjeftinije rešenje i gubili vreme i živce, neko drugi će već da prodaje i zauzima pozicije. A na Internetu, kao i na svakom drugom tržištu, što kasnije ulazite na tržište to je konkurencija veća i to vas više košta ulaz.

LOŠA PREZENTACIJA PROIZVODA I USLUGA

Ako je cena izrade Internet prodavnice na prvom mestu prioriteta, onda ste već izgubili. Dobar dizajn ne samo da prija oku posetioca i tera ga da se rado vraća, već stvara pouzdanje. Zapitajte se da li se i vama dešava da putem pretrage kliknete na neki link i takoreći zalutate na neki ružan, nepregledan, nabacan sajt. Šta radite? Ja istog momenta izlazim. Nema šta tu da gledam. Jednostavno ne verujem da se tim sajtom iko bavi niti mi isti uliva poverenje.

Dizajn Internet prodavnice i način prezentovanja brenda, proizvoda i usluga je važan. Jer to je vaš izlog. Ne postoji pravilo. Na dizajn, prilikom izrada Internet prodavnica podjednako utiču ciljno tržište (mladi, žene, deca...) kao i tip proizvoda ili usluga. Takođe utiču i zahtevi, odnosno potrebe za optimizacijom za alate za pretragu. Naravno, bitno je ispuniti i ostale preduslove kao što su brzina i funkcionalnost sajta, konfor kretanja posetilaca, kvalitet slika i usklađenost boja sa vizuelnim identitetom.

NEPOTPUNA KALKULACIJA TROŠKOVA

U zavisnosti od tržišta na kome poslujete, plaćanje karticama ne treba da vam uvek bude prvi ili jedini izbor plaćanja. Ovaj izbor plaćanja u razvijenim zemljama Zapadne Evrope i Amerike je ipak najučestaliji vid plaćanja, jer je najkonforniji sa stanovišta posetilaca i velika većina kupaca čak odustaje od kupovine ako ovaj vid plaćanja nije prisutan. I naravno ovaj vid plaćanja je odličan, jer novac vam leže unapred, a procenat povraćaja robe je jako nizak. Međutim većina ljudi zaboravlja da uključi troškove procesuiranja kartica, koji nisu zanemarljivi.

U zavisnosti od izbora banke ili procesorske kuće, troškovi se kreću u proseku oko 4 do 5 posto po transkaciji. Plus, kod pojedinih procesorskih kuća i gotovo svih banaka postoji obaveza mesečnog održavanja, odnosno inicijalnih troškova, tzv. setup-a. Plaćanje pouzećem je takođe veoma popularan sa stanovišta kupca. Međutim, sa stanovišta prodavca ovaj vid plaćanja nosi veći rizik od povraćaja robe, jer se kupcu ostavlja više vremena da se predomisli oko kupovine. A nije isključeno i da kupci prilikom preuzimanja traže da pogledaju proizvod, te ga iz ovog ili onog razloga vrate. S tim u vezi, izbor transportne kompanije koja pruža brzu uslugu isporuke i koja je fleksibilna, je veoma bitan i utiče na procenat povraćaja.

Najzad, plaćanje uplatnicom je najnepopularnije sa stanovišta kupca, jer praktično kupac mora da prošeta do pošte ili banke, pa ako tamo zatekne red, dešava se da odustane. Sa stanovišta prodavca, ovaj vid plaćanja je najbolji zato što se plaćanje obavlja unapred i nema provizije kao kod plaćanja karticama. Izrada Internet prodavnice podrazumeva i donošenje odluke o vidovima plaćanja koje želite da imate, kao i sti mulisanju određenog vida plaćanja. Nije neuobičajeno da se plaćanje uplatnicom stimuliše popustom kod kupca, čak i za zapadnoevropske zemlje.

