IZRADA ELEKTRO ORMANA

Komentari: 0

Montaža i ožičenje elektro ormana je kod nas potpuno razvijen i uhodan proces od početka do kraja.

U proces i sve njegove aktivnosti utkano je mnogo znanja i iskustva, a posebnu pažnju smo posvetili tehničkom opremanju i primeni modernih rešenja za svaku fazu procesa.

Radimo sa modernim softverskim paketima koji su povezani sa inteligentnim mašinama u radionici kako bi se postigla maksimalna brzina, efikasnost i kvalitet.

Možemo odgovoriti na širok opseg zahteva naših korisnika i nudimo ekspertizu i optimalna rešenja za sve oblasti u kojima se koriste elektro ormani:

• Niskonaponski razvodi sa sabirničkim sistemima do 6300A

• Ormani motornih razvoda (MCC) i distribucije snage (PCC) u formi separacije do IVb

• Upravljački ormani za industrijsku automatizaciju

• Sistemi za kompenzaciju reaktivne energije

• Specijalne varijante za spoljnu montažu, agresivnu okolinu i druge nestandardne uslove

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

U EPLAN-u, AutoCAD-u i SolidWorks-u, za projekte koje ćemo realizovati u našoj radionici.

DIGITALNI BLIZANAC

Primena EPLAN-a i ProPanela, 3D alata za planiranje mehaničkog rasporeda opreme, omogućava nam da na ekranu kreiramo vernu virtuelnu sliku budućeg elektro ormana, sa svim detaljima neophodnim za kasniju realizaciju.

PERFOREX – MAJSTOR SA 20 RUKU

Perforex je Rittalova automatska CNC mašina na kojoj radimo sve mehaničke modifikcije kućišta neophodne za montažu opreme, na montažnoj ploči, vratima ili korpusu ormana.

AUTOMATSKA PRIPREMA PROVODNIKA

Zahvaljujući mašinama koje proizvode Rittal i Schleuniger, sečenje provodnika na meru radimo automatski prema specifikaciji koja je rezultat obrađenih podataka iz EPLAN ProPanel paketa.

ProPanel nudi i optimizaciju rutiranja provodnika, tako da su greške praktično eliminisane.

TESTIRANJE, ISPITIVANJE, SERTIFIKACIJA

Tokom izrade ormana primenjujemo strogu kontrolu kvaliteta i sprovodimo sve potrebne aktivnosti:

• Svi postupci i dokumentacija su usklađeni sa ISO 9001, potvrđeno SGS sertifikatom neprekidno od 2004. godine

• Sprovođenje planova kvaliteta prilagođenih konkretnim projektima (QAP - Quality Assurance Program)

• Ulazno, fazno i finalno ispitivanje i testiranje

• Testiranje i ispitivanje prema SRPS EN 61439 i SRPS EN 60204

• Kompletiranje dokumentacije prema SRPS EN 61439 (rutinsko ispitivanje i izdavanje deklaracije)

• Dodatna ispitivanja i dokumentacija u skladu sa zahtevima korisnika

• Sprovođenje punih FAT postupaka u skladu sa zahtevima kupca

VESIMPEX - Naši ormani nose CE znak. 

VESIMPEX d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 24
(011) 404 9070
(063) 33 90 90
info@vesimpex.rs
www.vesimpex.rs

0 Komentara o ovom članku
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Klijenti