 

O Autoru

Goran Cvijetić

Goran Cvijetić je diplomirao na Megatrend Univerzitetu u Beogradu 2006. godine, na odseku Informacione tehnologije. Generalni je Menadžer i osnivač firme NBG Team. Tim je osnovan 2002. godine i već punih 14. godina uspešno posluje na teritoriji Srbije, ali i širom Evrope i sveta, a sačinjava ga 10 veoma perspektivnih i iskusnih mladih ljudi, od dizajnera, preko divelopera do osoba koje se bave administracijom i internet marketingom. Dugi niz godina Goran se uspešno bavi web dizajnom iz projektnog ugla i potreba jednog klijenta, ali od nedavno se sa uspehom bavi prodajom uslugatima i projektovanjem informacionih sistema. Njegova specijalnost su rast i razvoj poslovanja jedne firme i načini sagledavanja problema, odnosno kako iste rešiti kroz informacione procese i smanjiti troškove, a povećati odnos novih i povratnih kupaca. Od nedavno, član je internacionalne organizacije Business Network International (BNI -http://www. bni-serbia.com/en_sl/) i Internations (https://www. internations.org). Te ogranizacije imaju za cilj udruživanje malih i srednjih preduzeća u jednu osnovnu ideju saradnje i međusobne razmene kontakata i preporuke usluga, a kroz biznis okupljanja i dešavanja koja se organizuju u Beogradu kao i širom Evrope.

5 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar
webmaster
19.04.2019 23:22
Neko je rekao biznis plan. Dakle, ne grlom u jagode. Ko ima novca logicno je da razvija sopstveno namensko CMS resenje jer sa njima ima vece sanse da bude konkurentniji ako je CMS onpage i ako se naravno radi ofpage SEO. Koristan tekst na ovu temu http://prva-strana.blogspot.com/2013/08/sabloni-ili-originalan-web-dizajn.html Odgovori
Goran Cvijetić
25.02.2019 15:01
Miki Aksa da li ste nekada radili WP prodavnicu koju ste povezali sa različitim računovodstvenim softverima, lojalti programima, sms obaveštavnjem itd. WP prodavnice mogu biti ok, za mala preduzeća sa manjim asortimanima i ne specifičnim zahtevima. U većini slučajeva WP prodavnice rade klijenti sa malim budžetima iznajmljujući tzv. wp programere koji od programiranja znaju samo da insaliraju WP i dostupne module. Međutim sa daljim razvojem i specifičnim zahtevima nastaju problemi, tada je potrebno platiti ozbiljnog WP programera čiji je radni sat oko 40 eura, ili je nemoguć dalji razvoj te je potrebna nova prodavnica. Takodje ono što ste naveli da vam sajt bude nula, pa zar ne mislitie da vam je to izlog. Moj tim se bavi programiranjem preko 10 godina iza sebe imao preko 300 uspešno realizovanih projekata od čeka je preko 50 Internet prodavnica koje rade sa manjim ili većim uspehom. Neke od njih imaju milionske promete na dnevnom nivou. Proverite moju priču s bilo kojim ozbiljnim programerom, da li će vam preporučiti WP kao rešenje. Odgovori
MIki Aksa
24.02.2019 10:37
Znam mnogo uspesnih sajtova a medju njima i prodavnice izradjene u WP, ovo sto ti pricas za neku platformu koju bi programirao od nule uopste nema veze sa istinom , WP je jedan od najtrazenijih platformi, jednostavan je za azuriranje podataka, recimo internet prodavnice.
Sta je bitno u ovom poslu, u ovom poslu je bitno da imas robu koju ce ljudi kupovati, ti prijatelju nisi naveo nijedan primer uspesne prodavnice. Ako ja recimo preprodajem zvucnike, koje kupim u Kini ili na nekom drugom mestu i prodajem ih po vrlo niskoj ceni zarade i veoma sam konkurentan, moze sajt da mi bude nula, ali proizvod ima da razbija, odnosno roba.
Isto tako WP ima na desetine hiljada sablone za prodaju koje su izuzetnog izgleda i kao takve pomogle su mnogim online prodajama sirom sveta. Joomla je nesto drugo WP je nesto drugo.
Sa Vama se slazem oko optimizacije, ostalo je promasaj teksta i reklamiranje sebe. Odgovori
Dimitrije Tanaskovic
25.06.2018 14:51
Skoro sam se prikljucio jednom projektu Casino Guru (sr.casino.guru) i samo hocu da istaknem koliko je vazan biznis plan za bilo koji online projekat. Bez toga ne kretati. Misliti na sve detalje, na plan A, B, C... Obratiti paznju na ovo, zaista Odgovori
korisnik
29.11.2017 12:28
Medžiktrend stručnjak ... Odgovori

Ostavi komentar

Klijenti